Αίτημα σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Υμηττού σχετικά με τον έλεγχο και τη λειτουργία των συντριβανιών της Τοπικής Κοινότητας Υμηττού και τον επανασχεδιασμό της παιδικής χαράς και της πλατείας Αγ. Φωτεινής

Υμηττός, 27/11/2019

Ιστορικό:

Την 21η Σεπτεμβρίου η δημοτική μας παράταξη εξέδωσε Δελτίο Τύπου για το συντριβάνι στην πλατεία Αγίας Φωτεινής, καταγγέλλοντας την άθλια κατάστασή του και θέτοντας ζήτημα υγειονομικού κινδύνου.

Στη συνεδρίαση της 25ης Σεπτεμβρίου με γραπτό αίτημά μας προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ζητήσαμε τη συζήτηση του θέματος και την πλήρη ενημέρωσή μας για ενέργειες και παραλείψεις που έχουν γίνει ως προς τη συντήρηση και λειτουργία των συντριβανιών στις πλατείες της Τοπικής Κοινότητας Υμηττού, καθώς και τι ενέργειες έχει δρομολογήσει η Δημοτική Αρχή για την άμεση επίλυση ενός σοβαρού ζητήματος που αποτελεί υγειονομική «βόμβα» σε κεντρικό σημείο του Δήμου μας. Ο Πρόεδρος μας είπε ότι δεν γνώριζε το πρόβλημα και θα φρόντιζε να ενημερωθεί επ’ αυτού. Η ανάδειξη του θέματος οδήγησε στο να καθαριστεί και να επαναλειτουργήσει το συντριβάνι, ωστόσο δεν έχουμε λάβει ακόμα καμία σχετική ενημέρωση.

Στις 23 Οκτωβρίου καταθέσαμε αίτημα προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου να εισαχθεί προς συζήτηση στο Συμβούλιο ο σχεδιασμός της παρακείμενης στο συντριβάνι παιδικής χαράς και να μας παρασχεθούν σχετικά στοιχεία, τα οποία, μέχρι σήμερα, πλέον του μηνός, δεν μας έχουν δοθεί (όπως δεν έχουν ικανοποιηθεί και άλλα αιτήματά μας για στοιχεία που έχουμε ζητήσει).

Κοντεύει ένας μήνας που και πάλι, για πολλοστή φορά από όταν κατασκευάστηκε, το συντριβάνι στην Αγία Φωτεινή δεν δουλεύει και έχει, και πάλι, γίνει εστία μόλυνσης και έχει, και πάλι, γίνει αντικείμενο διαμαρτυρίας από τους συμπολίτες μας, τους οποίους όλοι μας εκπροσωπούμε.

Εισήγηση:

Επειδή κατ’ επανάληψη η Δημοτική Αρχή έχει αποδειχθεί μη αποτελεσματική στην επίβλεψη της συντήρησης και καθαριότητας του συντριβανιού των ιδιωτών στους οποίους η ίδια έχει αναθέσει το έργο,

Επειδή πρόκειται για μια κεντρική πλατεία του Δήμου μας, στην οποία υπάρχει και παιδική χαρά και εκκλησία και κατ’ επέκταση αποτελεί χώρο συνάθροισης συμπολιτών μας, και μάλιστα ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων,

Επειδή έχουμε ζητήσει εγγράφως τη συζήτηση στο Συμβούλιο Κοινότητας Υμηττού τόσο του προβλήματος του συντριβανιού όσο και του επανασχεδιασμού της παρακείμενης παιδικής χαράς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δεν ανέλαβε την πρωτοβουλία, αντιθέτως μας καλεί σε μονοθεματική συνεδρίαση για την αδειοδότηση επέκτασης ωραρίου χρήσης μουσικής από κατάστημα του Δήμου μας,

Επειδή έχουμε ζητήσει εγγράφως στοιχεία και δεν έχουμε λάβει καμία σχετική απάντηση, όπως κατά νόμο προβλέπεται,

Επειδή θέσαμε υποψηφιότητα προκειμένου να υπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον και να διεκδικούμε το καλύτερο για τους συνδημότες μας

Ζητάμε:

Τη σύγκληση του Συμβουλίου Κοινότητας Υμηττού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με θέμα: «Έλεγχος και λειτουργία συντριβανιών Τοπικής Κοινότητας Υμηττού και επανασχεδιασμός παιδικής χαράς και πλατείας Αγ. Φωτεινής (ή πλατεία Ηρώων)».

Καλούμε τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου όπως συνυπογράψουν το παρόν αίτημα σύγκλησης, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 4 συμβούλων και να καταστεί υποχρεωτική για τον Πρόεδρο η σύγκληση του Συμβουλίου.

Εναλλακτικά ζητάμε τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας.

Οι υπογράφοντες σύμβουλοι Κοινότητας Υμηττού,
εκλεγμένοι με τον συνδυασμό «Πολίτες σε Κίνηση»
Καρατζά Ελένη
Νάτση Ζωή
Βεκρής Μάρκος

Γραπτό αίτημα σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Υμηττού σχετικά με τον Έλεγχο και τη λειτουργία των συντριβανιών της Τοπικής Κοινότητας Υμηττού και τον επανασχεδιασμός της παιδικής χαράς και της πλατείας Αγ. Φωτεινής

Βιογραφικό Ανδρουλάκη Ανδρέα – Δημοτικού συμβούλου Δάφνης-Υμηττού με τους Πολίτες σε κίνηση και επικεφαλής την Όλγα Χριστινάκη

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος