Γραπτό αίτημα για εισαγωγή στην Η.Δ. του Δημοτικού Συμβουλίου τεσσάρων θεμάτων

Προχωρήσαμε σήμερα από κοινού με τις παρατάξεις ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, Μ.ΑΡΙ.ΔΑ και ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ, συνυπογράφοντος και του ανεξάρτητου συμβούλου κ. Αργιανά, σε γραπτό αίτημα για εισαγωγή στην Η.Δ. του Δημοτικού Συμβουλίου θεμάτων που έχουμε ζητήσει να συζητηθούν και έχουν παραπεμφθεί σε άγνωστο χρόνο…

Ακολουθεί το κείμενο της αιτήσεώς μας προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου:

«Παρακαλούμε όπως, κατά τις κείμενες διατάξεις και βάσει της κατά νόμο προβλεπόμενης παρούσας γραπτής αίτησης υπογεγραμμένης πλέον του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου, συγκαλέσετε Δημοτικό Συμβούλιο και συμπεριλάβετε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Σύσταση και Συγκρότηση Φιλοζωικής Επιτροπής στον Δήμο Δάφνης Υμηττού

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Σύσταση Τμήματος Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Δάφνης Υμηττού

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπόνηση Διαχειριστικής Μελέτης για τα άλση και πάρκα του Δήμου Δάφνης Υμηττού

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημιουργία όρων λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

Η βούλησή μας είναι να συζητηθούν τα θέματα στην αμέσως επόμενη από σήμερα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν, ωστόσο, δεν υπάρχει ρητή και έγγραφη διαβεβαίωσή σας για την εισαγωγή των ως άνω προτεινόμενων θεμάτων στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίαση, θα τηρηθεί η πρόβλεψη του νόμου.

Συνημμένα υποβάλλονται αντιστοίχως γραπτές εισηγήσεις/προτάσεις υπογεγραμμένες από τους προτείνοντες δημοτικούς συμβούλους».

Γραπτό αίτημα για εισαγωγή στην Η.Δ. του Δημοτικού Συμβουλίου τεσσάρων θεμάτων

Βιογραφικό Ανδρουλάκη Ανδρέα – Δημοτικού συμβούλου Δάφνης-Υμηττού με τους Πολίτες σε κίνηση και επικεφαλής την Όλγα Χριστινάκη

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος