Επιστολή Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δ.Σ. Δάφνης-Υμηττού προς Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου για ανοικτή προς το κοινό συνεδρίαση με θέμα την ΠΥΡΚΑΛ

Δάφνη 5 Σεπτεμβρίου 2021.

Προς Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού.

Κύριε Πρόεδρε, με αφορμή τη δέσμευση του Δημάρχου στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα «τη συζήτηση και έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο των ΕΑΣ( π. ΠΥΡΚΑΛ) στον Υμηττό», θέλουμε να σας επισημάνουμε την ανάγκη για:

• εύρεση κατάλληλου χώρου, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στην συνεδρίαση όσοι κάτοικοι το επιθυμούν.

• εγκατάσταση κατάλληλων οπτικοακουστικών μέσων έξω από την αίθουσα της συνεδρίασης, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση όσοι κάτοικοι δεν μπορούν να παρευρίσκονται εντός της αίθουσας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι είμαστε στη διάθεση σας για να συνδράμουμε για την πραγματοποίηση της εν λόγω συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νίκος Ντίνος

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου
Ανδρέας Ανδρουλάκης

Κοινοποίηση
Γραφείο Δημάρχου Δάφνης Υμηττού.
Γραφείο Αντιδημάρχων.
Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων.
Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος