Πληροφορική στο δημοτικό

Τα χρόνια που εργάστηκα στο δημοτικό ως πληροφορικός δημιούργησα μία σελίδα με εκπαιδευτικό υλικό, αρχικά για να βοηθηθώ εγώ στο έργο μου, αλλά τελικά για βοηθήσω τους νέους συναδέλφους που δίδασκαν το μάθημα της πληροφορικής στο δημοτικό.

Σκοπός της ιστοσελίδας αυτής ήταν να υποστηρίξει το μάθημα των Τ.Π.Ε. στο δημοτικό, έτσι ώστε και οι μαθητές να μπορούν να υλοποιήσουν στο σπίτι τους τις δραστηριότητες που έχουν γίνει στην τάξη, αλλά και οι συνάδελφοι καθηγητές πληροφορικής στο δημοτικό να αντλήσουν υλικό για τα δικά τους μαθήματα.

Για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα δεν απαιτείται κωδικός. Όμως για να μπορούν να υποβληθούν οι εργασίες και τα κουίζ,  έχουν δοθεί προσωπικοί κωδικοί στους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ’ δημοτικού των σχολείων στα οποία υπηρετώ.

Το υλικό αυτό βρίσκεται στην παρακάτω σελίδα:
http://sch.androul.com

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος