Πρόγραμμα – Πολίτες σε Κίνηση Δάφνης-Υμηττού

Όραμα, γνώση, σχεδιασμός, έργο. Όλα τα παραπάνω με γνώμονα την αγάπη για την ευθύνη.
Εσείς είμαστε εμείς. Εσείς και εμείς είμαστε Πολίτες σε κίνηση.

Προγραμματικοί Άξονες Πολίτες σε κίνηση Δάφνης Υμηττού

1. Δήμος της Συμμετοχής και της Διαφάνειας. Η Πόλη στα Χέρια των Πολλών

 • Αξιοποίηση της δυνατότητας που δίνει ο νέος νόμος «Κλεισθένης» για τη διενέργεια δημοτικών δημοψηφισμάτων.
 • Συμμετοχικός προϋπολογισμός.
 • Τακτικός απολογισμός-λογοδοσία σε ανοικτές συνελεύσεις στις γειτονιές.
 • Θεσμοθέτηση της «Ώρας του Δημότη».
 • Δημόσια, δημοτική διαβούλευση (open-city). Διαμόρφωση σύγχρονης και φιλικής στον πολίτη ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας διαβούλευσης.
 • Απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
 • Ενεργοποίηση δημοτικού συμβουλίου νέων & εφήβων.
 • Νοικοκυρεύουμε τον Δήμο και τα οικονομικά του, για να μπορέσουμε να κάνουμε το πρόγραμμά μας πραγματικότητα. Θέτουμε τις σωστές προτεραιότητες. Εξαντλούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο από Ευρωπαϊκά Κονδύλια – Κεντρική Κυβέρνηση – Περιφέρεια με τη διασφάλιση απαραίτητων προϋποθέσεων και επενδύουμε στον μηχανισμό απορρόφησης κονδυλίων προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών.

2. Αστικά Απόβλητα – Ανακύκλωση (το σύγχρονο «στοίχημα») – Καθαριότητα

Μόνιμο προσωπικό και συστηματική ανανέωση των μέσων καθαριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του Δήμου μας, ώστε να υπάρχουν τα κατάλληλα οχήματα και εξοπλισμός που να ανταποκρίνονται στις πληθυσμιακές και οικιστικές ανάγκες της κάθε τοπικής κοινότητας.

 • Εκπόνηση μελέτης για την ορθή χωροθέτηση των κάδων με βάση τα πληθυσμιακά και οικιστικά δεδομένα κάθε περιοχής.
 • Εφαρμογή τοπικού σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων, με άμεση χωροθέτηση «πράσινων σημείων» μικρού μεγέθους, σε σημεία όπου μπορούν να τοποθετηθούν 5 κάδοι χωριστής διαλογής χαρτιού, γυαλιού, μετάλλου, πλαστικού και οργανικών απορριμμάτων.
 • Μελέτη πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος αποκομιδής «πόρτα-πόρτα» και «διαλογή στην πηγή».
 • Ειδικοί κάδοι για τα καταστήματα εστίασης.
 • Εκπόνηση προγράμματος και ενημέρωση των πολιτών για τις ημέρες αποκομιδής σε κάθε γειτονιά – προσπάθεια μη παρεμπόδισης των κυκλοφοριακών συνθηκών.
 • Βελτίωση ποιότητας απορριμματοφόρων με σκοπό τη μείωση της ηχορύπανσης.
 • Εκπόνηση προγράμματος συχνής πλύσης κάδων.
 • Συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για την εκπόνηση σχεδίου εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και την ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK). Προώθηση πρακτικών εναλλακτικής διαχείρισης οργανικών υπολειμμάτων, όπως η κομποστοποίηση – λιπασματοποίηση σε μικρή ή οικιακή κλίμακα. Συλλογή μεταχειρισμένων λαδιών και μετατροπής τους σε καύσιμα κίνησης / θέρμανσης και καθαριστικά οικιακής χρήσης (σαπούνια, απορρυπαντικά πλυντηρίου, πιάτων κ.λπ.). Συλλογή ηλεκτρικών συσκευών, υπολογιστών κ.ά. για ανακύκλωση σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Πρόταση συνεργασίας με γειτονικούς Δήμους για μείωση του κόστους συγκέντρωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων.
 • Ενημέρωση πολιτών, επιμορφωτικές και βιωματικές δράσεις στα σχολεία.
 • Ενίσχυση των δράσεων αλληλεγγύης με ανακύκλωση ρούχων, επίπλων, βιβλίων κ.λπ.
 • Διαρκής αξιολόγηση του συστήματος αποκομιδής με τη συμμετοχή των πολιτών και σε συνεργασία με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα.
 • Τακτικός καθαρισμός και πλύσιμο των κεντρικών δρόμων και πλατειών και των χώρων έξω από σχολεία.
 • Τακτικό πρόγραμμα επισκέψεων σε παιδικές χαρές και πλατείες για έλεγχο, καθαριότητα και επισκευή φθαρμένων εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Ασφάλεια, ποιότητα και δημιουργικό παιχνίδι.

3. Η Μετακίνηση στην Πόλη

 • Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης, σε συνεργασία και λαμβάνοντας υπόψη την κίνηση στους γειτονικούς Δήμους. Προτεραιότητα και άμεση λήψη μέτρων σε σημεία που έχουν σημειωθεί επανειλημμένως ατυχήματα. Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
 • Σύνδεση των σταθμών του ΜΕΤΡΟ με τις πιο απομακρυσμένες γειτονιές του Δήμου μέσω Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 • Διασύνδεση Δημοτικής Συγκοινωνίας με Θέατρο Βράχων και άλλα σημεία εκδηλώσεων.
 • Υποδομές στάθμευσης για ποδήλατα ή δίκυκλα, σε πλατείες και ζώνες αναψυχής.
 • Μελέτη για ποδηλατόδρομους. Δημοτικά ποδήλατα και διαμόρφωση ειδικών διαδρομών ποδηλασίας.
 • Υποδομές για πεζούς (πεζόδρομοι, οδοί ήπιας κυκλοφορίας) που συνδέουν σημαντικούς κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους (πλατείες, σχολεία, εκκλησίες κ.λπ).
 • Φροντίδα για τη μετακίνηση των συμπολιτών μας με κινητικά προβλήματα ή ΑμεΑ με τα πόδια ή αυτοκίνητο. Ράμπες σε πεζοδρόμια δημόσια κτίρια, σχολεία κ.λπ.
 • Πεζοδρόμια για όλους. Αποκατάσταση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων για κάθε συμπολίτη μας π.χ. βρεφικά καρότσια, υπερήλικες.
 • Επιμέλεια οδικής σήμανσης και διαγράμμισης διαβάσεων.
 • Εφαρμογή κανόνων στα διαφημιστικά σημεία με σεβασμό στο περιβάλλον και έμφαση στην ασφάλεια.
 • Πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Ασφάλεια, ποιότητα και δημιουργικό παιχνίδι.

Εφαρμογή προγράμματος «έξυπνου παρκαρίσματος». Μελέτη για χώρους στάθμευσης.

4. Δήμος της Σύγχρονης Εποχής: Έξυπνος και Φιλικός στον Πολίτη

 • Ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους πολίτες.
 • Ελεύθερο Wi-Fi σε κεντρικά σημεία του Δήμου μας και σε δημοτικά κτίρια – Δημοτικοί χώροι για χρήση internet.
 • Ενιαίος ηλεκτρονικός χάρτης και εφαρμογή για κινητές συσκευές του Δήμου μας ο οποίος θα περιλαμβάνει:

– Τα πάρκα και τους χώρους άθλησης.

– Τις τοπικές δομές με δωρεάν παροχές προς τους δημότες.

– Τα καταστήματα του Δήμου μας.

– Επαγγελματικούς χώρους προς ενοικίαση.

– Επικείμενες εκδηλώσεις του Δήμου μας (Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, δημοτικά δρώμενα και όλα τα σημαντικά γεγονότα που θα λάβουν χώρα στην πόλη μας).

 • Ενίσχυση εναλλακτικών τρόπων άμεσης ηλεκτρονικής ενημέρωσης πολιτών σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ (π.χ. επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).
 • Γραφείο Εξυπηρέτησης και Παραπόνων Πολίτη.
 • Νομική Υπηρεσία. Συμβουλευτική σε προβλήματα των πολιτών (όπως απειλή κατάσχεσης πρώτης κατοικίας κ.ά.).
 • Δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης για προγράμματα ΕΣΠΑ και πιλοτικών προγραμμάτων. Αξιοποίηση των κονδυλίων.
 • Ενεργειακά αναβαθμισμένος Δήμος, με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

5. Δήμος της Ιστορικής Μνήμης

 • Αναβάθμιση του εορτασμού του Κάστρου του Υμηττού. Καθιέρωση τοπικής σχολικής γιορτής.
 • Εκδηλώσεις προσφυγικής μνήμης.
 • Επαναφορά εορτασμού της θυσίας στο Φάρο.
 • Ανάδειξη σπουδαιότητας Αρχαίας Αλωπεκής, μετονομασία κεντρικής πλατείας σε πλατεία Σωκράτη.

6. Δήμος της Παιδείας, της Δια Βίου Εκπαίδευσης, των Σύγχρονων Σχολείων

 • Αναβάθμιση του θεσμού του Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου.
 • Ανοικτά σχολεία στην κοινωνία με απογευματινές δράσεις, ελεύθερο παιχνίδι και λειτουργία αναγνωστηρίων.
 • Καθαριότητα στα σχολεία με ενίσχυση του προσωπικού. Περιποίηση του πρασίνου και απεντόμωση.
 • Στοχευμένες δράσεις, σε συνεργασία με φορείς στα σχολεία, για ευαισθητοποίηση σε θέματα ρατσισμού, υγιεινής διατροφής, ασφαλούς οδήγησης, σχολικού εκφοβισμού, οικολογίας κ.ά.
 • Πρόγραμμα προληπτικής επιμόρφωσης στα σχολεία για τρόπο αντίδρασης και χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. σημεία συγκέντρωσης, επανένωσης, τρόπο επικοινωνίας) σε κινδύνους, καταστροφές κ.λπ.,  προσαρμοσμένα στις αντίστοιχες ηλικίες.
 • Κέντρο εκπαίδευσης Ωφέλιμου Πολίτη σε συνεργασία με ΕΚΑΒ, Ερυθρό Σταυρό, Προσκόπους, Αιγινήτειο κ.ά.
 • Παραίνεση για πραγματοποίηση των σχολικών συμβουλίων όπου ο θεσμός ατροφεί.
 • Συχνή επικοινωνία με τα 15μελή, συλλόγους γονέων και συλλόγους διδασκόντων.
 • Λέσχες Ανάγνωσης. Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο ιδιόκτητο κτίριο στον Υμηττό. Διασύνδεση των Δημοτικών Βιβλιοθηκών με τα σχολεία. Ετήσια ανανέωση των βιβλίων.
 • Μαθητικός Διαγωνισμός Λογοτεχνίας.
 • Διοργάνωση μαθητικού Φεστιβάλ στο Θέατρο Βράχων.
 • Σχολική Διαμεσολάβηση σε συνεργασία με Συμπαραστάτη Παιδιού.
 • Υποστηρικτικό προσωπικό στα σχολεία (ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός, τραπεζοκόμος, φύλακες κ.λπ.).
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς για μαθητές και ανέργους.
 • Εκπαίδευση και στην 3η ηλικία: Επιμορφωτικά προγράμματα, εξοικείωση με την τεχνολογία και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
 • Διοργάνωση Σχολικού Μαθητικού Διαγωνισμού Καινοτομίας. Προώθηση της ερασιτεχνικής δημιουργίας.
 • Μουσείο Μπουζιάνη εκθεσιακός χώρος για καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών. Επισκέψεις σχολείων.
 • Ενίσχυση θεσμού Σχολής Γονέων.

7.Δήμος της Δημιουργίας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού

 • Αξιοποίηση θεσμικού πλαισίου για τακτοποίηση, αξιοποίηση, βελτίωση και κατασκευή πρότυπου χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων, ψυχαγωγίας και πολιτισμού στα παλιά λατομεία του Υμηττού.
 • Ένταξη όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων στον Οργανισμό Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου.
 • Συνεργασία και στήριξη των αθλητικών σωματείων για την ανάπτυξη του αθλητισμού.
 • Αναβίωση σε σύγχρονες μορφές, του επιτυχημένου θεσμού «Γιορτές στους Δρόμους»
 • Διοργάνωση φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, νέων καλλιτεχνών, Βαλκανικών Παραδοσιακών χορών.
 • Συνεργασία και στήριξη όλων των πολιτιστικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας.
 • Ετήσιο 3ημέρο Θερινών Παραστάσεων από τις σχολικές θεατρικές ομάδες και τις θεατρικές ομάδες του Φ.Ο.Υ. και του Πνευματικού Κέντρου Δάφνης.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 • Καλοκαιρινά προγράμματα απασχόλησης παιδιών δημοτικού, δωρεάν.
 • Ανάδειξη του σπηλαίου στα νταμάρια Υμηττού.

8.Δήμος με Χώρους Αναψυχής και Πολιτισμού – Δήμος με Ελεύθερη Ανάσα

 • Αξιοποίηση και ανάδειξη πάρκων και αλσυλίων. Καθαρισμός, φωτισμός και φύλαξή τους με σκοπό την καθημερινή επισκεψιμότητα  και αναψυχή των δημοτών.
 • “Υιοθέτηση” των πάρκων από τα σχολεία και ενθάρρυνση της βιωματικής εκπαίδευσης των μαθητών.
 • Δημοτική πρωτοβουλία για την ανάπλαση ΕΑΣΑ-ΠΥΡΚΑΛ. Στόχος η μετατροπή της συνολικής έκτασης σε πάρκο υπερτοπικής εμβέλειας με δημόσιο έλεγχο, με πολλαπλές ήπιες χρήσεις αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού, λαϊκής αγοράς κ.λπ. Αξιοποίηση των κτιρίων  υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας.  Να ονομαστεί σε «Πάρκο Ιβάνωφ» και να καθιερωθεί ετήσιο αντιπολεμικό φεστιβάλ.
 • Γυμναστική Ακαδημία. Καθαριότητα, επισκευή, πράσινο, τάπητας σταδίου, υπαίθρια όργανα γυμναστικής. Μελέτη για διασύνδεσή της με ΠΥΡΚΑΛ και δημιουργία Ενιαίου Δημοτικού Πάρκου που θα γίνει το σημείο συνάντησης Δαφνιωτών-Υμηττιωτών και όχι μόνο.
 • Καμία αύξηση των συντελεστών δόμησης και του επιτρεπόμενου ύψους σε καμία περιοχή του Δήμου.

9.Δήμος της Καταπολέμησης της Ανεργίας, της Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, της Κοινωνικής Οικονομίας

 • Λειτουργία διαπαραταξιακής επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου, στήριξης τοπικών μικρών επιχειρήσεων.
 • Κίνητρα για δημιουργία επιχειρήσεων εντός του Δήμου και στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας.
 • Εκλογίκευση ύψους δημοτικών τελών των μικρών επιχειρήσεων στο κατώτατο δυνατό σημείο.
 • Κέντρο εξυπηρέτησης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Ενημέρωση και Επιμόρφωση ανέργων για την κοινωνική οικονομία.
 • Εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων από το Δήμο για τους ανέργους δημότες μας, π.χ. κίνητρα για δημιουργία επιχειρήσεων εντός του Δήμου ΚοινΣΕπ κ.ά., ειδική προβολή τους μέσω δημοτικής ηλεκτρονικής και έντυπης εφημερίδας, κίνητρα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις για πρόσληψη ανέργων του Δήμου μας.
 • Γραφείο συμβουλευτικής υποστήριξης ανέργων.
 • Δημιουργία μητρώου ανέργων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (ή σε συνεργασία με ΟΑΕΔ) και διασύνδεση με επιχειρήσεις, δυνατότητα μείωσης δημοτικών τελών για ορισμένα χρόνια σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέο προσωπικό από αυτό το μητρώο, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των υπαλλήλων τους.
 • Επιμορφωτικά προγράμματα σε επιχειρηματίες για ηλεκτρονικές εφαρμογές και την προβολή των επιχειρήσεών τους.
 • Συνεργασία με τον εμπορικό σύλλογο για πραγματοποίηση δωρεάν εκδηλώσεων που ενισχύουν την εμπορική κίνηση της πόλης, ειδικά την περίοδο των γιορτών.
 • Έκδοση ειδικής δημοτικής εκπτωτικής κάρτας για τους δημότες μας στα καταστήματα της Δάφνης και του Υμηττού.

10.Δήμος της Θεσμικής Αλληλεγγύης

 • Μειωμένα ή μηδενικά τέλη σε ανέργους και σε όσους έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας.
 • Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί για τα παιδιά όλων.
 • Στήριξη πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών.
 • Κοινωνική πολιτική για ανέργους και οικονομικά ασθενείς.
 • Λειτουργία Δημοτικού Γηροκομείου.
 • Ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που χρηματοδοτείται πλέον από τον κρατικό προϋπολογισμό και έχει μόνιμους εργαζόμενους.
 • Καταγραφή όλων των κτιρίων και χώρων του Δήμου και αξιοποίησή τους προς όφελος των δημοτών.
 • Σπίτι ΑμεΑ. Χώρος δημιουργικής απασχόλησης και διημέρευσης.
 • Κέντρο διημέρευσης για τους συμπολίτες μας που πάσχουν από άνοια.

11.Δήμος Ασφαλής για τους Πολίτες

 • Οργάνωση υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
 • Επικαιροποίηση αντιπλημμυρικού σχεδιασμού.
 • Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα πυρασφάλειας-πυροπροστασίας για αλσύλλια, πάρκα, σχολεία, δημοτικά κτίρια κ.λπ.
 • Υπηρεσία SOS, 24ωρου βάσεως για έκτακτα περιστατικά σε δημόσια κτίρια και χώρους.
 • Έλεγχος όλων των δημοτικών κτιρίων-σχολείων κ.λπ. για ακτινοβολία, ραδόνιο, αμίαντο κ.ά.
 • Αντισεισμικός έλεγχος και τακτικός έλεγχος ασφάλειας για όλα τα δημοτικά κτίρια.

12. Δήμος της Υγείας

 • Λειτουργία Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ). Εκμετάλλευση ακινήτου στην Αγ. Βαρβάρα.
 • Δημιουργία μόνιμων δημοτικών δομών πρόληψης και ενημέρωσης για τα ναρκωτικά.
 • Προληπτικός ιατρικός έλεγχος σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
 • Δημιουργία μόνιμων δημοτικών δομών πρόληψης και ενημέρωσης για τα ναρκωτικά και άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες σε συνεργασία με ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ. Δημιουργία συμβουλευτικού σταθμού.
 • Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης για τη Βία κατά των Γυναικών.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και συμπαράσταση σε πολίτες και κινήσεις που αγωνίζονται  για την απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Εξάντληση κάθε θεσμικής, κινηματικής και νομικής δυνατότητας από την πλευρά του Δήμου με «οδηγό» την Αρχή της Προφύλαξης.

13.Δήμος Φιλόζωος

Το μεγαλείο και η ηθική πρόοδος ενός έθνους μπορούν να κριθούν από τον τρόπο που φέρεται στα ζώαΜαχάτμα Γκάντι

 • Ουσιαστική και μόνιμη λειτουργία της φιλοζωϊκής επιτροπής του Δήμου με διαφάνεια και ισότιμη διανομή της βοήθειας σε όλους τους εθελοντές και φιλοζωικές του Δήμου.
 • Δημοτικό πρόγραμμα για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα.
 • Ενθάρρυνση και στήριξη πρωτοβουλιών για εθελοντικές φιλοζωικές συλλογικότητες. Στήριξη εθελοντών σε κάθε γειτονιά και άμεση ενεργοποίηση τους για συνεργασία με το Δήμο.
 • Δημοτικό καταφύγιο.
 • Δημοτικό κτηνιατρείο.
 • Τοποθέτηση ικανού αριθμού από ταΐστρες και ποτίστρες, με ορθολογική χωροθέτησή τους.
 • Κοινωνικό πρόγραμμα για οικονομικά ασθενείς συμπολίτες μας με ζώα συντροφιάς.
 • Τοποθέτηση ειδικών κάδων με σακούλες και γάντια για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών των οικόσιτων ζώων από τους ιδιοκτήτες τους, σε επίκαιρα σημεία του δήμου μας.
 • Δημιουργία ειδικού περιφραγμένου χώρου στον οποίο τα δεσποζόμενα ζώα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα.
 • Ψηφιοποίηση μητρώου αδέσποτων ζώων.
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές  του Δήμου.
 • Πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων και επιδοτούμενων στειρώσεων δεσποζόμενων ζώων δημοτών χαμηλών εισοδημάτων.
 • Φόρμα και γραμμή δημότη για διαχείριση καταγγελιών κακοποίησης ζώων και θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του νόμου.

14.Δήμος Εξωστρεφής

 • Στενή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με θεσμικούς παράγοντες, παραγωγικούς φορείς, εκκλησία, συλλόγους.
 • Συνεργασία με όμορους Δήμους για από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Συνεργασία με Δήμους άλλων χωρών, προγράμματα Erasmus στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

15.Δημιουργική Συνεργασία με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου

 • Ψήφιση και υλοποίηση νέου Κανονισμού Λειτουργίας, για ευέλικτες και αποδοτικές υπηρεσίες.
 • Προγράμματα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης των εργαζομένων και πρόσκληση για έμπρακτη στήριξή τους στα νέα καθήκοντα του Δήμου προς τους δημότες.
 • Στόχος μας οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου σε προσωπικό, να καλύπτονται με δημοτικούς υπαλλήλους με μόνιμες και σταθερές εργασιακές σχέσεις και οι πολίτες να απολαμβάνουν υπηρεσίες σύγχρονες και χωρίς γραφειοκρατία.

Ανδρουλάκης Ανδρέας - Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δάφνης Υμηττού

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος