Αίτημα προς Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Υμηττού για χορήγηση στοιχείων σχετικά με τις ανατεθείσες εργασίες σε ιδιώτες

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε εγγράφως και στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων μας για όλες τις εργασίες/έργα/αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί/εκχωρηθεί από τον Δήμο μας και με οποιαδήποτε διαδικασία σε ιδιώτες. Επιθυμούμε την αναλυτική καταγραφή τους (έργο, διαδικασία ανάθεσης, χρόνος σύμβασης, επωνυμία ιδιώτη, ύψος δαπάνης κλπ). Επισημαίνουμε ότι έχουμε, ως συλλογικό όργανο και ως εκλεγμένοι σύμβουλοι, εκ του νόμου οριζόμενες αρμοδιότητες, τις οποίες για να ασκήσουμε θα πρέπει να έχουμε πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία και η πλημμελής άσκησή τους θα βαρύνει όποιον παρακωλύει την άσκησή τους με τρόπους όπως η μη χορήγηση στοιχείων. Υπενθυμίζουμε, επ’ ευκαιρία, τα από 23 Οκτωβρίου κατατεθέντα αιτήματα μας που αφορούν στη χορήγηση στοιχείων για την ακίνητη περιουσία του Δήμου, την πάγια προκαταβολή, καθώς και το αίτημά μας για συζήτηση στο Συμβούλιο της αναδιαμόρφωσης παιδικής χαράς της Τοπικής μας Κοινότητας.

Οι υπογράφοντες σύμβουλοι Κοινότητας Υμηττού,
εκλεγμένοι με τον συνδυασμό «Πολίτες σε Κίνηση»
Καρατζά Ελένη
Νάτση Ζωή
Βεκρής Μάρκος

Αίτημα προς Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Υμηττού για χορήγηση στοιχείων σχετικά με τις ανατεθείσες εργασίες σε ιδιώτες

Αίτημα προς Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Υμηττού (και δια αυτού διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου)

Βιογραφικό Ανδρουλάκη Ανδρέα – Δημοτικού συμβούλου Δάφνης-Υμηττού με τους Πολίτες σε κίνηση και επικεφαλής την Όλγα Χριστινάκη

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος