Δήμος Δάφνης-Υμηττού – Δημοτικό Συμβούλιο και επιτροπές 2024 -2028

Τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων Δάφνης-Υμηττού μπορείτε να τις παρακολουθήσετε από το κανάλι των “Πολιτών σε Κίνηση Δάφνης-Υμηττού” στο youtube: https://www.youtube.com/@polites_se_kinisi ,

καθώς και από την σελίδα των “Πολιτών σε Κίνηση Δάφνης-Υμηττού” στο facebook:    https://www.facebook.com/politessekinisi/videos

Ακολουθεί το σύνολο των επιτροπών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, όπως τα έχω καταγράψει από την 1/1/2024

Δήμαρχος

Τσιλίφης Νικόλαος (Πρώτα η πόλη μας)

Αντιδήμαρχοι:

1. Κ. Βογιατζόγλου Αργυρούλα, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

2. Κ. Μαγγίτα Ανδριάνα, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των φύλων-ΤΕΒΑ.
 • Δράσεις Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων – Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας
 • Αρμοδιότητες πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

3. Κ. Μπουρνελέ Νικόλαο , καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

4. Κ. Αδάμ Χρήστος , καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Γραφείο Παιδείας- Δια βίου Μάθησης .
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

 

5. Κ. Μπούζη Σονίλα, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Γραφείο Δημοτολογίου-Μητρώο Αρένων .
 • Γραφείο Εκλογικών Καταλόγων.
 • Γραφείο Πρωτοκόλλου- Διεκπεραίωσης -Αρχείου.
 • Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας.
 • Τμήμα ΚΕΠ.
 • Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμού και Οργάνωσης.
 • Την επίβλεψη της καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

6. Κ. Κατσαρό Θεόδωρο, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

7. Κ. Γιαννακούρα Δημήτριο, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Γραφείο Τεχνικών Έργων και συντήρηση Υποδομών.
 • Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών – Μηχανολογικών έργων και Σηματοδότησης.
 • Του Τμήματος Πολεοδομίας.
 • Αρμοδιότητες πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού -Αθλητισμού.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Αρμόδιο ως κατά τόπο Αντιδήμαρχο, για την Κοινότητα Υμηττού, με αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.

 

8. Κ. Τζιβελέκα Ιωάννη , καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τμήμα Περιβάλλοντος.
 • Ευθύνη, εποπτεία, Παρακολούθηση ,Συντονισμό καλής λειτουργίας όλων των θεμάτων Φιλοζωίας και Αδέσποτων Ζώων.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

 • Αρμόδιο ως κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης ως ακολούθως:
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα.
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της δημοτικής κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας

 

9. Κ. Λιούτα Κωνσταντίνο , καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας .
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Δημάρχου, αναπληρωτής Δημάρχου , ορίζεται ο κος Γιαννακούρας Δημήτριος.

Όταν απουσιάζει ο τοπικός Αντιδήμαρχος Δάφνης τον αντικαθιστά ο τοπικός Αντιδήμαρχος Υμηττού και αντίστροφα.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται Αντιδήμαρχος καθ’ ύλην της αρμοδιότητάς του ασκεί ο κατά τόπου αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δάφνης Τζιβελέκας Ιωάννης.

Εντεταλμένοι:

 1. Κωνσταντίνος Σαμάντης του Πελοπίδα Εντεταλμένος Σύμβουλο για θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού

Γενικός Γραμματέας:

Κόλλια Μαρίνα

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Χρήστος Χρήστου (Πρώτα η πόλη μας)
Αντιπρόεδρος: Καρακώνη Βαρβάρα – Αικατερίνη (Βερίνα) (Η πόλη μάς ενώνει)
Γραμματέας: Χατζηδάκη Μαρία (Πρώτα η πόλη μας)

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Τσιλίφης Νικόλαος – Πρώτα η πόλη μας Δήμαρχος
17 Δημοτικοί σύμβουλοι

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δάφνης:

Τζιβελέκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Τσιλίφης Σπυρίδων του Ευαγγέλου

Βογιατζόγλου Αργυρούλα (Αργυρώ) του Σωτηρίου

Σκοπελίτου Ελπίδα του Κωνσταντίνου

Μπουρνελές Νικόλαος του Φραγκούλη

Χρήστου Χρήστος του Ευαγγέλου

Μπούζη Λιακοπούλου Σονίλα (Βάσω) του Νίκου

Νάστος Γεώργιος του Χρήστου

Λιούτας Κωνσταντίνος του Χρήστου

Κατσαρός Θεόδωρος του Φωτίου

Μαγγίτα Διαμαντή Ανδριάνα του Διονυσίου

Βεργιτσάκης Εμμανουήλ του Λεωνίδα

Χατζηδάκη Μαρία του Δημητρίου

Δημοτικοί Σύμβουλοι Υμηττού:

Γιαννακούρας Δημήτριος του Θεοχάρη

Μέλιος Αριστοτέλης του Νικολάου

Αδάμ Χρήστος του Αλεξάνδρου

Σαμάντης Κωνσταντίνος του Πελοπίδα

Μπινίσκος Αναστάσιος – Η πόλη μάς ενώνει Δάφνη-Υμηττός
3 Δημοτικοί σύμβουλοι

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δάφνης:

Μπινίσκος Αναστάσιος

Καρακώνη Βαρβάρα – Αικατερίνη (Βερίνα) του Δημητρίου

Δημοτικοί Σύμβουλοι Υμηττού:

Αναστασόπουλος Νικόλαος του Αρτεμίου
 
 
Δαουλάρης Γεώργιος – Δάφνη-Υμηττός Πόλη Φωτεινή
3 Δημοτικοί σύμβουλοι

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δάφνης:

Δαουλάρης Γεώργιος

Λουδάρος Ζαχαράκης Αντώνιος (Αντώνης) του Νικολάου(Παραίτηση)

Τσούτσουρας Δημήτριος του Αθανασίου

Δημοτικοί Σύμβουλοι Υμηττού:

Αργιανάς Δημήτριος του Κωνσταντίνου

 
Λύκου Σοφία – ΑλλάΖουμε τη Δάφνη και τον Υμηττό
2 Δημοτικοί σύμβουλοι

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δάφνης:

Λύκου Σοφία

Δημοτικοί Σύμβουλοι Υμηττού:

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος του Αντωνίου

Χριστινάκη Όλγα – Πολίτες σε Κίνηση Δάφνης-Υμηττού
2 Δημοτικοί σύμβουλοι

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δάφνης:

Ανδρουλάκης Ανδρέας του Ευαγγέλου

Δημοτικοί Σύμβουλοι Υμηττού:

Χριστινάκη Όλγα

Θεοδωρόπουλος Δημήτριος – Λαϊκή συσπείρωση Δάφνης-Υμηττού
2 Δημοτικοί σύμβουλοι

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δάφνης:

Θεοδωρόπουλος Δημήτριος

Δημοτικοί Σύμβουλοι Υμηττού:

Τόλια Κηπουρού Ευθαλία (Ναυσικά) του Κωνσταντίνου

Δημοτική Επιτροπή

Τακτικά μέλη παράταξης δημάρχου :
1. Βογιατζόγλου Αργυρούλα
2. Γιαννακούρας Δημήτριος
3. Κατσαρός Θεόδωρος
4. Τζιβελέκας Ιωάννης
Αναπληρωματικά μέλη παράταξης δημάρχου:
1. Μπούζη Σονίλα
2. Μαγγίτα Διαμάντη Ανδριάνα
3. Αδάμ Χρήστος
4. Σαμάντης Κωνσταντίνος

Τακτικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας:
1. Μπινίσκος Αναστάσιος
2. Λύκου Σοφία
Αναπληρωματικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας:
1. Ανδρουλάκης Ανδρέας
2 . Χριστινάκη Όλγα

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού
Αναμένεται ορισμός

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ (Πρόεδρος)
2.ΦΑΦΟΥΤΗ ΕΛΛΗ (Αντιπρόεδρος) 
3.ΚΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5.ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΝΑ
7.ΓΕΛΑΤΣΩΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Μειοψηφίας)
8.ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Διευθυντής 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης
9.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Διευθύντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης
10.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 2ου Νηπιαγωγείου Υμηττού
11.ΖΕΥΚΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ , Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΓΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2. ΝΤΑΡΔΑΝΙΑΡΗ ΚΛΑΡΑ
3. ΠΟΡΦΥΡΗ ΚΛΑΙΡΗ
4. ΑΒΟΥΡΗ ΕΙΡΗΑΝΝΑ
5. ΚΟΛΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
6. ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΣΙΓΑΝΟΣ
7. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Μειοψηφίας)
8.ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Διευθύντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Υμηττού
9.ΝΑΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Διευθυντής ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης
10.ΑΡΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 3ου Νηπιαγωγείου Υμηττού
11.ΠΟΥΛΑ ΑΝΡΟΜΑΧΗ , Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πρόεδρος)
2. ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (Αντιπρόεδρος)
3. ΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6. ΒΟΓΚΑ ΑΘΗΝΑ
7. ΤΣΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Μειοψηφίας)
8. ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Διευθυντής 1
ου ΕΠΑΛ Δάφνης
9. ΣΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Διευθυντής 3
ου ΓΕΛ Δάφνης
10. ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας 1ου ΓΕΛ Δάφνης
11. ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων &
Κηδεμόνων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2. ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
3. ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
4. ΦΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
5. ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6. ΓΙΑΚΟΥ ΑΓΚΡΟΝ
7. ΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ (Μειοψηφίας)
8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Διευθύντρια 1ου ΓΕΛ Υμηττού
9. ΣΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Διευθυντής 3
ΟΥ ΓΕΛ Υμηττού.
10. ΑΝΔΡΕΟΥ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ ΛΥΔΙΑ , εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας 1
ΟΥ ΕΠΑΛ Δάφνης
11. ΠΟΥΛΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

1. κο Χρήστο Αδάμ, Αντιδήμαρχο Παιδείας ως Πρόεδρο
2. κα Ελένη Διαμάντη, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων Δήμου Δάφνης-Υμηττού με αναπληρώτρια της την κα Σωτηροπούλου
Δήμητρα.
3. κα Ελισάβετ Σπυριδάκη, Εκπαιδευτικό του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Δάφνης, τακτικό
µέλος, ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπ/κών Π Ε ‘’ Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ‘’, µε
αναπληρώτρια την κ. Γεώργιο Όρκα Διευθυντή του 93ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.
4. κα. Βουρλάκη Αθηνά τακτικό µέλος, Εκπαιδευτικός του 3ου Γενικού Λυκείου Δάφνης
ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπ/κών Ε –Ζ ΕΛΜΕ Α΄ Αθήνας µε αναπληρωτή της τον κο
Παρτσακλό Απόστολο, εκπαιδευτικό του 1ου Λυκείου Υμηττού.
5. κο Ευάγγελο Γεωργαλά , Διευθυντή του 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης, τακτικό
μέλος, ως εκπρόσωπο της Δ/νσης Π.Ε.Α’ Αθήνας, με αναπληρώτρια την κ.
Αθανασοπούλου Αικατερίνη Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Δάφνης.
6. κο Παπιγκιώτη Λεωνίδα Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Δάφνης , τακτικό μέλος, ως
εκπρόσωπο της Δ/νσης Δ.Ε.Α’ Αθήνας με αναπληρωτή του τον κο Σαγιά Νικόλαο
Διευθυντή του 3ου Λυκείου Δάφνης.
7. κο Ψωφάκη Δημοσθένη τακτικό μέλος, ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Εμπόρων και
Καταστηματαρχών Δάφνης-Υμηττού, με αναπληρωτή του τον κο Σιγανό Λορέντζο.
8. Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου κος Πανόπουλος Γεώργιος.

Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκινητικής Υγείας των Δήμων Ηλιούπολης Δάφνης-Υμηττού

Αναμένεται ορισμός

Πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, στα όρια του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

1. κ. Ιωάννη Τζιβελέκα, Αντιδήμαρχος, εκπρόσωπος του Δήμου, με αναπληρωτή τον
κ.Κωνσταντίνο Λιούτα, Αντιδήμαρχος.
2. κα Ευτυχία Νίτη (Μέλος της Ζωοφιλικής Ένωσης Αδέσποτων Δάφνης Υμηττού) με
αναπληρώτριά της την κα Σταυρούλα Ζιώρη (Μέλος της Ζωοφιλικής Ένωσης Αδέσποτων
Δάφνης Υμηττού).
3. κα Ευαγγελία Αντωνίου (μέλος του ΔΣ του Φιλοζωικού Συλλόγου ΦΕΔΥ-Άργος) με
αναπληρωτή της τον κο Κωνσταντίνο Αντωνιάδη (μέλος του ΔΣ του Φιλοζωικού Συλλόγου
ΦΕΔΥ-Άργος)
4. κ. Πέτρο Φιδοπιάστη (Επαγγελματίας Εκπαιδευτής σκύλων) με αναπληρωτή του τον κ.
Χρήστο Κούτση (Επαγγελματίας Εκπαιδευτής σκύλων) .
5. κ. Βότση Ιωάννη (Κτηνίατρος) , με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Χρυσοβερίδη
(Κτηνίατρος).
Β) Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου κ. Ιωάννης Τζιβελέκας,
Αντιδήμαρχος, με αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Λιούτα, Αντιδήμαρχος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Πέτρος Φιδοπιάστης με αναπληρωτή τον κ.
Χρήστο Κούτση. 

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ

Αναμένεται ορισμός

Αθηναϊκό Αέριο Α.Ε. (εκπρόσωπος του Δήμου Δάφνης – Υμηττού)

Ηλιόπουλος Ιωάννης με αναπληρωτή του τον κ. Παπαδέα Νικόλαο

Επιτροπή αυθαιρέτων κατασκευών – κρίση(Ν.1337/83)

Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωματικό Βογιατζόγλου Αργυρούλα
Τζιβελέκας Ιωάννης με αναπληρωματικό Κατσαρό Θεόδωρο
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Τράμπαρη Φωτεινή με αναπληρωματικό Τούνα Βαρβάρα

Επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού έως 880 €(Π.Δ. 171/87 άρθρ. 15)

Αναμένεται ορισμός

Επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού άνω των 880 € (Π.Δ. 171/87 άρθρο 16) 

Αναμένεται ορισμός

Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων και εργασιών σύμφωνα με το αρθρ.15 του Π.Δ. 171/1987

Αναμένεται ορισμός

Επιτροπή Πολεοδομίας

Επιτροπή Πολεοδομίας
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αδάμ Χρήστος με αναπληρωματικό Σκοπελίτου Ελπίδα
Μέλιος Αριστοτέλης με αναπληρωματικό Νάστος Γεώργιος
Βεργιτσάκης Εμμανουήλ με αναπληρωματικό Μαγγίτα Διαμαντή Ανδριάνα
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Τράμπαρη Φωτεινή με αναπληρωματικό Τούνα Βαρβάρα

Επιτροπή Εκποίησης Δημοτικών ακινήτων, μισθώσεων – Εκμισθώσεων αρθρ. 186 παρ. 5 και αρθρ. 192 Ν. 3463/2006

Δημοτικοί Σύμβουλοι
Σαμάντης Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό Μπουρνελέ Νικόλαο
Χατζηδάκη Μαρία με αναπληρωματικό Βογιατζόγλου Αργυρούλα
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Τράμπαρη Φωτεινή με αναπληρωματικό Χριστόφιλος Γεώργιος

Επιτροπή Κρίσης Καταλληλότητας Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων του Δήμου

Δημοτικοί Σύμβουλοι
Τζιβελέκας Ιωάννης με αναπληρωματικό Γιαννακούρα Δημήτριο
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Τσάιμος Αλκιβιάδης με αναπληρωματικό Καζάντζα Βασιλική
Κουτσαύτης Κων/νος με αναπληρωματικόο Τούνα Βαρβάρα

Επιτροπή Παραλαβής Ανταλλακτικών Αυτ/των και Δαπανών Επισκευής (Αριθμ. 3373/390/20-3-75 και 4993/7451/24-4-75 αποφάσεις Υπουρ. Προεδρίας)

Δημοτικοί Σύμβουλοι
Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό Μέλιο Αριστοτέλη
Τζιβελέκας Ιωάννης με αναπληρωματικό Σκοπελίτου Ελπίδα
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Γιαννούλης Αργύριος με αναπληρωματικό Θεολόγο Χρήστο
Λινάρδος Αντώνιος με αναπληρωματικό Κουτσαύτη Κωνσταντίνο
Βόγκλη Βασιλική με αναπληρωματικό Τσουκιά Βασιλική

Επιτροπή αχρήστου υλικού

Λιούτας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό Μαγγίτα Διαμαντή Ανδριάνα
Βεργιτσάκης Εμμανουήλ, αναπληρωματικό Μπούζη-Λιακοπούλου Σονίλα
Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη, αναπληρωματικό Χριστινάκη ‘Ολγα

Επιτροπή ελέγχου και εισήγησης στο Δ.Σ. Χορήγησης Αδειών Στάθμευσης μη αναπηρικών Αυτοκινήτων.

Αναμένεται ορισμός

Πρωτοβάθμια Συμβούλια Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων

Πρόεδρος κ. Αδάμ Χρήστο, με αναπληρωτή τον κ. Τσούτσουρα Δημήτριο.

Δευτεροβάθμια Συμβούλια χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων

Πρόεδρος κ. Σαμάντης Κωνσταντίνος , με αναπληρωτή τον κ. Ανδρουλάκη Ανδρέα.

Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δάφνης –Υμηττού

Αναμένεται ορισμός

Μέλος της Ειδικής Επιτροπής της παρ. 3, του άρθρου 13, του Κεφαλαίου Α΄ (Κανονισμός Καθαριότητας πρασίνου), του Κανονισμού Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Νάστος Γεώργιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Βεργιτσάκης Εμμανουήλ

Επιτροπή παροχής χρηματικού βοηθήματος –ΕΝΔΕΙΑΣ

Αναμένεται ορισμός

Επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Αναμένεται ορισμός

Θέατρο Βράχων

Πρόεδρο Σαμάντης Κωνσταντίνος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 Λιούτας Κωνσταντίνος
 Μπούζη-Λιακοπούλου Σονίλα
 Κανετάκης Γεώργιος
 Αρχοντή Ευαγγελία
 Καπόγιαννης Γεώργιος
Λουδάρος-Ζαχαράκης Αντώνιος(Παραίτηση)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 Τζιβελέκας Ιωάννης
 Πυλαρινού Μαρία
 Παπαδέας Νικόλαος
 Αντωνάτου Αικατερίνη
 Αλεξανδρίδης Νικόλαος
 Ανδρουλάκης Ανδρέας

Μέλος κοινής αποδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού : «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ» Κατσούλη Σταματία(Παραίτηση)Ξεφτέρη Θωμά με αναπληρώτριά της την κα Ζιάκα Αγγελική.

Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης

Αναμένεται ορισμός

Επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων.

Δημοτικοί σύμβουλοι
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Κατσαρός Θεόδωρος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Σκοπελίτου Ελπίδα
Δημοτικοί Υπάλληλοι
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ζορμπά Αγγελική(Πρόεδρος)
Χαϊνά Ελένη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Πλαφουντζή Δήμητρα
Καστριώτου Αναστασία

Διοικητικό Συμβούλιο Μονομετοχικής Δάφνης-Υμηττού

1. Μέλιος Αριστοτέλης(Πρόεδρος – Νόμιμος Εκπρόσωπος), με αναπληρώτρια την Χατζηδάκη Μαρία
2. Κατσαρός Θεόδωρος(Αναπληρωτής Διαχειριστής) , με αναπληρωτή τον Χρήστου Χρήστο
3. Σταυριανάκος Βασίλειος(Αναπληρωτής Πρόεδρος, Διαχειριστής), με αναπληρωτή τον Γιάκου Αγκρόν
4. Φαφούτη Ελκιώνη με αναπληρώτρια την Βογκά Βουγιαδάκη Αθηνά
5. Κωβαίος Γεώργιος, με αναπληρωτή τον Αγγελάκη Κωνσταντίνο
6. Κουτεντάκης Γεώργιος, με αναπληρωτή τον Κανετάκη Γεώργιο
7. Ροής Κωνσταντίνος, με αναπληρωτή τον Καλκατζίκο Ιωάννη
8. Χριστοφορίδης Δημήτριος, με αναπληρωτή τον Χατζηθεοδώρου Χαράλαμπο
9. Ανδρουλάκης Ανδρέας με αναπληρωτή τον Μηλιαρά Παναγιώτη

Εκπρόσωποι στα σχολικά συμβούλια.

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρώτριά της τον
δημοτικό σύμβουλο κ. Βεργιτσάκη Εμμανουήλ και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλο Γεώργιο.
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αδάμ Χρήστο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Λιούτα Κωνσταντίνο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο
Κωνσταντίνο
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μέλιο Αριστοτέλη με αναπληρωτή του τον δημοτικό
σύμβουλο κ. Βεργιτσάκη Εμμανουήλ και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία.
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αδάμ Χρήστο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Βεργιτσάκη Εμμανουήλ και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλο
Γεώργιο.
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρώτριά της τον
δημοτικό σύμβουλο κ. Βεργιτσάκη Εμμανουήλ και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ.
Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Μπούζη-Λιακοπούλου Σονίλα με αναπληρώτριά της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Νάστο Γεώργιο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη
Σοφία
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Νάστο Γεώργιο με αναπληρωτή του τον δημοτικό
σύμβουλο κ. Γιαννακούρα Δημήτριο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ.
Πανόπουλο Γεώργιο
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μέλιο Αριστοτέλη με αναπληρωτή του τον δημοτικό
σύμβουλο κ. Κατσαρό Θεόδωρο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία.
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μέλιο Αριστοτέλη με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σαμάντη Κωνσταντίνο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλο Γεώργιο
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σαμάντη Κωνσταντίνο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Λιούτα Κωνσταντίνο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: τη δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρώτριά της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αδάμ Χρήστο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αδάμ Χρήστο με αναπληρωτή του τον δημοτι
σύμβουλο κ. Σαμάντη Κωνσταντίνο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλο Γεώργιο
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αδάμ Χρήστο με αναπληρωτή του τη δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ.
Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρώτριά της την δημοτική σύμβουλο κα Χατζηδάκη Μαρία και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Μπούζη-Λιακοπούλου Σονίλα με αναπληρώτριά της τη δημοτική σύμβουλο κα Μαγγίτα Διαμάντη Ανδριάνα και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλο Γεώργιο
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Μαγγίτα Διαμάντη Ανδριάνα με αναπληρώτριά της τη δημοτική σύμβουλο κα Μπούζη-Λιακοπούλου Σονίλα και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Λιούτα Κωνσταντίνο με αναπληρωτή του τη δημοτική σύμβουλο κα Μπούζη- Λιακοπούλου Σονίλα και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γιαννακούρα Δημήτριο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Τζιβελέκα Ιωάννη και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλο Γεώργιο
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρώτριά της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Τζιβελέκα Ιωάννη και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Νάστο Γεώργιο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σαμάντη Κωνσταντίνο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αδάμ Χρήστο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σαμάντη Κωνσταντίνο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σαμάντη Κωνσταντίνο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γιαννακούρα Δημήτριο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γιαννακούρα Δημήτριο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μέλιο Αριστοτέλη και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλο Γεώργιο
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γιαννακούρα Δημήτριο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μέλιο Αριστοτέλη και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μέλιο Αριστοτέλη με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Νάστο Γεώργιο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρώτριά της τη δημοτική σύμβουλο κα Χατζηδάκη Μαρία και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλος Γεώργιος
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρώτριά της τη δημοτική σύμβουλο κα Μπούζη-Λιακοπούλου Σονίλα και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Μπούζη-Λιακοπούλου Σονίλα με αναπληρώτριά της τη δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρώτριά της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αδάμ Χρήστο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλο Γεώργιο
1Ο ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΗΣ: τη δημοτική σύμβουλο κα Μαγγίτα Διαμάντη Ανδριάνα με αναπληρώτριά της τον δημοτικό σύμβουλο κο Αδάμ Χρήστο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: τη δημοτική σύμβουλο κα Μπούζη-Λιακοπούλου Σονίλα με αναπληρώτριά της το δημοτικό σύμβουλο κ. Αδάμ Χρήστο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλο Γεώργιο
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αδάμ Χρήστο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ.Βεργιτσάκη Εμμανουήλ και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο
Κωνσταντίνο
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: τη δημοτική σύμβουλο κ. Μπούζη-Λιακοπούλου Σονίλα με αναπληρώτριά της το 
δημοτική σύμβουλο κ. Αδάμ Χρήστο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Απέργη Σοφία
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ: το δημοτικό σύμβουλο κ. Αδάμ Χρήστο με αναπληρωτή του τη δημοτική σύμβουλο κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Πανόπουλο Γεώργιο
1Ο ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ: τη δημοτική σύμβουλο κα Μαγγίτα Διαμάντη Ανδριάνα με αναπληρώτριά της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αδάμ Χρήστο και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο.
2Ο Ε.Κ.: τη δημοτική σύμβουλο κα Μαγγίτα Διαμάντη Ανδριάνα με αναπληρώτριά της τη δημοτική σύμβουλο κα Μπούζη-Λιακοπούλου Σονίλα και υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας , κα Απέργη Σοφία

Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο Δάφνης Υμηττού από το καταργούμενο ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού (Ο.Π.Α.Δ.Υ.)

I. Πρόεδρος: Ζορμπά Αγγελική, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και
Οικονομικής Ανάπτυξης, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
II. Καστριώτου Αναστασία, Προϊσταμένη τμήματος Οικονομικού κατηγορίας/κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρώτρια την Τζανίδου Μαρία, υπάλληλο του Τμήματος
Ταμειακής Υπηρεσίας κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
III. Κατσαρός Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών.
IV. Τζιβελέκας Κωνσταντίνος: Απερχόμενος Πρόεδρος του καταργηθέντος Οργανισμού
Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού (ΟΠΑΔΥ).
V. Βεργιτσάκης Εμμανουήλ , Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας. 
V. Νάστος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας.

Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο Δάφνης Υμηττού από το καταργούμενο ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού (Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)

I. Πρόεδρος: Ζορμπά Αγγελική, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και
Οικονομικής Ανάπτυξης, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
II. Καστριώτου Αναστασία , Προϊσταμένη τμήματος Οικονομικού κατηγορίας/κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρώτρια την Τζανίδου Μαρία, υπάλληλο του
Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού .
III. Κατσαρός Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
IV. Σταυριανουδάκης Κωνσταντίνος, Απερχόμενος Πρόεδρος του καταργηθέντος
Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού (Ο.Κ.Π.Δ.Υ).
IV. Βογιατζόγλου Αργυρούλα, Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας
V. Νάστος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας 
V. Βεργιτσάκης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας

Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών δια την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος κος Νικόλαος Τσιλίφης
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Κατσαρός Θεόδωρος
Ανδρουλάκης Ανδρέας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Σκοπελίτου Ελπίδα
Τζιβελέκας Ιωάννης

Αναπλήρωση του Δημάρχου στα καθήκοντα του Ληξίαρχου

Αντιδήμαρχο κ.Μπούζη Σονίλα και στην Αντιδήμαρχο κ. Βογιατζόγλου Αργυρούλα έως και 31-12-2024.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της μίας εκ των δύο, αναπληρώνεται από την άλλη.

Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων

Εκπρόσωπος του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου τον Δήμαρχο Δάφνης Υμηττου
κ. Τσιλίφη Ε. Νικόλαο με αναπληρώτρια του την κ. Χατζηδάκη Μαρία

 

Βιογραφικό Ανδρουλάκη Ανδρέα – Δημοτικού συμβούλου Δάφνης-Υμηττού με τους Πολίτες σε κίνηση και επικεφαλής την Όλγα Χριστινάκη

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος