Πρόταση προς εισαγωγή για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της εκπόνησης διαχειριστικής μελέτης για τα άλση του Δήμου μας

Σε πρόσφατη (24.11.2019) εκδήλωση που έγινε στον Δήμο μας με πρωτοβουλία των εθελοντών της Ομάδας Φίλων Άλσους Άρη Αλεξάνδρου κατέστη σαφές ότι η υπάρχουσα κατάσταση του Άλσους είναι, τουλάχιστον, θλιβερή και όπως επιστημονικά τεκμηρίωσε ο γεωπόνος κ. Κωνσταντίνος Τάτσης, οι όποιες μεμονωμένες ή αποσπασματικές ενέργειες γίνονται από τον Δήμο είναι πιθανό να καταστούν επιζήμιες.

Αντιθέτως, τεκμηριώθηκε η επιτακτική ανάγκη εκπόνησης με ενέργειες του Δήμου διαχειριστικής μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει ένα συνολικό σχέδιο και χρονοδιάγραμμα. Το ίδιο, ασφαλώς, ισχύει για όλα τα άλση και πάρκα του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, ο δασολόγος περιβαλλοντολόγος κ. Αντώνης Καπετάνιος αναλύοντας το ισχύον νομικό πλαίσιο επεσήμανε ότι «η διαχείριση των πάρκων και των αλσών πραγματοποιείται σύμφωνα με την αριθ. 133384/6587/23-12-2015 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2828/Β΄/2015), με την οποία καθορίστηκαν οι προδιαγραφές σύνταξης των μελετών διαχείρισης πάρκων & αλσών της χώρας. Η εξουσιοδότηση για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης εδόθη με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει με το άρθρο 36 του νόμου 4280/2014. Οι αρμόδιοι ΟΤΑ συντάσσουν για τα πάρκα και άλση της περιοχής τους τις προβλεπόμενες από την Υπουργική Απόφαση μελέτες διαχείρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από έλεγχο και θεώρηση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, η οποία έχει και την αρμοδιότητα παρακολούθησης της υλοποίησής της». Όπως δε χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο ομιλητής «η διαχείριση των πάρκων και των αλσών από τους ΟΤΑ είναι υποχρέωση κι όχι απλώς δυνατότητα, που μπορούν και να μην την ασκήσουν». Θεωρώντας ότι το βάρος που έχει πέσει στους ώμους των εθελοντών, εν απουσία των οποίων η κατάσταση θα ήταν πραγματικά τραγικά επικίνδυνη, είναι υπέρμετρο και ότι ο χρόνος των «υποσχετικών επιταγών» έληξε, ζητάμε την άμεση συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον σχεδιασμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να εκπονηθούν διαχειριστική/κες μελέτη/τες για όλα τα άλση και πάρκα του Δήμου μας.

Για τους «Πολίτες σε Κίνηση»
Η επικεφαλής & δημοτική σύμβουλος
Όλγα Χριστινάκη

&
Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Γιώργος Μπόκαρης
Κώστας Αντωνιάδης
Ερρίκος Μαργαρίτης
Ανδρέας Ανδρουλάκης

Πρόταση προς εισαγωγή για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της εκπόνησης διαχειριστικής μελέτης για τα άλση του Δήμου μας

 

Βιογραφικό Ανδρουλάκη Ανδρέα – Δημοτικού συμβούλου Δάφνης-Υμηττού με τους Πολίτες σε κίνηση και επικεφαλής την Όλγα Χριστινάκη

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος