Σχετικά με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών σε Δάφνη-Υμηττό

ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΞΑΝΑ
Πριν 2 χρόνια ξέχασαν-αδιαφόρησαν Δήμαρχος και το πολυπληθές επιτελείο συμβούλων του, να φέρουν στο δημοτικό συμβούλιο το συγκεκριμένο έγγραφο για “παροχή γνώμης επί των αντικειμενικών αξιών”. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν τον διπλασιασμό των αντικειμενικών αξιών σε Δάφνη-Υμηττό.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 51 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου με την εισηγητική έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι:
«Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού τιμών εκκίνησης των περιοχών, οι οποίες είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, κατόπιν υποβολής από την 10η.12.2022 έως και την 20η.1.2023 της προβλεπόμενης γνώμης των δημοτικών συμβουλίων των οικείων δήμων.
Είναι γεγονός ότι, κατά τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν περιοχές στη χώρα για τις οποίες δεν εκφράστηκε η γνώμη των δημοτικών συμβουλίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο των τιμών εκκίνησης σε ορισμένες περιοχές, δημιούργησε σε κάποιους δήμους επιφυλάξεις, καθώς επικαλούνται πραγματικά στοιχεία, τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη και σε επανεξέταση θα οδηγούσαν ενδεχομένως σε διαφορετικά αποτελέσματα, ως προς τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων».
Περισσότερα εδώ:

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος