Δήμος Δάφνης-Υμηττού – Δημοτικό Συμβούλιο και επιτροπές 2019 -2023

Τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων Δάφνης-Υμηττού μπορείτε να τις παρακολουθήσετε από το κανάλι των “Πολιτών σε Κίνηση Δάφνης-Υμηττού” στο youtube: https://www.youtube.com/channel/UCxLmriAR38ZR_yBn-PDxfkQ ,

καθώς και από την σελίδα των “Πολιτών σε Κίνηση Δάφνης-Υμηττού” στο facebook:    https://www.facebook.com/politessekinisi/videos

Ακολουθεί το σύνολο των επιτροπών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, όπως τα έχω καταγράψει από την 1/9/2019 μέχρι και σήμερα

Δήμαρχος:
Αναστάσιος Μπινίσκος (Η πόλη μάς ενώνει)

Αντιδήμαρχοι:
Τσιλίφης Νικόλαος – Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας − Ασφάλισης, Γραφείου Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς – τέλεση Πολιτικών Γάμων (Η πόλη μάς ενώνει)

Γιαννοπούλου Κλεάνθη –  Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης
 • Των Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αρχής
 • Του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
  (Η πόλη μάς ενώνει)

Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης – Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:
Του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
Του Τμήματος Πληροφορικής Προγραμματισμού και Οργάνωσης
Του Τμήματος Πολεοδομίας
Των συνεργείων του Δήμου για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινότητας και το συντονισμό καλής λειτουργίας τους αποκατάστασης-επισκευής-συντήρησης βλαβώνζημιών, ηλεκτροφωτισμού, υδραυλικών εγκαταστάσεων, οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, πλατειών.
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.Κατά τόπο Αντιδήμαρχο, για την Κοινότητα Υμηττού, με αρμοδιότητες:
Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα
Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην κοινότητα.
Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της κοινότητας.
Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.
Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Κοινότητας.
(Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)

Καρακώνη Βαρβάρα- Αικατερίνη – Γραφείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης – τέλεση Πολιτικών Γάμων

 • Αρμόδια ως κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης ως ακολούθως:
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική
 • κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της δημοτικής κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.
 • Συνεργασία με την Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας. (Η πόλη μάς ενώνει)

Λιούτας Κων/νος – Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης – Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αρχής – Τμήματος πολιτικής προστασίας – Τέλεση Πολιτικών Γάμων
Κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης. (Η πόλη μάς ενώνει)

Σκιαδοπούλου Γεωργία Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (Δημοτικά Ιατρεία) – Δράσεων του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων – Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) – Λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου – Τέλεση Πολιτικών Γάμων (Η πόλη μάς ενώνει)

Αναστασόπουλο Νικόλαο Τμήμα Περιβάλλοντος(Καθαριότητα-Πράσινο) – Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τέλεση Πολιτικών Γάμων (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)

Αναστασόπουλο Γεώργιο Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας − Ασφάλισης: Υπογραφή:πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών για κάθε χρήση όλου του προσωπικού, αποφάσεων χορήγησης γονικών και αναρρωτικών αδειών, βεβαιώσεων προγραμμάτων προώθησης απασχόλησης κοινωφελούς Χαρακτήρα (προγράμματα ΟΑΕΔ). Μέριμνα τήρησης του ωραρίου εργασίας όλου του προσωπικού. Μέριμνα επαγγελματικής Κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Γραφείο Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Τέλεση Πολιτικών Γάμων. (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)

Θάνου Χρυσούλα Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και ΤΕΒΑ, Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου και του Εθελοντισμού του Δήμου. οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου καθ` ύλην, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος κ. Μπινίσκος Αναστάσιος.

 • Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λιούτα Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννακούρας Δημήτριος.
 • Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιαννακούρα Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιούτας Κωνσταντίνος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζουμε να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Σκιαδοπούλου Γεωργία, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Εντεταλμένοι:
Θάνου Χρυσούλα (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ):
Εποπτεία συντονισμός του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου και του Εθελοντισμού του Δήμου. Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
Σταυριανουδάκης Νεκτάριος-Κωνσταντίνος (Η πόλη μάς ενώνει)(α. Εποπτεία και το συντονισμό της προώθησης και ανάπτυξης του εθελοντισμού και την κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων αλληλεγγύης εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών , την έρευνα εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλληλεγγύης και λοιπών δράσεων του Δήμου. β.Των δράσεων Κοινωνικό Φαρμακείο , Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου.)

Γενικός Γραμματέας:
1) Νέστορας Χρήστος (Διορισμένος με απόφαση Δημάρχου)

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου 

Πρόεδρος: Λιακόπουλος Χρήστος (Η πόλη μάς ενώνει) 
Αντιπρόεδρος: Ντίνος Νικόλαος (Δάφνη-Υμηττός Πόλη Φωτεινή)
Γραμματέας: Ανδρουλάκης Ανδρέας (Πολίτες σε κίνηση Δάφνης-Υμηττού)

Οικονομική Επιτροπή:

1) Μπινίσκος Αναστάσιος (Η πόλη μάς ενώνει) Δήμαρχος – Πρόεδρος
2) Σκιαδοπούλου Γεωργία (Η πόλη μάς ενώνει) Αντιδήμαρχος – Αντιπρόεδρος
3) Αναστασόπουλο Νικόλαο (Η πόλη μάς ενώνει) Αντιδήμαρχος 
Εκλεγμένοι
1) Καρακώνη Βαρβάρα (Η πόλη μάς ενώνει) 
2) Κατσαρός Θεόδωρος (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ)
3) Τζιβελέκας Ιωάννης (Η πόλη μάς ενώνει)
4) Δημήτρης Τσούτσουρας (Πόλη Φωτεινή)
5) Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος (Πολίτες σε Κίνηση)
6) Τόλια-Κηπουρού Ευθαλία (Λαϊκή Συσπείρωση)
Αναπληρωματικοί
1) Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
2) Γιαννακούρας Δημήτριος (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ)
3) Τσιλίφης Νικόλαος (Η πόλη μάς ενώνει)
4) Κρούσος Μενέλαος (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
5) Θάνου Χρυσούλα (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
6) Σταυριανουδάκης Κωνσταντίνος-Νεκτάριος (Η πόλη μάς ενώνει)
7) Μπόκαρης Γεώργιος (Πολίτες σε Κίνηση)
8) Θεοδωρόπουλος Δημήτριος (Λαϊκή Συσπείρωση)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
1) Μπινίσκος Αναστάσιος (Η πόλη μάς ενώνει) Δήμαρχος – Πρόεδρος
2) Γιαννακούρας Δημήτριος (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ) Αντιδήμαρχος – Αντιπρόεδρος
3) Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη (Η πόλη μάς ενώνει) Αντιδήμαρχος
Εκλεγμένοι
1) Θάνου Χρυσούλα (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
2) Βογιατζόγλου Αργυρούλα (Η πόλη μάς ενώνει)
3) Τζιβελέκας Ιωάννης (Η πόλη μάς ενώνει)
4) Ρούσσου Καλλιρόη (Πόλη Φωτεινή)
5) Ανδρουλάκης Ανδρέας (Πολίτες σε Κίνηση)
6) Θεοδωροπουλος Δημήτριος (Λαϊκή Συσπείρωση)

Αναπληρωματικοί

1) Τσιλίφης Νικόλαος (Η πόλη μάς ενώνει)
2) Αναστασόπουλος Νικόλαος (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
3) Κρούσος Μενέλαος (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
4) Σκιαδοπούλου Γεωργία (Η πόλη μάς ενώνει)
5) Κατσαρός Θεόδωρος (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ)
6) Σταυριανουδακης Κων/νος Νεκτάριος (Η πόλη μάς ενώνει)
7) Ντίνος Νικόλαος (Πόλη Φωτεινή)
8) Αντωνιαδης Κωνσταντίνος (Πολίτες σε Κίνηση)
9) Τολια- Κηπουρού Ναυσικά (Λαϊκή Συσπείρωση)

Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
Α) Πρόεδρος, Αναστάσιος Μπινίσκος, (Δήμαρχος)

Β) Μέλη:
1. Σκιαδοπούλου Γεωργία
2. Καρακώνη Βαρβάρα- Αικατερίνη
3. Αναστασόπουλος Νικόλαος
4. Αναστασόπουλος Γεώργιος
5. Θάνου Χρυσούλα
6. Γιαννοπούλου Κλεάνθη
7. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης

Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, ως Συλλογικού Πειθαρχικού Οργάνου
Α) Πρόεδρος, Αναστάσιος Μπινίσκος, (Δήμαρχος)
Β) Μέλη:
οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.:
Τσιλίφης Νικόλαος
Σκιαδοπούλου Γεωργία
Καρακώνη Βαρβάρα- Αικατερίνη
Λιούτας Κωνσταντίνος
Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης
Αναστασόπουλος Νικόλαος
Αναστασόπουλος Γεώργιος
Γιαννακούρας Δημήτριος
Θάνου Χρυσούλα
Γιαννοπούλου Κλεάνθη
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ.
1. Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος (Πολίτες σε Κίνηση Δάφνης-Υμηττού)
2. Ρούσσου Καλλιρόη (Πόλη Φωτεινή)

Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τζιβελέκας Ιωάννης (Πρόεδρος)
Γαϊτάνη Κωνσταντίνα (Αντιπρόεδρος)
Ζαφειρόπουλος Απόστολος
Σιαμάντης Κωνσταντίνος
Ηλιόπουλος Ιωάννης
Βογιατζόγλου Αργυρούλα
Κιούση Βασιλική
Σαπουνάς Αθανάσιος
Παπανικολάου Παναγιώτης
Ευσταθίου Νικόλαος (μειοψηφία)
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος (μειοψηφία)
Καραπλής Δημήτριος (μειοψηφία)
Λεμπέσης Κολοκυθάς Ελευθέριος (μειοψηφία)
Λάμπρου Νικόλαος (μειοψηφία)
Κόκκοτα Χριστίνα (εκπρόσωπος των εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μπεγέτη Αναστασία
Σταύρου Σωτήριος
Λιακόπουλος Χρήστος
Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης
Στεφανίδης Δημήτριος
Κωβαίος Γεώργιος
Τσιακατούρα Μαριάνθη
Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη
Σπαγγούρος Φώτης (μειοψηφία)
Ανδρουλάκης Ανδρέας (μειοψηφία)
Γκιώνη Αικατερίνη (μειοψηφία)
Καλαβρού Νικολέτα (μειοψηφία)
Αθανασοπούλου Μαρία (εκπρόσωπος των εργαζομένων)

Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σταυριανουδάκης Κωνσταντίνος – Νεκτάριος (Πρόεδρος)
Διώτη Μαρία (Αντιπρόεδρος)
Λυμπερόπουλος Παναγιώτης
Θάνου Χρυσούλα
Γιαννοπούλου Κλεάνθη
Στεφανίδης Δημήτριος
Μπουζιούκου Δήμητρα-Αφροδίτη
Ανδριανή Ειρήνη
Κρούσος Μενέλαος
Ντίνος Νικόλαος (μειοψηφία)
Ρούσσου Καλλιρόη (μειοψηφία)
Μπόκαρης Γεώργιος (μειοψηφία)
Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά (μειοψηφία)
Λαγδά Δέσποινα (μειοψηφία)
Τρανούλη Μαρία (εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Λιούτας Κωνσταντίνος
Κατσαρός Θεόδωρος
Κουτσουμπός Φώτιος
Δήμου Μαρία
Σκιαδοπούλου Γεωργία
Κιούση Βασιλική
Ζαχάρου Ζερδελή Γεωργία
Αστριτάκης Γεώργιος
Αλεξοπούλου Αικατερίνη (μειοψηφία)
Βενιζέλος Νεκτάριος (μειοψηφία)
Μαργαρίτης Ηλίας Ερρίκος (μειοψηφία)
Κονταργύρης Κωνσταντίνος (μειοψηφία)
Μητροβγένης Γεώργιος (μειοψηφία)
Χασιώτη Έλλη (εκπρόσωπος εργαζομένων)

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ (17 δημοτικοί σύμβουλοι)
Εκλογική Περιφέρεια Υμηττού(6 Δημοτικοί Σύμβουλοι):
Σκιαδοπούλου Γεωργία
Γιαννοπούλου Κλεάνθη(Κλειώ)
Βερύκιος Δημήτριος
Κρούσος Μενέλαος (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
Γιαννακούρας Δημήτριος (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ)
Εκλογική Περιφέρεια Δάφνης(11 Δημοτικοί Σύμβουλοι):
Τζιβελέκας Ιωάννης
Τσιλίφης Νικόλαος
Σταυριανουδάκης Κωνσταντίνος-Νεκτάριος
Βογιατζόγλου Αργυρούλα(Αργυρώ)
Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη(Βερίνα)
Λιακόπουλος Χρήστος
Λιούτας Κωνσταντίνος
Αναστασόπουλος Νικόλαος (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
Αναστασόπουλος Γεώργιος (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
Θάνου Χρυσούλα (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
Κατσαρός Θεόδωρος (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ)

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ (5 Δημοτικοί Σύμβουλοι)
Εκλογική Περιφέρεια Υμηττού(2 Δημοτικοί Σύμβουλοι):
Μπόκαρης Γεώργιος
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος
Εκλογική Περιφέρεια Δάφνης(3 Δημοτικοί Σύμβουλοι):
Χριστινάκη Όλγα
Μαργαρίτης Ηλίας (Ερρίκος)
Ανδρουλάκης Ανδρέας

ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ(4 Δημοτικοί Σύμβουλοι)
Εκλογική Περιφέρεια Υμηττού(1 Σύμβουλος):
Ρούσσου Καλλιρόη(Ρόη)
Εκλογική Περιφέρεια Δάφνης(3 Σύμβουλοι):
Δαουλάρης Γεώργιος
Τσούτσουρας Δημήτριος
Ντίνος Νικόλαος

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ(3 Δημοτικοί Σύμβουλοι)
Εκλογική Περιφέρεια Υμηττού(1 Δημοτικός Σύμβουλος):
Λεμπέσης-Κολοκυθάς
Εκλογική Περιφέρεια Δάφνης(2 Δημοτικοί Σύμβουλοι):
Τόλια-Κηπουρού Ευθαλία(Ναυσικά)
Κονταργύρης Κωνσταντίνος

ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (Μ.ΑΡΙ.Δ.Α.) ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ (1 Δημοτικός Σύμβουλος)
Εκλογική Περιφέρεια Δάφνης:
Μητροβγένης Γεώργιος

ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ(1 Δημοτικός Σύμβουλος)
Εκλογική Περιφέρεια Δάφνης:
Λαγδά Δέσποινα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ (2 Δημοτικοί Σύμβουλοι)
Εκλογική Περιφέρεια Υμηττού:

Αργιανάς Δημήτριος (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ)
Εκλογική Περιφέρεια Δάφνης:
Μπουρνελές Νικόλαος (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ)

Κοινοτικοί Σύμβουλοι Κοινότητα Δάφνης:

ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Χριστίνα Αποστολάκη (Κοινοτάρχης)
Κόλλια Μαρίνα (Κοινοτάρχης)
Ανδριτσόπουλος Γεώργιος
Λορέντζο Σιγανός
Ιωάννη Δραγάτση (Κοινοτάρχης)

Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ
Καρακώνης Δημήτριος
Ζαχάρου-Ζερδέλη Γεωργία (Γιούλη)
Βασιλειάδου Σοφία

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
Γιαννίτσα Ελένη
Βαλιανάτος Θεόδωρος

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
Παπαδόπουλος Σταύρος
Ράντου Σοφία

ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ
Μοσχονησιώτης Πέτρος

Κοινοτικοί Σύμβουλοι Κοινότητα Υμηττού:

Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ
Μπινίσκος Ραφαήλ (Παραιτήθηκε από Κοινοτάρχης)
Μποζίκης Νικόλαος (Κοινοτάρχης)
Ρεμούνδου Αντωνία

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
Καρατζά Ελένη
Νάτση Όλγα Ζωή
Βεκρής Μάρκος (Μάκης)

ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ
Κρούσου Σάλλυ-Ελισσάβετ
Βάρσος Κωνσταντίνος

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
Εγγλέζου Κυριακή
Βογιατζής Ηρακλής-Αλέξανδρος

ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Κολτσίδα Αναστασία

Δηµοτική Επιτροπή Παιδείας για την διετία 2022 – 2023:
α. Αργυρούλα Βογιατζόγλου, ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως Πρόεδρο
β. Ελένη Διαμάντη, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Δάφνης-Υμηττού με αναπληρώτρια της την Δήμητρα Σωτηροπούλου
γ. Ελισάβετ Σπυριδάκη, ∆ιευθυντρια 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Δάφνης, τακτικό µέλος, ως εκπροσώπο του Συλλόγου Εκπ/κών Π Ε ‘’ Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ‘’, µε αναπληρωτή της τον κο. Γεώργιο Όρκα Διευθυντή του 93ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.
δ. Αθανάσιο Μαραμαθά, εκπαιδευτικό στο 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης , τακτικό µέλος, ως εκπροσώπο του Συλλόγου Εκπ/κών Ε –Ζ ΕΛΜΕ Α΄ Αθήνας µε αναπληρωτριά του την κα. Αναστασία Μπεγέτη , Εκπαιδευτικό του 1ου Λυκείου Υμηττού.
ε. κο Γεωργαλά Ευάγγελο, Διευθυντή του 6ου Δημοτικού Δάφνης, τακτικό μέλος, ως εκπρόσωπο της Δ/νσης Π.Ε.Α’ Αθήνας με αναπληρώτρια την κα Αθανασοπούλου Αικατερίνη Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Δάφνης.
στ. κο Παπιγκιώτη Λεωνίδα, Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Δάφνης, τακτικό μέλος, ως εκπρόσωπο της Δ/νσης Δ.Ε.Α’ Αθήνας με αναπληρώτρια του την κα Καραγιάννη Κωνσταντίνα Διευθύντρια του 1ου Λυκείου Υμηττού.
ζ. Aλέξανδρος Μακατουνάκης τακτικό μέλος, ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Εμπόρων και Καταστηματαρχών Υμηττού, με αναπληρωτή του τον κο Ραφαήλ Μπινίσκο.

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Καρακώνη Βαρβαρα Αικατερίνη (Πρόεδρος)
2. Θεοδωράκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος)
3. Ανδριώτου Μυρσίνη
4. Κέσλευ Παύλος
5. Λιακόπουλος Χρήστος
6. Τερεζάκη Χρυσάνθη
7. Ανδρουλάκης Ανδρέας (μειοψηφία)
8. Γεωργαλάς Ευάγγελος Διευθυντής του 6ου Δημοτικού Δάφνης
9. Αθανασοπούλου Αικατερίνη Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Δάφνης
10. Αριδα Αικατερίνη, Προϊσταμένη του 3ου Νηπιαγωγείου Υμηττού
11. Ζεύκη Βιολέττα, Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Τζιβελέκας Ιωάννης 
2. Μπινίσκος Ραφαήλ
3. Πατσέα Μαρία Ιωάννα
4. Κυργιώργη Αικατερίνη
5. Ψυλλιά Σταυρούλα
6. Λιούτας Κωνσταντίνος
7. Σταθουλοπούλου Χριστίνα (Μειοψηφία)
8. Νίτση Ελένη, Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Δάφνης
9. Σατλάνης Γεώργιος, Διευθυντής του 4ου Δημοτικού Δάφνης
10. Μανδέλα Λευθεριωτη Ελένη, Προϊσταμένη του 1ου Νηπιαγωγείου Υμηττού
11. Πούλα Ανδρομάχη, Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Σκιαδοπούλου Γεωργία (Πρόεδρος)
2. Καρακώνη Βαρβαρα Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος)
3. Ψυλλιά Σταυρούλα
4. Γκούσης Μιχαήλ
5. Κωνσταντινίδης Ιωάννης
6. Μανώλη Κωνσταντίνα
7. Γελάστορας Πέτρος (Μειοψηφία)
8. Παπιγκιώτης Λεωνίδας Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Δάφνης
9. Σαγιάς Νικόλαος Διευθυντής του 3ου Λυκείου Δάφνης
10. Γαλανός Νικόλαος , Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων
11. Νίκη Βλασταράκου εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας 3ου Γενικού Λυκείου Δάφνης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μπίσιας Λεωνίδας
2. Τζαβάρας Ιωάννης
3. Καραγιάννη Κωνσταντίνα
4. Βογιατζόγλου Αργυρούλα
5. Σταυριανουδάκης Κωνσταντίνος
6. Τζιβελέκας Ιωάννης
7. Κωνσταντινιάδη Κωνσταντίνα (Μειοψηφία)
8. Καραγιάννη Κωνσταντίνα Διευθύντρια του 1ου λυκείου Υμηττού
9. Μαμλιάγκας Χριστόδουλος, Διευθυντής του 2ου ΕΚ Αθηνών
10. Νούτσου Ευαγγελία, Λαϊκό μέλος
11. Πούλα Ανδρομάχη, Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων
12. Οδυσσέας Κομίνης – Αλτάνης, εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας 3ου Γενικού
Λυκείου Υμηττού.

Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης – Υμηττού
Κατσαρός Θεόδωρος (Πρόεδρος)
Σταυριανάκος Βασίλειος του Ευαγγέλου(Αντιπρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος-Διαχειριστής) με αναπληρωτή τον Γκούση Μιχαήλ του Θεόδωρου
Καρακώνης Δημήτριος του Γεωργίου(Αναπληρωτής διαχειριστής), με αναπληρωτή τον Κέσλεϋ Παύλο του Ρίτσαρντ
Κοντούρης Χρηστάκης του Παντελή, με αναπληρωτή τον Δέδε Δημήτριο του Γεωργίου
Τσιακατούρα Μαριάνθη (Μαρία) του Σωτηρίου με αναπληρώτρια τον Αρβανίτη Μαρία του Ιωάννη
Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη, με αναπληρώτρια την Ανδριανή Ειρήνη του Γεωργίου.
Γρηγορακάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, με αναπληρωτή τον Δραγάτση Ιωάννη του Θωμά
Μπόκαρης Γεώργιος του Παναγιώτη, με αναπληρωτή τον Μαργαρίτη Ηλία-Ερρίκο του Γεωργίου
Καννελόπουλος Ιωάννης, με αναπληρωτή τον Λάμπρου Νικόλαο

Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκινητικής Υγείας των Δήμων Ηλιούπολης Δάφνης-Υμηττού
Θάνου Χρυσούλα τακτική εκπρόσωπο, με αναπληρωτή τον Αναστασόπουλο Νικόλαο
Μπόκαρη Γεώργιο τακτικό εκπρόσωπο, με αναπληρωτή τον Ανδρουλάκη Ανδρέα

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ
Tακτικός εκπρόσωπος του Δήμου την Σκιαδοπούλου Γεωργία, με
αναπληρώτρια της την Γιαννοπούλου Κλεάνθη.
Συντονίστρια την Έλενα Γαβριήλ Νοσηλεύτρια των Δημοτικών Ιατρείων

Αθηναϊκό Αέριο Α.Ε.»
Εκπρόσωπος του Δήμου Δάφνης – Υμηττού κ. Καρακώνης Δημήτριος με αναπληρώτριά του
την Δημοτική Σύμβουλο Καρακώνη Βαρβάρα – Αικατερίνη.

Επιτροπή αυθαιρέτων κατασκευών – κρίση(Ν.1337/83 ) ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωματικό τον Κατσαρό Θεόδωρο
Κονταργύρης Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον  Λεμπέση-Κολοκυθά Ελευθέριο
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Τράμπαρη Φωτεινή με αναπληρωματικό την Τούνα Βαρβάρα

Επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού έως 880 €(Π.Δ. 171/87 άρθρ. 15 ) ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρωματικό τον Λιούτα Κωνσταντίνο
Μητροβγένης Γεώργιος με αναπληρωματικό την Λαγδά Δέσποινα

Επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού άνω των 880 € (Π.Δ. 171/87 άρθρο 16) ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Γιαννακούρα Δημήτριο

Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων και εργασιών σύμφωνα με το αρθρ.15 του Π.Δ. 171/1987 για το έτος 2019 και 2020
Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωματικό τον Ανδρουλάκη Ανδρέα
Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Τζιβελέκα Ιωάννη
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Τράμπαρη Φωτεινή (Αρχιτέκτων) με αναπληρωματικό τον Τσάϊμο Αλκιβιάδη (Μηχ/γων Ηλ/γων) 

Επιτροπή παραλαβής του έργου «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού»
Αναστασόπουλος Γεώργιος με αναπληρωματικό τον Αναστασόπουλο Νικόλαο
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Βλάχου Όλγα Μηχ/κός Περιβάλλοντος Πρόεδρος με αναπληρωματικό την Παπαντώνη Δέσποινα Αρχιτεκτων Μηχ
Κουτσαύτης Κων/νος Μηχ/γος Μηχ/κός με αναπληρωματικό την Καζάντζα Βασιλική Αρχιτεκτων

Επιτροπή Πολεοδομίας ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωματικό τον Κατσαρό Θεόδωρο
Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Αναστασόπουλο Νικόλαο
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Μπόκαρη Γεώργιο
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Τράμπαρη Φωτεινή με αναπληρωματικό την Τούνα Βαρβάρα

Επιτροπή Εκποίησης Δημοτικών ακινήτων, μισθώσεων – Εκμισθώσεων αρθρ. 186 παρ. 5 και αρθρ. 192 Ν. 3463/2006. ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωματικό τον Λιούτα Κωνσταντίνο
Ντίνος Νικόλαος με αναπληρωματικό τον Τσούτσουρα Δημήτριο
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Τράμπαρη Φωτεινή με αναπληρωματικό τον Χριστόφιλο Γεώργιο

Επιτροπή Κρίσης Καταλληλότητας Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων του Δήμου ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Βαρβιτσιώτη Παναγιώτη
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Κουρεμένος Στυλιανός με αναπληρωματικό τον Τσάιμο Αλκιβιάδη
Κουτσαύτης Κων/νος με αναπληρωματικό την Τούνα Βαρβάρα

Επιτροπή Παραλαβής Ανταλλακτικών Αυτ/των και Δαπανών Επισκευής (Αριθμ. 3373/390/20-3-75 και 4993/7451/24-4-75 αποφάσεις Υπουρ. Προεδρίας ) ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Βόγκλη Βασιλική με αναπληρωματικό τον Νικολόπουλο Θεόδωρο
Κουτσαύτης Κων/νος με αναπληρωματικό τον Τσάϊμο Αλκιβιάδη
Λινάρδος Αντώνιος με αναπληρωματικό τον Θεολόγο Χρήστο

Επιτροπή αχρήστου υλικού ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό την Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη
Τζιβελέκας Ιωάννηςμε αναπληρωματικό τον Σταυριανουδάκη Κωνσταντίνο
Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά με αναπληρωματικό τον Κονταργύρη Κωνσταντίνο

Επιτροπή ελέγχου και εισήγησης στο Δ.Σ. Χορήγησης Αδειών Στάθμευσης μη αναπηρικών Αυτοκινήτων. ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Τσιλίφης Νικόλαος με αναπληρωματικό την Γιαννοπούλου Κλεάνθη
Μητροβγένης Γεώργιος με αναπληρωματικό τον Τζιβελέκα Ιωάννη
Μπουρνελές Νικόλαος με αναπληρωματικό την Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη

Πρωτοβάθμια Συμβούλια Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021
Γιαννακούρας Δημήτριος (Πρόεδρος), με αναπληρωτή τον κ. Τσούτσουρα Δημήτριο.

Δευτεροβάθμια Συμβούλια χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021
Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη (Πρόεδρος) , με αναπληρωτή τον κ. Μαργαρίτη Ηλία –Ερρίκο

Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δάφνης –Υμηττού
Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωτή τον Λιούτα Κωνσταντίνο
Κονταργύρης Κωνσταντίνος (μειοψηφία) με αναπληρώτρια την Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά (μειοψηφία).

Μέλος της Ειδικής Επιτροπής της παρ. 3, του άρθρου 13, του Κεφαλαίου Α΄ (Κανονισμός
Καθαριότητας-πρασίνου), του Κανονισμού Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου
Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωτή του τον κ. Γιαννακούρα Δημήτριο

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δάφνης
Υπεύθυνος για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Τζιβελέκα με αναπληρώτρια την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνα Γαϊτάνη
Διευθύντρια του ΚΔΑΠ ΔΑΦΝΗΣ –  Χριστίνα Κόκοτα

Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Υμηττού
Υπεύθυνος για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Τζιβελέκα με αναπληρώτρια την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνα Γαϊτάνη
Διευθύντρια του ΚΔΑΠ ΥΜΗΤΤΟΥ – Αθηνά-Μαρία Καψοκαλύβα

Επιτροπή παροχής χρηματικού βοηθήματος –ΕΝΔΕΙΑΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Θάνου Χρυσούλα με αναπληρωματικό μέλος τον Σταυριανουδάκη Κωνσταντίνο- Νεκτάριο
Ανδρουλάκης Ανδρέας με αναπληρωματικό μέλος τη Λαγδά Δέσποινα
Δημοτικοί Υπάλληλοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί
Τσιάμη Βασιλική με αναπληρωματικό μέλος την Κατσαρού Ζωή

 Επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
1. Σκιαδοπούλου Γεωργία, Αντιδήμαρχος, εκπρόσωπος του Δήμου, με αναπληρωτή τον
Κωσταντίνο Σταυριανουδάκη, δημοτικό Σύμβουλο (Πρόεδρος)
2. Δεμενεοπούλου Ελένη, με αναπληρώτρια την Βενετία Βενετιάδη (Φιλοζωική Ένωση ΕΝ.ΖΩ) (Γραμματέας)
3. Νίτη Ευτυχία μέλος του Δ.Σ. της «ΖΩΟΦΙΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ως
Τακτικό μέλος και την κ. Ζιώρη Σταυρούλα μέλος του ΔΣ της «ΖΩΟΦΙΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ ως αναπληρωματικό μέλος.
4. Φύσσα Ιωάννη, (Επαγγελματίας Εκπαιδευτής σκύλων) με αναπληρωτή του τον Παναγάκο Θάνο
(Επαγγελματίας Εκπαιδευτής σκύλων) .
5. Βότση Ιωάννη (Κτηνίατρος) , με αναπληρωτή τον Νικόλαο Χρυσοβερίδη (Κτηνίατρος).

Τριμελής επιτροπή χορήγησης ειδικού βοηθήματος – επανασύνδεσης
ηλεκτρικού ρεύματος και εντολής επανασύνδεσης σε ευπαθείς καταναλωτές

1. Θάνου Χρυσούλα, Δημοτικό Σύμβουλο, εκπρόσωπο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ντίνο Νικόλαο.
2. Παπανδρέου Γεώργιο του Ανδρέα εκπρόσωπο της ΔΕΔΔΗΕ περιοχή Καλλιθέας.
3. Γκίρη Αθανασία εκπρόσωπο της ΔΕΗ καταστήματος Αγ. Δημητρίου και σε
περίπτωση κωλύματος αυτού η ΔΕΗ θα μεριμνά για την αντικατάστασή του κατά περίπτωση.

Επιτροπή για την παραλαβή του έργου του Δήμου με τίτλο: “Αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην Δ.Κ. Υμηττού”
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Ρουσσου Καλλιρόη (Ρόη) με αναπληρωματικό μέλος τον Σταυριανουδάκη Κωνσταντίνο-Νεκτάριο
Δημοτικοί Υπάλληλοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί
Βλάχου Όλγα Περιβ. Μηχ. (Πρόεδρος)  με αναπληρωματικό μέλος Μαυρακανά Αρτεμις Πολ. Μηχ/κός
Τσάιμος Αλκιβιάδης Μηχ/γος (Μέλος) με αναπληρωματικό μέλος Τουνα Βαρβάρα ΤΕ Πολ.Μηχ.

Επιτροπή για την παραλαβή του έργου του Δήμου με τίτλο: “Ανακαίνιση κυλικείου νεκροταφείου Δάφνης”
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωματικό μέλος τον Τζιβελέκα Ιωάννη
Δημοτικοί Υπάλληλοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί
Τσιάμη Αργυρών Αρχ/των Μηχ/κός (Πρόεδρος)  με αναπληρωματικό μέλος Τζινιέρης Παναγιώτης Πολ. Μηχ/κός
Κουρεμένος Στυλιανός Μέλος Μηχ. Μηχ/κος (Μέλος) με αναπληρωματικό μέλος Τράμπαρη Φωτεινή Αρχ/των

Επιτροπή για την παραλαβή του έργου του Δήμου με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2017)”
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κονταργύρης Κων/νος με αναπληρωματικό μέλος την Θάνου Χρυσούλα
Δημοτικοί Υπάλληλοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί
Μαυρακανα Αερεμις Πολ. Μηχ/κός (Πρόεδρος)  με αναπληρωματικό μέλος Παπαντώνη Δέσποινα Αρχ. Μηχ.
Τσάιμος Αλκιβιάδης Μηχ/γος Μηχ/κός (Μέλος) με αναπληρωματικό μέλος Κουρεμένος Στυλιανός Μηχ/γος Μηχ/κος
Τούνα Βαρβάρα Πολ Μηχ/κός ΤΕ με αναπληρωματικό μέλος Τράμπαρη Φωτεινή Αρχ/των

Επιτροπή για την παραλαβή του έργου του Δήμου με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2019)”
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κατσαρός Θεόδωρος με αναπληρωματικό μέλος Χριστινάκη Όλγα
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Βλάχου Όλγα Μηχ/κός Περιβάλλοντος ΠΕ Πρόεδρος με αναπληρωματικό τη Ράπτη Κων/να Τεχ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ
Κουρεμένος Στυλιανός Μηχ/γος Μηχ/κος με αναπληρωματικό την Τράμπαρη Φωτεινή Αρχ/των
Καζάντζα Βασιλική Αρχ/των με αναπληρωματικό τη Βόγκλη Βασιλική Γεωπόνος

Επιτροπή για την παραλαβή του έργου του Δήμου με τίτλο: “Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης-Υμηττού”
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Σταυριανουδάκης Κωνσταντίνος-Νεκτάριος με αναπληρωματικό μέλος Λεμπέσης –Κολοκυθάς Ελευθέριος
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Βλάχου Όλγα Περι. Μηχ. Πρόεδρος με αναπληρωματικό μέλος Μαυρακανά Όλγα Πολ. Μηχ/κός
Τσάιμος Αλκιβιαδης Μηχ/γος Μηχ/κος με αναπληρωματικό μέλος Καζαντζα Βασιλική
Κουτσαύτης Κων/νος Μηχ/γος Μηχ/κός με αναπληροματικό μέλος Τράμπαρη Φωτεινή

Επιτροπή για την παραλαβή του έργου του Δήμου με τίτλο: «Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας μετά των απαιτουμένων λοιπών εργασιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος & Βότση στην Δ.Κ. Δάφνης (συν)»
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη με αναπληρωματικό μέλος Μητροβγένη Γεώργιο
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Βλάχου Όλγα Περι. Μηχ. Πρόεδρος με αναπληρωματικό μέλος Κιτσικοπούλου Άννα Πολ. Μηχ/κός
Κουτσαύτης Κων/νος με αναπληρωματικό μέλος Κουρεμένο Στυλιανό
Καζαντζα Βασιλική με αναπληρωματικό μέλος Τράμπαρη Φωτεινή

 Έργo: «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία
Πολιτικά υπεύθυνος της υλοποίησης του Προγράμματος Αναδιοργάνωσης, ο κ. Γιαννακούρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Συντονιστής του έργου ο κ. Νέστορας Χρήστος, Γενικός Γραμματέας του
Δήμου

Θέατρο Βράχων
Πρόεδρος: Ελένη Βασιλοπούλου (με θητεία έως 31/12/2023 με δικαίωμα παράτασης επί τρίμηνο όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στο άρθρο 15 του καταστατικού) 
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κωστάκης, Αντιπρόεδρος,
Γραμματέας: Αθανάσιο Καράμπαμπα
Ταμίας: Δημήτριος Κόκκαλης, με Αναπληρωτή τον Ιωάννη Γιαννακόπουλο
Διατάκτης: Δημήτρης Καρακώνης
Δήμος Δάφνης

Αθανάσιος Καράμπαμπας με αναπληρωματικό τον Νικόλαο Προκάκη
Δημήτριος Καρακώνης με αναπληρωματική την Γεωργία Ζαχάρου Ζερδελή
Κωνταντίνος Λιούτας με αναπληρωματικό τον Γεώργιο Κοβαίο
Γεώργιο Κριτσώβα με αναπληρωματικό τον  Ιωάννη Δέτση
Σκιαδοπούλου Γεωργία με αναπληρωματική την Σταυρούλα Κάτσικα
Γεώργιος Μπόκαρης με αναπληρωματική την Καλλιρόη Ρούσσου
Δήμος Βύρωνα
Δημήτριος Κόκκαλης με αναπληρωματικό τον Δημήτρη Αγγελόπουλο
Σοφία Δασκαλάκη με αναπληρωματικό τον Σόλωνα Ραπτάκη
Χαράλαμπος Σαριγιαννίδης  με αναπληρωματικό τον Δημήτριο Κωσταβασίλη
Αναστασία Μελαχροινίδου με αναπληρωματικό τον Χάρη Γιουλάτο
Σωτηρούλα Υφαντή με αναπληρωματικό τον Ιωάννη Αδαμόπουλο
Πηνελόπη Δάφνη με αναπληρωματικό τον Γεώργιο Αλμύρα
ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Νατάσα Ζούκα

Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ Γκιώνη Αικατερίνη με Αναπληρωματικό μέλος: Γαλανός Νικόλαος 
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ Κ.Γ. Τ.Η.
ΑΚΑΔΗΜΊΑ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ Κ.Γ Γ.Χ.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ” Σ.Δ. Μ.Α.
ΈΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» Τ.Μ. Α.Σ.
ΕΝΩΣΗ ΜΜΕ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ Χ.Δ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ Α.Μ. Π.Χ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ Μ.Ν. Ι.Δ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ‘’Ο ΘΕΟΔ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ’’ Μ.Α. Π.Μ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Τ.Κ. Λ.Θ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ Τ.Π. Κ.Μ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΑΦΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Β.Χ. Π.Μ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ Κ.Α. Π.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΦΙΛΥΡΑ» Σ.Φ. Κ.Ζ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ρ.Π. Ι.Π.
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κ.Ι. Π.Κ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΦΝΗΥΜΗΤΤΟΥ,ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ,ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ “Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ” Σ.Χ. Κ.Α.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΦΝΗΣ Κ.Ε. Μ.Ι.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΦΝΗΣ Χ.Α Κ.Μ
Δημότες Δάφνης – Υμηττού
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 Ζ. Β.
2 Β. Μ.
3 Τ. Σ.
4 Ψ. Ε.
5 Ν. Δ.
6 Π. Ν.
7 Ψ. Β.
8 Κ. Φ.
9 Κ. Ι.

Eπιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων.
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Τακτικό μέλος Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρωματικό τον Τζιβελέκα Ιωάννη
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Τακτικό μέλος Ζορμπά Αγγελική με αναπληρωματικό την Πλαφουντζή Δήμητρα
Τακτικό μέλος Ζαχιώτη Γεώργιο με αναπληρωματικό την Πόρη Άννα
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κα Ζορμπά Αγγελική

Ειδική Επιτροπή προστίμων που επιβάλλονται από την υπηρεσία Περιβάλλοντος
Τακτικό μέλος Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωματικό τον Κατσαρό Θεόδωρο

Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών δια την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981

Τακτικό μέλος Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρωματικό τον Κατσαρό Θεόδωρο 
Τακτικό μέλος Ανδρουλάκη Ανδρέα με αναπληρωματικό τον Τζιβελέκα Ιωάννη

Εκπρόσωποι δήμου Δάφνης-Υμηττού στα σχολικά συμβούλιο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρώτριά της την δημοτική σύμβουλο κα Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Γιαννακούρα Δημήτριο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κατσαρό Θεόδωρο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Κατσαρό Θεόδωρο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γιαννακούρα Δημήτριο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη με αναπληρωτή της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Λιούτα Κωνσταντίνο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Τζιβελέκα Ιωάννη με αναπληρωτή του την δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη με αναπληρώτριά της την δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη με αναπληρωτή της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Λιούτα Κωνσταντίνο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο με αναπληρωτή του την δημοτική σύμβουλο κα Θάνου Χρυσούλα και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Γιαννακούρα Δημήτριο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κατσαρό Θεόδωρο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: τη δημοτική σύμβουλο κα Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη με αναπληρωτή της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο
και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Γιαννακούρα Δημήτριο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κατσαρό Θεόδωρο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο με αναπληρωτή του την δημοτική σύμβουλο κα Θάνου Χρυσούλα και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη με αναπληρώτριά της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Λιούτα Κωνσταντίνο και προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη με αναπληρώτριά της την δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα και προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρωτή της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Τζιβελέκα Ιωάννη και προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Τζιβελέκα Ιωάννη με αναπληρωτή του την δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα και προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη με αναπληρωτή της τον δημοτικό σύμβουλο κα Κατσαρό Θεόδωρο και προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Γιαννακούρα Δημήτριο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κατσαρό Θεόδωρο και προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Τζιβελέκα Ιωάννη με αναπληρωτή του την δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρώτριά της την δημοτική σύμβουλο κα Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη και προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Γιαννακούρα Δημήτριο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κατσαρό Θεόδωρο και προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Γιαννακούρα Δημήτριο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κατσαρό Θεόδωρο και προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Λιούτα Κωνσταντίνο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο και προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα
Απέργη Σοφία
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Λιούτα Κωνσταντίνο και προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Λιούτα Κωνσταντίνο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο και προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο με αναπληρωτή του την δημοτική σύμβουλο κα Θάνου Χρυσούλα και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλος Γεώργιος
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Σκιαδοπούλου Γεωργία με αναπληρώτριά της την δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλος Γεώργιος
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Θάνου Χρυσούλα με αναπληρωτή της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλος Γεώργιος
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρωτή της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Τζιβελέκα Ιωάννη και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλος Γεώργιος
ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Σκιαδοπούλου Γεωργία με αναπληρώτριά της την δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλος Γεώργιος
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: τη δημοτική σύμβουλο κα Σκιαδοπούλου Γεωργία με αναπληρωτή της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γιαννακούρας Δημήτριος και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλος Γεώργιος
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: τη δημοτική σύμβουλο κα Σκιαδοπούλου Γεωργία με αναπληρωτή της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλος Γεώργιος
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωτή του την δημοτική σύμβουλο κα Σκιαδοπούλου Γεωργία και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλος Γεώργιος
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: τη δημοτική σύμβουλο κα Σκιαδοπούλου Γεωργία με αναπληρωτή της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γιαννακούρας Δημήτριος και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλος Γεώργιος
ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ: τη δημοτική σύμβουλο κα Σκιαδοπούλου Γεωργία με αναπληρωτή της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλος Γεώργιος
Ε.Κ.: τη δημοτική σύμβουλο κα Σκιαδοπούλου Γεωργία με αναπληρωτή της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλος Γεώργιος

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας
Διοίκηση: Πρόεδρος Θάνου Χρυσούλα Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φυλών
με αναπληρώτρια την κ. Σκιαδοπούλου Γεωργία
Υπάλληλος της κοινωνικής υπηρεσίας
Τσαγκατάκη Μαρία υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου με αναπληρώτριά της την κ. Χολέβα Μαριάνθη.
Εμπειρογνώμονες δημότες(ορισμένοι από τον δήμαρχο): Γκούση Μιχαήλ με αναπληρωτή του τον κ. Κοσμίδη Γεώργιο, Ψυλλού Ελένη με αναπληρώτρια την κ. Μανώλη Κωνσταντίνα
Εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου: Πούλα Ανδρομάχη (τακτικό μέλος) και κ. Κώστας Βρόντας (αναπληρωματικό μέλος)
Σύλλογος εμπόρων & καταστηματαρχών Υμηττου : κ. Μακατουνάκης Αλέξανδρος (τακτικό μέλος) και Σύλλογος Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Δάφνης-Υμηττού και Νέου Κόσμου: κ. Χριστοφορίδης Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)
Ένωση Γυναικών Ελλάδος- Παράρτημα Δάφνης :κ. Βιδάλη Χαρά (τακτικό μέλος) και κ. Περαχωρίτη Μάνια (αναπληρωματικό μέλος)
Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης: Ρούσσου Καλλιρόη με αναπληρωτή τον Ανδρουλάκη Ανδρέα

Βιογραφικό Ανδρουλάκη Ανδρέα – Δημοτικού συμβούλου Δάφνης-Υμηττού με τους Πολίτες σε κίνηση και επικεφαλής την Όλγα Χριστινάκη

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος