Παροχή στοιχείων κατανομής ωρών σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΠΑΔΥ

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ.3  άρθρ. 69 του ν. 3852/2010 και της παρ. 6 του άρθρ. 12 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, μας ενημερώσετε εγγράφως για την παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του Δήμου μας και την κατανομή των ωρών σε συλλόγους και σωματεία. Ζητάμε να ενημερωθούμε σχετικά με:

  1. Πότε και ποιες αιτήσεις (με οιονδήποτε τρόπο) παραχώρησης χρήσης αθλητικών χώρων υπεβλήθησαν και αντίγραφα αυτών
  2. Ποιες ημέρες και ώρες παραχωρήθηκαν οι αθλητικοί χώροι, σε ποιους συλλόγους και με ποια κριτήρια (αντίγραφο της σχετικής απόφασης και αναλυτικός πίνακας με τις ημέρες και ώρες χρήσης ανά σύλλογο)
  3. Αν η παραχώρηση χώρων είναι απόφαση συλλογικού οργάνου, θα θέλαμε αντίγραφο των πρακτικών συνεδρίασης

Για τη Δημοτική Παράταξη
«Πολίτες σε Κίνηση Δάφνης Υμηττού»
Η επικεφαλής
Όλγα Χριστινάκη

https://politessekinisi.gr/parochi-stoicheion-katanomis-oron-se-ath/

Βιογραφικό Ανδρουλάκη Ανδρέα – Δημοτικού συμβούλου Δάφνης-Υμηττού με τους Πολίτες σε κίνηση και επικεφαλής την Όλγα Χριστινάκη

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος