Έμμεση ιδιωτικοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, εν κρυπτώ από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Δάφνης Υμηττού την Μ. Τετάρτη 20/4/2022 τέθηκε ως θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και ψηφίστηκε ουσιαστικά η παραχώρηση της λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου στον Αναπτυξιακό οργανισμό Πάρνωνας Α.Ε. με έδρα το Λεωνίδιο Αρκαδίας Πελοποννήσου.  
Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση: «η Πάρνωνας Α.Ε. θα διαθέσει δυο στελέχη πλήρους απασχόλησης, κατάλληλων ειδικοτήτων ήτοι μηχανικό Π.Ε. και μηχανικό Τ.Ε. για τα έτη 2022 2023 και 2024 με συνολικό κόστος για τον δήμο Δάφνης-Υμηττού 148.000€.
Το προσωπικό που διατίθεται στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού υπάγεται ως προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του στον προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής – Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ποιότητας ζωής και Πολεοδομίας του Δήμου Δάφνης Υμηττού για τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης ενώ η Πάρνωνας Α.Ε. στο οποίο υπηρετούν τα στελέχη που διατίθενται στο Δήμο Δάφνης Υμηττού συνεχίζει να έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών αυτών, με την σύμφωνη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Δάφνης – Υμηττού» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» για την ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ τα έτη 2022-2023-2024 με τίτλο: “Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου”»
Μέχρι αυτήν τη στιγμή δεν έχει ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο της πόλης μας για αυτές τις ενέργειες της διοίκησης, η οποία και συνεχίζει να λειτουργεί εν κρυπτώ εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τις διατάξεις των τροπολογιών Θεοδωρικάκου για τους ΟΤΑ, παρακάμπτοντας το δημοτικό συμβούλιο για όλα τα σημαντικά θέματα που απασχολούν την πόλη μας, χωρίς μάλιστα ούτε καν να το ενημερώνει για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην οικονομική επιτροπή.

Επισυνάπτεται η απόφαση ανάθεσης όπως ακριβώς ψηφίστηκε.
https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%226%CE%98%CE%99%CE%91%CE%A99%CE%A6-%CE%9435%22&page=0

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος