ΑρχικήΔάφνη-ΥμηττόςΔημοτικές Εκλογές 2019 - Δάφνη Υμηττός

Δήμος Δάφνης-Υμηττού – Δημοτικό Συμβούλιο και επιτροπές

Δήμαρχος:
Αναστάσιος Μπινίσκος (Η πόλη μάς ενώνει)

Αντιδήμαρχοι:
Τσιλίφης Νικόλαος Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας − Ασφάλισης, Γραφείου Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς(Η πόλη μάς ενώνει)
Βογιατζόγλου Αργυρούλα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης, Γραφείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αρχής(Η πόλη μάς ενώνει)
Λιούτας Κων/νος- Τμήματος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και κατά τόπο Αντιδήμαρχο για την κοινότητα Δάφνης(Η πόλη μάς ενώνει)
Θάνου Χρυσούλα Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φυλών, Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας(Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
Γιαννακούρας Δημήτριος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και πολιτικής προστασίας, Τμήματος Πληροφορικής Προγραμματισμού και Οργάνωσης, Τμήματος Πολεοδομίας και κατά τόπο Αντιδήμαρχο για την κοινότητα Υμηττού(Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ)

Εντεταλμένοι:
1) Σταυριανουδάκης Νεκτάριος-Κωνσταντίνος (Η πόλη μάς ενώνει)(α. Εποπτεία και το συντονισμό της προώθησης και ανάπτυξης του εθελοντισμού και την κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων αλληλεγγύης εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών , την έρευνα εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλληλεγγύης και λοιπών δράσεων του Δήμου. β.Των δράσεων Κοινωνικό Φαρμακείο , Κοινωνικό Παντοπωλείο και ΠαροχήΣυσσιτίου.)

Γενικός Γραμματέας:
1) Νέστορας Χρήστος (Διορισμένος με απόφαση Δημάρχου)

Οικονομική Επιτροπή:

1) Μπινίσκος Αναστάσιος (Η πόλη μάς ενώνει) Δήμαρχος – Πρόεδρος
2) Βογιατζόγλου Αργυρούλα (Η πόλη μάς ενώνει) Αντιδήμαρχος – Αντιπρόεδρος
3) Λιούτας Κωνσταντίνος (Η πόλη μάς ενώνει)
Εκλεγμένοι
1) Τζιβελέκας Ιωάννης (Η πόλη μάς ενώνει)
2) Κατσαρός Θεόδωρος (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ)
3) Σταυριανουδάκης Κων/νος-Νεκτάριος (Η πόλη μάς ενώνει)
4) Ντίνος Νίκος (Πόλη Φωτεινή)
5) Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος (Πολίτες σε Κίνηση)
6) Τόλια-Κηπουρού Ευθαλία (Λαϊκή Συσπείρωση)
Αναπληρωματικοί
1) Καρακώνη Βαρβάρα (Η πόλη μάς ενώνει)
2) Γιαννακοπούλου Κλεάνθη (Η πόλη μάς ενώνει)
3) Τσιλίφης Νικόλαος (Η πόλη μάς ενώνει)
4) Γιαννακούρας Δημήτριος (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ)
5) Θάνου Χρυσούλα (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
6) Κρούσος Μενέλαος (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
7) Τσούτσουρας Δημήτριος (Πόλη Φωτεινή)
8) Μπόκαρης Γεώργιος (Πολίτες σε Κίνηση)
9) Λεμπέσης-Κολοκυθάς Ελευθέριος (Λαϊκή Συσπείρωση)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
1) Μπινίσκος Αναστάσιος (Η πόλη μάς ενώνει) Δήμαρχος – Πρόεδρος
2) Γιαννακούρας Δημήτριος (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ) Αντιδήμαρχος – Αντιπρόεδρος
3) Βογιατζόγλου Αργυρούλα (Η πόλη μάς ενώνει) Αντιδήμαρχος
Εκλεγμένοι
1) Γιαννοπούλου Κλεάνθη (Η πόλη μάς ενώνει)
2) Λιούτας Κων/νος (Η πόλη μάς ενώνει) Αντιδήμαρχος
3) Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη (Η πόλη μάς ενώνει)
4) Μπουρνελές Νικόλαος (Πόλη Φωτεινή)
5) Ανδρουλάκης Ανδρέας (Πολίτες σε Κίνηση)
6) Κονταργύρης Κων/νος (Λαϊκή Συσπείρωση)

Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, ως Συλλογικού Πειθαρχικού Οργάνου
Α) Πρόεδρος, Αναστάσιος Μπινίσκος, (Δήμαρχος)
Β) Μέλη:
οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.:
Τσιλίφης Νικόλαος
Βογιατζόγλου Αργυρούλα
Λιούτας Κωνσταντίνος
Θάνου Χρυσούλα
Γιαννακούρας Δημήτριος
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ.
1. Ρούσσου Καλλιρόη
2. Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος

Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τζιβελέκας Ιωάννης (Πρόεδρος)
Γαϊτάνη Κωνσταντίνα (Αντιπρόεδρος)
Ζαφειρόπουλος Απόστολος
Σιαμάντης Κωνσταντίνος
Ηλιόπουλος Ιωάννης
Βογιατζόγλου Αργυρούλα
Κιούση Βασιλική
Σαπουνάς Αθανάσιος
Παπανικολάου Παναγιώτης
Ευσταθίου Νικόλαος (μειοψηφία)
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος (μειοψηφία)
Καραπλής Δημήτριος (μειοψηφία)
Λεμπέσης Κολοκυθάς Ελευθέριος (μειοψηφία)
Λάμπρου Νικόλαος (μειοψηφία)
Κόκκοτα Χριστίνα (εκπρόσωπος των εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μπεγέτη Αναστασία
Σταύρου Σωτήριος
Λιακόπουλος Χρήστος
Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης
Στεφανίδης Δημήτριος
Κωβαίος Γεώργιος
Τσιακατούρα Μαριάνθη
Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη
Σπαγγούρος Φώτης (μειοψηφία)
Ανδρουλάκης Ανδρέας (μειοψηφία)
Γκιώνη Αικατερίνη (μειοψηφία)
Καλαβρού Νικολέτα (μειοψηφία)
Αθανασοπούλου Μαρία (εκπρόσωπος των εργαζομένων)

Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σταυριανουδάκης Κωνσταντίνος – Νεκτάριος (Πρόεδρος)
Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος)
Λυμπερόπουλος Παναγιώτης
Θάνου Χρυσούλα
Γιαννακόπουλος Ιωάννης
Στεφανίδης Δημήτριος
Μπουζιούκου Δήμητρα-Αφροδίτη
Ανδριανή Ειρήνη
Κρούσος Μενέλαος
Ντίνος Νικόλαος (μειοψηφία)
Ρούσσου Καλλιρόη (μειοψηφία)
Μπόκαρης Γεώργιος (μειοψηφία)
Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά (μειοψηφία)
Λαγδά Δέσποινα (μειοψηφία)
Τρανούλη Μαρία (εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Λιούτας Κωνσταντίνος
Κατσαρός Θεόδωρος
Κουτσουμπός Φώτιος
Δήμου Μαρία
Σκιαδοπούλου Γεωργία
Κιούση Βασιλική
Ζαχάρου Ζερδελή Γεωργία
Αστριτάκης Γεώργιος
Αλεξοπούλου Αικατερίνη (μειοψηφία)
Βενιζέλος Νεκτάριος (μειοψηφία)
Μαργαρίτης Ηλίας Ερρίκος (μειοψηφία)
Κονταργύρης Κωνσταντίνος (μειοψηφία)
Μητροβγένης Γεώργιος (μειοψηφία)
Χασιώτη Έλλη (εκπρόσωπος εργαζομένων)

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ
Εκλογική Περιφέρεια Υμηττού:
Σκιαδοπούλου Γεωργία
Γιαννοπούλου Κλεάνθη(Κλειώ)
Βερύκιος Δημήτριος
Κρούσος Μενέλαος (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
Γιαννακούρας Δημήτριος (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ)
Εκλογική Περιφέρεια Δάφνης:
Τζιβελέκας Ιωάννης
Τσιλίφης Νικόλαος
Σταυριανουδάκης Κωνσταντίνος-Νεκτάριος
Βογιατζόγλου Αργυρούλα(Αργυρώ)
Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη(Βερίνα)
Λιακόπουλος Χρήστος
Λιούτας Κωνσταντίνος
Αναστασόπουλος Νικόλαος (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
Αναστασόπουλος Γεώργιος (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
Θάνου Χρυσούλα (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
Κατσαρός Θεόδωρος (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ)

ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εκλογική Περιφέρεια Υμηττού:
Ρούσσου Καλλιρόη(Ρόη)
Εκλογική Περιφέρεια Δάφνης:
Δαουλάρης Γεώργιος
Μπουρνελές Νικόλαος
Τσούτσουρας Δημήτριος
Ντίνος Νικόλαος

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Υμηττού:
Μπόκαρης Γεώργιος
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος
Εκλογική Περιφέρεια Δάφνης:
Χριστινάκη Όλγα
Μαργαρίτης Ηλίας (Ερρίκος)
Ανδρουλάκης Ανδρέας

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Υμηττού:
Λεμπέσης-Κολοκυθάς
Εκλογική Περιφέρεια Δάφνης:
Τόλια-Κηπουρού Ευθαλία(Ναυσικά)
Κονταργύρης Κωνσταντίνος

ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (Μ.ΑΡΙ.Δ.Α.) ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Δάφνης:
Μητροβγένης Γεώργιος

ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Δάφνης:
Λαγδά Δέσποινα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Εκλογική Περιφέρεια Υμηττού:

Αργιανάς Δημήτριος (Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ)

Κοινοτικοί Σύμβουλοι Κοινότητα Δάφνης:

ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Κόλλια Μαρίνα (Κοινοτάρχης)
Ανδριτσόπουλος Γεώργιος
Λορέντζο Σιγανός

Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ
Καρακώνης Δημήτριος
Ζαχάρου-Ζερδέλη Γεωργία (Γιούλη)
Βασιλειάδου Σοφία

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
Γιαννίτσα Ελένη
Βαλιανάτος Θεόδωρος

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
Παπαδόπουλος Σταύρος
Ράντου Σοφία

ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ
Μοσχονησιώτης Πέτρος

Κοινοτικοί Σύμβουλοι Κοινότητα Υμηττού:

Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ
Μπινίσκος Ραφαήλ (Παραιτήθηκε από Κοινοτάρχης)
Μποζίκης Νικόλαος (Κοινοτάρχης)
Ρεμούνδου Αντωνία

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
Καρατζά Ελένη
Νάτση Όλγα Ζωή
Βεκρής Μάρκος (Μάκης)

ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ
Κρούσου Σάλλυ-Ελισσάβετ
Βάρσος Κωνσταντίνος

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
Εγγλέζου Κυριακή
Βογιατζής Ηρακλής-Αλέξανδρος

ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Κολτσίδα Αναστασία

Δηµοτική Επιτροπή Παιδείας για την διετία 2019 – 2020:
α. Αργυρούλα Βογιατζόγλου, ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως Πρόεδρο
β. Μαρία Δημητροπούλου, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Δάφνης-Υμηττού με αναπληρωτή της τον κο Εμμανουήλ Σαρηγιάννη.
γ. Ελισάβετ Σπυριδάκη, ∆ιευθυντρια 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Δάφνης, τακτικό µέλος, ως εκπροσώπο του Συλλόγου Εκπ/κών Π Ε ‘’ Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ‘’, µε αναπληρωτή της τον κο. Γεώργιο Όρκα Διευθυντή του 93ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.
δ. Αθανάσιο Μαραμαθά, εκπαιδευτικό στο 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης , τακτικό µέλος, ως εκπροσώπο του Συλλόγου Εκπ/κών Ε –Ζ ΕΛΜΕ Α΄ Αθήνας µε αναπληρωτριά του την κα. Αναστασία Μπεγέτη , Εκπαιδευτικό του 1ου Λυκείου Υμηττού.
ε. Ευάγγελος Γεωργαλάς, Διευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης, τακτικό μέλος, ως εκπροσώπο της Δ/νσης Π.Ε.Α’ Αθήνας, με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Νούλη Διευθυντή του 7ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης.
στ. Αθανάσιος Χριστόπουλος Διευθυντής του 2ου Γ.Λυκείου Δάφνης, τακτικό μέλος, ως εκπροσώπο της Δ/νσης Δ.Ε.Α’ Αθήνας με αναπληρωτή του τον κο. Ευάγγελο Σαρέλλη Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού .
ζ. Aλέξανδρος Μακατουνάκης τακτικό μέλος, ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Εμπόρων και Καταστηματαρχών Υμηττού, με αναπληρωτή του τον κο Ραφαήλ Μπινίσκο.

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γιαννοπούλου Κλεάνθη (Κλειώ)
2. Θεοδωράκης Κωνσταντίνος
3. Ανδριώτου Μυρσίνη
4. Κέσλευ Παύλος
5. Κεβορκιάν Κωνσταντίνος
6. Τερεζάκη Χρυσάνθη
7. Ανδρουλάκης Ανδρέας (μειοψηφία)
8. Μπαλαφούτης Δημήτριος, Διευθυντής του 9ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης
9. Πασχαλιώρη Βασιλική Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού σχολείου Δάφνης
10. Αριδα Αικατερίνη, Προϊσταμένη του 3ου Νηπιαγωγείου Υμηττού
11. Διαμάντη Ελένη, Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μποζίκης Νικόλαος
2. Μπινίσκος Ραφαήλ
3. Πατσέα Μαρία Ιωάννα
4. Κυργιώργη Αικατερίνη
5. Ψυλλιά Σταυρούλα
6. Λιούτας Κωνσταντίνος
7. Σταθουλοπούλου Χριστίνα (Μειοψηφία)
8. Βεσκούκης Χρήστος, Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Υμηττού
9. Γεωργαλάς Ευάγγελος, Διευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης
10. Μανδέλα Λευθεριωτη Ελένη, Προϊσταμένη του 1ου Νηπιαγωγείου Υμηττού
11. Χριστινάκη Όλγα, Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Σκιαδοπούλου Γεωργία
2. Μποζίκης Νικόλαος
3. Ψυλλιά Σταυρούλα
4. Γκούσης Μιχαήλ
5. Κωνσταντινίδης Ιωάννης
6. Μανώλη Κωνσταντίνα
7. Γελάστορας Πέτρος (Μειοψηφία)
8. Σαρέλλης Ευάγγελος, Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού
9. Χριστόπουλος Αθανάσιος, Διευθυντής του 2ου ΓΕΛ Δάφνης
10. Κυραμαριού Χρύσα, Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων
11. Καραμολέγκος Ηλίας, εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας 1ου Γενικού Λυκείου Υμηττού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μπίσιας Λεωνίδας
2. Τζαβάρας Ιωάννης
3. Καραγιάννη Κωνσταντίνα
4. Βογιατζόγλου Αργυρούλα
5. Καρακώνη Βαρβαρα Αικατερίνη
6. Τζιβελέκας Ιωάννης
7. Κωνσταντινιάδη Κωνσταντίνα (Μειοψηφία)
8. Παψανάκης Σωτήριος, Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Υμηττού
9. Αρμάος Ιωσήφ, Διευθυντής του 4ου Γυμνασίου Δάφνης
10. Χριστινάκη Όλγα, Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων
11. Εξηντάρης Γεώργιος , εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας 1ου Γυμνασίου Υμηττού

Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης – Υμηττού
Λιακόπουλος Χρήστος του Αλέξανδρου (Πρόεδρος)
Σταυριανάκος Βασίλειος του Ευαγγέλου(Αντιπρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος-Διαχειριστής) με αναπληρωτή τον Γκούση Μιχαήλ του Θεόδωρου
Καρακώνης Δημήτριος του Γεωργίου(Αναπληρωτής διαχειριστής), με αναπληρωτή τον Κέσλεϋ Παύλο του Ρίτσαρντ
Κοντούρης Χρηστάκης του Παντελή, με αναπληρωτή τον Δέδε Δημήτριο του Γεωργίου
Τσιακατούρα Μαριάνθη (Μαρία) του Σωτηρίου με αναπληρώτρια τον Αρβανίτη Μαρία του Ιωάννη
Μποζίκης Νικόλαος, με αναπληρώτρια την Ανδριανή Ειρήνη του Γεωργίου.
Σιγανός Λορέντζος του Κωνσταντίνου, με αναπληρωτή τον Δραγάτση Ιωάννη του Θωμά
Μπόκαρης Γεώργιος του Παναγιώτη, με αναπληρωτή τον Μαργαρίτη Ηλία-Ερρίκο του Γεωργίου
Καννελόπουλος Ιωάννης, με αναπληρωτή τον Λάμπρου Νικόλαο

Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκινητικής Υγείας των Δήμων Ηλιούπολης Δάφνης-Υμηττού
Θάνου Χρυσούλα τακτική εκπρόσωπο, με αναπληρωτή τον Αναστασόπουλο Νικόλαο
Μπόκαρη Γεώργιο τακτικό εκπρόσωπο, με αναπληρωτή τον Ανδρουλάκη Ανδρέα

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ
Tακτικός εκπρόσωπος του Δήμου την Σκιαδοπούλου Γεωργία, με
αναπληρώτρια της την Γιαννοπούλου Κλεάνθη.
Συντονίστρια την Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών – Κοινωνικής Προστασίας –
Παιδείας – Κέντρου εξυπηρέτησης Πολιτών κ. Μαρία Ανδριώτου

Αθηναϊκό Αέριο Α.Ε.»
Εκπρόσωπος του Δήμου Δάφνης – Υμηττού κ. Καρακώνης Δημήτριος με αναπληρώτριά του
την Δημοτική Σύμβουλο Καρακώνη Βαρβάρα – Αικατερίνη.

Επιτροπή αυθαιρέτων κατασκευών – κρίση(Ν.1337/83 ) ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωματικό τον Κατσαρό Θεόδωρο
Κονταργύρης Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον  Λεμπέση-Κολοκυθά Ελευθέριο
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Τράμπαρη Φωτεινή με αναπληρωματικό την Τούνα Βαρβάρα

Επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού έως 880 €(Π.Δ. 171/87 άρθρ. 15 ) ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρωματικό τον Λιούτα Κωνσταντίνο
Μητροβγένης Γεώργιος με αναπληρωματικό την Λαγδά Δέσποινα

Επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού άνω των 880 € (Π.Δ. 171/87 άρθρο 16) ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Γιαννακούρα Δημήτριο

Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων και εργασιών σύμφωνα με το αρθρ.15 του Π.Δ. 171/1987 για το έτος 2019 και 2020
Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωματικό τον Ανδρουλάκη Ανδρέα
Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Τζιβελέκα Ιωάννη
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Τράμπαρη Φωτεινή (Αρχιτέκτων) με αναπληρωματικό τον Τσάϊμο Αλκιβιάδη (Μηχ/γων Ηλ/γων) 

Επιτροπή Πολεοδομίας ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωματικό τον Κατσαρό Θεόδωρο
Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Αναστασόπουλο Νικόλαο
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Μπόκαρη Γεώργιο
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Τράμπαρη Φωτεινή με αναπληρωματικό την Τούνα Βαρβάρα

Επιτροπή Εκποίησης Δημοτικών ακινήτων, μισθώσεων – Εκμισθώσεων αρθρ. 186 παρ. 5 και αρθρ. 192 Ν. 3463/2006. ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωματικό τον Λιούτα Κωνσταντίνο
Ντίνος Νικόλαος με αναπληρωματικό τον Τσούτσουρα Δημήτριο
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Τράμπαρη Φωτεινή με αναπληρωματικό τον Χριστόφιλο Γεώργιο

Επιτροπή Κρίσης Καταλληλότητας Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων του Δήμου ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Βαρβιτσιώτη Παναγιώτη
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Κουρεμένος Στυλιανός με αναπληρωματικό τον Τσάιμο Αλκιβιάδη
Κουτσαύτης Κων/νος με αναπληρωματικό την Τούνα Βαρβάρα

Επιτροπή Παραλαβής Ανταλλακτικών Αυτ/των και Δαπανών Επισκευής (Αριθμ. 3373/390/20-3-75 και 4993/7451/24-4-75 αποφάσεις Υπουρ. Προεδρίας ) ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Βόγκλη Βασιλική με αναπληρωματικό τον Νικολόπουλο Θεόδωρο
Κουτσαύτης Κων/νος με αναπληρωματικό τον Τσάϊμο Αλκιβιάδη
Λινάρδος Αντώνιος με αναπληρωματικό τον Θεολόγο Χρήστο

Επιτροπή αχρήστου υλικού ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό την Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη
Τζιβελέκας Ιωάννηςμε αναπληρωματικό τον Σταυριανουδάκη Κωνσταντίνο
Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά με αναπληρωματικό τον Κονταργύρη Κωνσταντίνο

Επιτροπή ελέγχου και εισήγησης στο Δ.Σ. Χορήγησης Αδειών Στάθμευσης μη αναπηρικών Αυτοκινήτων. ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Τσιλίφης Νικόλαος με αναπληρωματικό την Γιαννοπούλου Κλεάνθη
Μητροβγένης Γεώργιος με αναπληρωματικό τον Τζιβελέκα Ιωάννη
Μπουρνελές Νικόλαος με αναπληρωματικό την Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη

Πρωτοβάθμια Συμβούλια Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019-2020
Γιαννακούρας Δημήτριος (Πρόεδρος), με αναπληρωτή τον κ. Τσούτσουρα Δημήτριο.

Δευτεροβάθμια Συμβούλια χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019-2020
Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη (Πρόεδρος) , με αναπληρωτή τον κ. Μαργαρίτη Ηλία –Ερρίκο

Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δάφνης –Υμηττού
Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωτή τον Λιούτα Κωνσταντίνο
Κονταργύρης Κωνσταντίνος (μειοψηφία) με αναπληρώτρια την Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά (μειοψηφία).

Μέλος της Ειδικής Επιτροπής της παρ. 3, του άρθρου 13, του Κεφαλαίου Α΄ (Κανονισμός
Καθαριότητας-πρασίνου), του Κανονισμού Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου
Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωτή του τον κ. Γιαννακούρα Δημήτριο

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δάφνης
Υπεύθυνος για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Τζιβελέκα με αναπληρώτρια την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνα Γαϊτάνη
Διευθύντρια του ΚΔΑΠ ΔΑΦΝΗΣ –  Χριστίνα Κόκοτα

Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Υμηττού
Υπεύθυνος για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Τζιβελέκα με αναπληρώτρια την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνα Γαϊτάνη
Διευθύντρια του ΚΔΑΠ ΥΜΗΤΤΟΥ – Αθηνά-Μαρία Καψοκαλύβα

Επιτροπή παροχής χρηματικού βοηθήματος –ΕΝΔΕΙΑΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Θάνου Χρυσούλα με αναπληρωματικό μέλος τον Σταυριανουδάκη Κωνσταντίνο- Νεκτάριο
Ανδρουλάκης Ανδρέας με αναπληρωματικό μέλος τη Λαγδά Δέσποινα
Δημοτικοί Υπάλληλοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί
Τσιάμη Βασιλική με αναπληρωματικό μέλος την Κατσαρού Ζωή

 Επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
1. Δεμενεοπούλου Ελένη (Μέλος Φιλοζωικής Ένωσης)
2. Ζαφειρία Ντανάκα (Μέλος Φιλοζωικής Ένωσης)
3. Δανιάς Κώστας (Εκπαιδευτής σκύλων)
4. Βότσης Ιωάννης (Κτηνίατρος)
5. Σκιαδοπούλου Γεωργία, με αναπληρωτή τον Σταυριανουδάκη Κωνσταντίνο (εκπρόσωπος του Δήμου με τον αναπληρωτή της)

Εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής στην Επιτροπή εξέτασης των υποβληθεισών αιτήσεων, ώστε να χορηγείται το ειδικό βοήθημα (επίδομα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος) και να δίδεται η εντολή επανασύνδεσης αυτού σε ευπαθείς καταναλωτές
Θάνου Χρυσούλα με αναπληρωτή της τον Ντίνο Νικόλαο.

Επιτροπή για την παραλαβή του έργου του Δήμου με τίτλο: “Αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην Δ.Κ. Υμηττού”
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Ρουσσου Καλλιρόη (Ρόη) με αναπληρωματικό μέλος τον Σταυριανουδάκη Κωνσταντίνο-Νεκτάριο
Δημοτικοί Υπάλληλοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί
Βλάχου Όλγα Περιβ. Μηχ. (Πρόεδρος)  με αναπληρωματικό μέλος Μαυρακανά Αρτεμις Πολ. Μηχ/κός
Τσάιμος Αλκιβιάδης Μηχ/γος (Μέλος) με αναπληρωματικό μέλος Τουνα Βαρβάρα ΤΕ Πολ.Μηχ.

Επιτροπή για την παραλαβή του έργου του Δήμου με τίτλο: “Ανακαίνιση κυλικείου νεκροταφείου Δάφνης”
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωματικό μέλος τον Τζιβελέκα Ιωάννη
Δημοτικοί Υπάλληλοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί
Τσιάμη Αργυρών Αρχ/των Μηχ/κός (Πρόεδρος)  με αναπληρωματικό μέλος Τζινιέρης Παναγιώτης Πολ. Μηχ/κός
Κουρεμένος Στυλιανός Μέλος Μηχ. Μηχ/κος (Μέλος) με αναπληρωματικό μέλος Τράμπαρη Φωτεινή Αρχ/των

Επιτροπή για την παραλαβή του έργου του Δήμου με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2017)”
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κονταργύρης Κων/νος με αναπληρωματικό μέλος την Θάνου Χρυσούλα
Δημοτικοί Υπάλληλοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί
Μαυρακανα Αερεμις Πολ. Μηχ/κός (Πρόεδρος)  με αναπληρωματικό μέλος Παπαντώνη Δέσποινα Αρχ. Μηχ.
Τσάιμος Αλκιβιάδης Μηχ/γος Μηχ/κός (Μέλος) με αναπληρωματικό μέλος Κουρεμένος Στυλιανός Μηχ/γος Μηχ/κος
Τούνα Βαρβάρα Πολ Μηχ/κός ΤΕ με αναπληρωματικό μέλος Τράμπαρη Φωτεινή Αρχ/των

Επιτροπή για την παραλαβή του έργου του Δήμου με τίτλο: “Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης-Υμηττού”
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Σταυριανουδάκης Κωνσταντίνος-Νεκτάριος με αναπληρωματικό μέλος Λεμπέσης –Κολοκυθάς Ελευθέριος
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Βλάχου Όλγα Περι. Μηχ. Πρόεδρος με αναπληρωματικό μέλος Μαυρακανά Όλγα Πολ. Μηχ/κός
Τσάιμος Αλκιβιαδης Μηχ/γος Μηχ/κος με αναπληρωματικό μέλος Καζαντζα Βασιλική
Κουτσαύτης Κων/νος Μηχ/γος Μηχ/κός με αναπληροματικό μέλος Τράμπαρη Φωτεινή

Επιτροπή για την παραλαβή του έργου του Δήμου με τίτλο: «Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας μετά των απαιτουμένων λοιπών εργασιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος & Βότση στην Δ.Κ. Δάφνης (συν)»
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη με αναπληρωματικό μέλος Μητροβγένη Γεώργιο
Δημοτικοί Υπάλληλοι
Βλάχου Όλγα Περι. Μηχ. Πρόεδρος με αναπληρωματικό μέλος Κιτσικοπούλου Άννα Πολ. Μηχ/κός
Κουτσαύτης Κων/νος με αναπληρωματικό μέλος Κουρεμένο Στυλιανό
Καζαντζα Βασιλική με αναπληρωματικό μέλος Τράμπαρη Φωτεινή

 Έργo: «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία
Πολιτικά υπεύθυνος της υλοποίησης του Προγράμματος Αναδιοργάνωσης, ο κ. Γιαννακούρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Συντονιστής του έργου ο κ. Νέστορας Χρήστος, Γενικός Γραμματέας του
Δήμου

Θέατρο Βράχων
Πρόεδρος: Παναγιώτης Κωστάκης (με θητεία έως 31/12/2021 με δικαίωμα παράτασης επί τρίμηνο όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στο άρθρο 15 του καταστατικού) 
Αντιπρόεδρος: Ελένη Βασιλοπούλου, Αντιπρόεδρος,
Δημήτριος Κόκκαλης, Ταμίας, με Αναπληρώτρια την Αναστασία Μελαχροινίδου
Δήμος Δάφνης

Αθανάσιος Καράμπαμπας με αναπληρωματικό τον Νικόλαο Προκάκη
Δημήτριος Καρακώνης με αναπληρωματική την Γεωργία Ζαχάρου Ζερδελή
Κωνταντίνος Λιούτας με αναπληρωματικό τον Γεώργιο Κοβαίο
Ιωάννη Γιαννακόπουλο με αναπληρωματικό τον  Ιωάννη Δέτση
Νικόλαος Μποζίκης με αναπληρωματική την Σταυρούλα Κάτσικα
Γεώργιος Μπόκαρης με αναπληρωματική την Καλλιρόη Ρούσσου
Δήμος Βύρωνα
Δημήτριος Κόκκαλης με αναπληρωματικό τον Δημήτρη Αγγελόπουλο
Σοφία Δασκαλάκη με αναπληρωματικό τον Σόλωνα Ραπτάκη
Χαράλαμπος Σαριγιαννίδης  με αναπληρωματικό τον Δημήτριο Κωσταβασίλη
Αναστασία Μελαχροινίδου με αναπληρωματικό τον Χάρη Γιουλάτο
Σωτηρούλα Υφαντή με αναπληρωματικό τον Ιωάννη Αδαμόπουλο
Πηνελόπη Δάφνη με αναπληρωματικό τον Γεώργιο Αλμύρα
ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Νατάσα Ζούκα
Γραμματέας:Αθανάσιο Καράμπαμπα
Ταμίας: Δημήτριος Κόκκαλης με αναπληρωτή ταμία τον Ιωάννη Γιαννακόπουλο
Διατάκτης: Δημήτρης Καρακώνης

Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ
ΥΜΗΤΤΟΥ Ε.Μ. Σ.Σ.
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ Κ.Γ. Τ.Η.
ΑΚΑΔΗΜΊΑ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ Κ.Γ Γ.Χ.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ” Σ.Δ. Μ.Α.
ΈΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» Τ.Μ. Α.Σ.
ΕΝΩΣΗ ΜΜΕ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ Χ.Δ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ Α.Μ. Π.Χ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ Μ.Ν. Ι.Δ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ‘’Ο ΘΕΟΔ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ’’ Μ.Α. Π.Μ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Τ.Κ. Λ.Θ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ Τ.Π. Κ.Μ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΑΦΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Β.Χ. Π.Μ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ Κ.Α. Π.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΦΙΛΥΡΑ» Σ.Φ. Κ.Ζ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ρ.Π. Ι.Π.
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κ.Ι. Π.Κ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΦΝΗΥΜΗΤΤΟΥ,ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ,ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ “Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ” Σ.Χ. Κ.Α.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΦΝΗΣ Κ.Ε. Μ.Ι.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΦΝΗΣ Χ.Α Κ.Μ
Δημότες Δάφνης – Υμηττού
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 Ζ. Β.
2 Β. Μ.
3 Τ. Σ.
4 Ψ. Ε.
5 Ν. Δ.
6 Π. Ν.
7 Ψ. Β.
8 Κ. Φ.
9 Κ. Ι.

Βιογραφικό Ανδρουλάκη Ανδρέα – Δημοτικού συμβούλου Δάφνης-Υμηττού με τους Πολίτες σε κίνηση και επικεφαλής την Όλγα Χριστινάκη