Με εντυπωσιακή σπουδή κλείνει τις «εκκρεμότητές» της η δημοτική αρχή Δάφνης-Υμηττού!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Μια εντυπωσιακή και πολύ πρωτότυπη σπουδή για το κλείσιμο των «εκκρεμοτήτων» της επιδεικνύει η δημοτική αρχή! Στο τέλος της 5ετούς θητείας της, η έμπειρη αυτοδιοικητικά δημοτική παράταξη των κ.κ. Σταυριανουδάκη, Τσιλίφη, Μπινίσκου, Σκιαδοπούλου, Λιακόπουλου κ.λπ., συγκαλεί διπλή έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου κυριολεκτικά στην εκπνοή του χρόνου. Μοιάζει κάπως μ’ εκείνες τις διαθήκες που συντάσσονται λίγο πριν -και ενίοτε λίγο μετά- το αναπόφευκτο.

Για να γίνουμε πιο σαφείς, η νέα δημοτική θητεία με τη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και την εφαρμογή του νέου νόμου της απλής αναλογικής, που προβλέπει διαφορετικές ισορροπίες και διαδικασίες, ξεκινάει την Κυριακή, 1η Σεπτεμβρίου. Η επίσημη τελετή ορκωμοσίας των νέων δημοτικών συμβούλων θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 29 Αυγούστου και ώρα 7:30μμ, στο δημοτικό κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού. Αμέσως μετά την ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου συνεδριάζει, ψηφίζει και αποφασίζει το απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο!!! Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της τελετής ορκωμοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, στις 9:15μμ της ίδιας ημέρας, έχει συγκληθεί ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με την ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, με τους συμβούλους δηλαδή που τελειώνει τώρα η θητεία τους και στην οποία έχει την πλειοψηφία η απερχόμενη διοίκηση, με Ημερήσια Διάταξη: «1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής, 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, 3. α) Έγκριση των όρων σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ο.Κ.Π.Δ.Υ με το Δήμο β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της καθώς και γ) ορισμό εκπροσώπου και γραμματέα για την συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης, 4. Επικαιροποίηση τις αριθμ. 180/2018 προηγούμενης απόφασης περί διαχείρισης  τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει, 5. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.» Το αν αυτή η Ημερήσια Διάταξη αφορά «έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης» κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο και μάλιστα το ότι η σύγκλησή της γίνεται στο «νήμα» της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου, ελέγχεται τόσο νομικά, όσο και πολιτικά. Να σημειώσουμε ότι και στις 30 Ιουλίου έγιναν πάλι τέτοιες …έκτακτες και κατεπείγουσες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. «Γεννάει» τελευταία, ως φαίνεται, ο Δήμος μας έκτακτα και κατεπείγοντα θέματα!!

Πάντως, έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης δεν είναι ούτε τα θέματα που έπρεπε να είχαν διευθετηθεί εγκαίρως από μια χρηστή διοίκηση (π.χ. επικαιροποιείται κατεπειγόντως απόφαση του 2018!!!), ούτε τα θέματα που μπορεί να αποφασίσει επ’ αυτών στο αμέσως προσεχές διάστημα το νέο Δημοτικό Συμβούλιο με τη νωπή εντολή των Δημοτών, το οποίο θα έχει και να διαχειριστεί τις «κατεπείγουσες» αποφάσεις του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Και όλα αυτά, μετά την τελετή ορκωμοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου… Και οι πρωτοτυπίες του είδους έχουν και άλλη συνέχεια! Αμέσως μετά την ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου έχει συγκληθεί και ΔΕΥΤΕΡΗ συνεδρίασή του, τακτική αυτή τη φορά, στις 9:45μμ της ίδιας ημέρας, με Ημερήσια Διάταξη: «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής»!!! Έτσι, ως προικώο ένα πράμα!

Συνοψίζοντας, ορκωμοσία νέου Δημοτικού Συμβουλίου στις 7:30μμ. Έκτακτη συνεδρίαση του παλιού Δημοτικού Συμβουλίου στις 9:15μμ με πέντε θέματα και μισή ώρα μετά (!!!), στις 9:45μμ, τακτική συνεδρίαση του παλιού Δημοτικού Συμβουλίου. Η προκλητική απαξίωση των εκλεγμένων εκπροσώπων των Δημοτών και των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι προφανής, από μια παράταξη που μάλλον έχει συνηθίσει να διοικεί με αυτές τις τύπου «fast track» διαδικασίες. Εμείς, για αρχή, έχουμε να τους πούμε: ΩΡΑ ΝΑ ΞΕΣΥΝΗΘΙΣΕΤΕ!

Για τη Δημοτική Παράταξη
«Πολίτες σε Κίνηση Δάφνης Υμηττού»
Η επικεφαλής

Όλγα Χριστινάκη

Βιογραφικό Ανδρουλάκη Ανδρέα – Δημοτικού συμβούλου Δάφνης-Υμηττού με τους Πολίτες σε κίνηση και επικεφαλής την Όλγα Χριστινάκη

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος