Παροχή στοιχείων για ενέργειες διοίκησης αναφορικά με τη στέγαση των προνηπίων-νηπίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ & ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 άρθρ. 69 του ν. 3852/2010 και της παρ. 6 του άρθρ. 12 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, μας ενημερώσετε εγγράφως για τις ενέργειες στις οποίες προέβη η Δημοτική Αρχή από τον Φεβρουάριο του 2019, που εκδόθηκε το ΦΕΚ 623/Β, με το οποίο ο Δήμος μας εντασσόταν στη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α) έως και την 11η Σεπτεμβρίου 2019, ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, κατά την οποία δεν υπήρχαν αίθουσες για να υποδεχθούν τα νήπια και προνήπια του Δήμου μας, καθώς και για τη διασφάλιση της καταλληλότητας των αιθουσών που εν τέλει χρησιμοποιούνται. Ζητάμε κάθε σχετική ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής αλληλογραφίας. Επίσης, ζητάμε το πλάνο δράσης σας σχετικά με το επόμενο έτος, ώστε να μη συζητάμε σε έναν χρόνο πάλι τα ίδια.

Για τη Δημοτική Παράταξη
«Πολίτες σε Κίνηση Δάφνης Υμηττού»
Η επικεφαλής
Όλγα Χριστινάκη

https://politessekinisi.gr/energeies-gia-nipiagogeia_1_10_19/

Βιογραφικό Ανδρουλάκη Ανδρέα – Υποψήφιου Δημοτικού συμβούλου Δάφνης-Υμηττού με τους Πολίτες σε κίνηση και επικεφαλής την Όλγα Χριστινάκη

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος