Ημερολόγιο Μαθήματος Δ’ Δημοτικού Τ.Π.Ε. – Πληροφορική

Περισσότερες εργασίες στο http://sch.androul.com

• Γνωριμία με τους μαθητές
• Δίνεται σε όλους τους μαθητές έγγραφο με οδηγίες για το μάθημα της πληροφορικής:diaforaΟδηγίες προς γονείς.docx
• Κανόνες χρήσης εργαστηρίου Η/Υ: diaforaΚανόνες χρήσης Εργαστηρίου Πληροφορικής.docx
• Συμπλήρωση εγγράφων για εργαστήριο: diaforaΈγγραφα για εργαστήριο.docx
• Ταυτότητα Μαθητή: Εκτύπωση μία για κάθε μαθητή. Χρήση της webcameras για λήψη φωτογραφία και εκτύπωση αμέσως. Ενημέρωση μαθητών για τη συλλογή βαθμών(Βαθμός 1-4 ανάλογα με την επίδοση σε κάθε εργασία).diaforaΤαυτότητα_Μαθητή_πρότυπο.xlsx
• Κανόνες σωστής χρήσης Η/Υ. (κάθισμα, φωτισμός, διαλείμματα).  (σελ. 121-122) Παρουσίαση: Παρουσιάσεις1.pdf και παρουσίαση: ΠαρουσιάσειςΑ_3_Εργονομία.ppt
• videosLaptop Ergonomics – Basic Tips – Adult or Child Laptop Use at Home, Work or School (2 λεπτά)
• Εφαρμογή:  Να κάνουν επισημάνσεις πως θα μπορούσε να βελτιωθεί εργονομικά η αίθουσα.
• Οι μαθητές επιδιώκεται:
• Να κατανοούν τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή (είσοδος δεδομένων, επεξεργασία, έξοδος αποτελεσμάτων, αποθήκευση) και να μπορούν να αναφέρουν σχετικά παραδείγματα. Οι μαθητές μέσα από διάλογο ? συζήτηση ανακαλούν γνώσεις από προηγούμενες τάξεις. Προσεγγίζουν την έννοια της πληροφορίας ως αποτέλεσμα επεξεργασίας.
• Εφαρμογή: Αφού τα παιδιά ερωτηθούν “Που βρίσκεται το μυαλό του υπολογιστή”, να προβληθεί το βίντεο: videosΤο μυαλό του υπολογιστή (5 λεπτά) ή videosΤο εσωτερικό του υπολογιστή (15 λεπτά).
• Εφαρμογή: Να προβληθεί μέρος της παρουσίασης(σελ. 6): Παρουσιάσεις1.pdf
• Να κατανοούν τις έννοιες αρχείο και φάκελος. Να αναγνωρίζουν τις συσκευές και τα μέσα αποθήκευσης και τον ασφαλή τρόπο διαχείρισής τους. Ανακαλύπτουν την έννοια του αρχείου ως οργανωμένης συλλογής πληροφοριών ή δεδομένων, την αναγκαιότητα αποθήκευσης (φύλαξης) των εργασιών τους και της σωστής οργάνωσής τους. Αναγνωρίζουν τις φυσικές συσκευές και τα μέσα αποθήκευσης.
• Εφαρμογή: Να αναφέρουν μέσα αποθήκευσης που χρησιμοποιούμε στις μέρες μας.
• Εφαρμογή: Να προβληθεί μέρος της παρουσίασης(σελ. 27-28): Παρουσιάσεις1.pdf ή σελ 6ΠαρουσιάσειςΑ_2_Το υλικό του υπολογιστή.ppt
• Να εξοικειωθούν με το γραφικό περιβάλλον διαχείρισης του συστήματος αρχείων και να μπορούν: να δημιουργούν, μετονομάζουν, αντιγράφουν, μεταφέρουν, διαγράφουν φακέλους και αρχεία.
• Συσχετίζουν την οργάνωση των αρχείων με βιωματικές καταστάσεις (οργάνωση βιβλιοθήκης, μουσικών cd κ.λπ.) και αναγνωρίζουν το σύστημα οργάνωσης των αρχείων (μέσο, φάκελος, αρχείο) στον υπολογιστή πιθανόν και σε άλλες ψηφιακές συσκευές (mp3 ? mp4 players, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.).
• Παρουσίαση: ΠαρουσιάσειςΒ_5_Αρχεία_Φάκελοι.ppt
• Εφαρμογή: Δημιουργία φακέλων. Να δημιουργήσουν ένα φάκελο στα έγγραφα μου και μετά να τον σβήσουν.
• Εφαρμογή:  Να κάνουν την άσκηση: ergasiesΔ_Δημιουργία_Φακέλων.jpg
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση δημιουργίας φακέλων στα windows: ergasiesΔ_WindowsΔραστ1.docx
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση διαχείρισης φακέλων: ergasiesΜάθημα 07  – Δραστηριότητα 1 – Φάκελοι.doc
• Να αναγνωρίζουν τους συνήθεις τύπους αρχείων από τα εικονίδια και τις επεκτάσεις τους.
• Εφαρμογή: Να αναφερθούν βασικοί τύποι αρχείων π.χ. doc, docx,xls,xlsx,ppt,pptx,jpg,gif,bmp,png,mp3,avi,κτλ
• Οι μαθητές σχηματοποιούν στο τετράδιο τους την επιθυμητή οργάνωση των αρχείων τους, την οποία στη συνέχεια υλοποιούν στον υπολογιστή. Ακολούθως, με τη χρήση λογισμικού εφαρμογών (π.χ. ζωγραφικής ή κειμενογράφου) δημιουργούν, αποθηκεύουν (αποθήκευση, αποθήκευση ως) και ανακτούν (ανοίγουν) αρχεία. Τέλος, χρησιμοποιούν τα αρχεία που έχουν δημιουργήσει και εξοικειώνονται στη διαχείριση φακέλων και αρχείων.
• Εφαρμογή: Φτιάχτε τον προσωπικό σας φάκελο στο χαρτί  και μετά υλοποιήστε το(και υποφάκελοι εάν χρειάζεται). Π.χ. 1 φάκελος ανά τάξη στα έγγραφα και υποφάκελος ανά μαθητή.
• Εφαρμογή(Προαιρετική): ergasiesΔ_XrhshPC_Ekoletsou_PCQ.pdf
• Word. Επανάληψη στην πληκτρολόγηση.
• Εφαρμογή: Να κάνετε την παρακάτω άσκηση πληκτρολόγησης: ergasiesΔ_WordΔραστΜικροςΠριγκ.docx
• Εφαρμογή: Να επιλέξουν μία από τις ασκήσεις: ergasiesΔ_Δημιουργικό γράψιμο2.pdf
• Word. Θεωρία αντιγραφή/αποκοπή-επικόλληση(αν απαιτείται ? επανάληψη)
• Εφαρμογή:Να κάνουν την άσκηση συμπληρώνοντας τον πίνακα ? απλά να γεμίσει ο πίνακας: WordfilesΤα μέρη του λόγου.docx
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση: WordfilesΑποκοπή και επικόλληση.doc
• Word.Επανάληψη δημιουργία πίνακα (Επιπλέον πίνακες με αόρατες γραμμές)
• Εφαρμογή: Να κάνετε τις ασκήσεις: ergasiesWORD – Πίνακες.pdf
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση: Να κάνετε το παρακάτω αρχείο: WordfilesΠίνακες 3 – Αρχικό.doc να έχει την μορφή WordfilesΠίνακες 3 – Τελικό.pdf(επανάληψη θεωρία κουκίδες και αρίθμηση)
• Word.Δημιουργία πινάκων με συγχωνευμένα κελιά
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση: ergasiesΔ_Πίνακες 4.pdf
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση: ergasiesΔ_πίνακες 5.pdf
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση: Δ_ΧΩΡΕΣ_ΕΥΡΩΠΗΣ.pdf (Επαναληπτική εργασία με χρήση των Word – Excel – Internet)
• Να αξιοποιούν και εξοικειώνονται με τη «Βοήθεια» της κάθε εφαρμογής.
• Παρουσίαση: ΠαρουσιάσειςΒ_6_Η Βοήθεια στον υπολογιστή.ppt
• Word. Σύνθεση Εικόνας στο word (Πίσω/μπροστά από το κείμενο – Περιστροφή – μετακίνηση – αλλαγή μεγέθους – ομαδοποίηση) 
• Εφαρμογή: Να φτιάξουν ένα πρόσωπο από εικόνες λαχανικών (μπορεί να γίνει και σε επεξεργασία εικόνας):Λαχανικά.zip
• Το σχολείο μας θα συμμετάσχει φέτος στην παγκόσμια ώρα του κώδικα (Αρχές Δεκεμβρίου).
• Οι δραστηριότητες που θα παρουσιαστούν είναι:
• Για την Δ’ – Ε’ – ΣΤ’: οι εφαρμογές: minecraft:  https://code.org/mc
• Θα γίνει στον πίνακα το Minecraft μέχρι την 6 δραστηριότητα(εύκολο).
• Οι μαθητές θα κάνουν τις δραστηριότητες minecraft: https://code.org/mc μόνοι τους. την άλλη φορά θα δούμε στον πίνακα τις περισσότερες δραστηριότητες του Minecraft 
• Θα δούμε στον πίνακα τις τελευταίες δραστηριότητες 6-13 στο Minecraft.
• Ramtype(Να αναπτύξουν δεξιότητες τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης.
• Ο εκπαιδευτικός έχει προετοιμάσει κατάλληλες  ασκήσεις ή αξιοποιεί σχετικό ελεύθερο λογισμικό με το οποίο οι μαθητές παίζουν και εξασκούνται  στο «τυφλό σύστημα» δακτυλογράφησης (Προτείνεται χρόνος απασχόλησης το πολύ 10 λεπτών σε κάθε διδακτική ώρα. Ορθή τοποθέτηση των δακτύλων στο πληκτρολόγιο, εξάσκηση με γράμματα, στη συνέχεια με συλλαβές και τέλος λέξεις).
• Εφαρμογή:  Ασκήσεις στο Ramtype. Το πρόγραμμα Ramtype μπορεί να κατεβεί από την διεύθυνση:rapidtyping ή το sense-lang.org .
• EXCEL Εισαγωγή στο Excel Θεωρία ? Ονοματολογία. (Γραμμές, Στήλες, Κελί, Πράξεις μεταξύ κελιών)
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση με γέμισμα κελιών:ergasiesΔ_ΧρωματισμόςΚελιών_Excel.jpg
• Αποτέλεσμα: ένας άνθρωπος: ergasiesΔ_ΧρωματισμόςΚελιών_Excel.xls
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση(Πληκτρολόγηση/συγχώνευση κελιών/εισαγωγή εικόνας): ergasiesΔ_Excel_Πίνακας_Πληκτρολόγηση.jpg
• (1η άσκηση λύση: ergasiesΔ_Excel_Πίνακας_Πληκτρολόγηση_1η_Άσκηση_Λύση.xls)
• (2η άσκηση λύση ? με χρήση απλών πράξεων: ergasiesΔ_Excel_Πίνακας_Πληκτρολόγηση_2η_Άσκηση_Λύση.xls)
• Εφαρμογή:  Απλός πίνακας στο excel με ζώα: ergasiesΔ_Excel_Πίνακας_Γράφημα.PDF(σελίδα 1)
ergasiesΔ_Excel_Πίνακας_Γράφημα2.PDF (σελίδα 2)
• Εφαρμογή:  Να κάνουν την άσκηση με γραφήματα:
ergasiesΔ_Δημιουργία_Γραφημάτων.png
• Αρχικό: ExcelfilesΔημιουργία_Γραφημάτων.xls
Λύση: ergasiesΔ_Δημιουργία_Γραφημάτων.xls
• Εφαρμογή: ergasiesΔ_Δραστ1Μαθημ.docx (ερώτηση 1,2)
• TuxofMath: Playalone->PlayArcadegame ->Scout (τυφλό σύστημα από όλους)
• Εφαρμογή: ergasiesΔ_Δραστ1Μαθημ.docx (ερώτηση 3)
• EXCELΆσκηση: Να κάνουν την παρακάτω άσκησηδημιουργίας αριθμομηχανής:
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση: ExcelfilesΑπλές μαθηματικές πράξεις.xls(Να κάνετε τις προσθέσεις οριζόντια και κάθετα. Κατόπιν προσθέστε και τα αποτελέσματα. Τι βλέπετε;)
• Εφαρμογή: ergasiesΔ_Δραστ1Μαθημ.docx(ερώτηση 4)
• ergasiesΔ_Δραστ1Μαθημ.docx και το αποτέλεσμα να είναι αυτό:ergasiesΔ_Δραστ1Μαθημ.xlsx
• EXCEL: Αλλαγή ύψος/πλάτος κελιού, αντιγραφή/αποκοπή κελιών,εισαγωγή/διαγραφή γραμμών/στηλών, εισαγωγή (ετικέτες, δεδομένα, τύποι)
• Εφαρμογή:ExcelfilesArxika_theoria.xls
• Powerpoint  Με τη βοήθεια του υλικού του φακέλου PowerpointfilesΒραβείο ανακύκλωσης να φτιάξετε βραβεία ανακύκλωσης για τα τμήματα που συγκεντρώσανε το μεγαλύτερο αριθμό μπαταριών για ανακύκλωση. Δουλεύοντας με τα αρχεία: PowerpointfilesΒραβείο ανακύκλωσηςPresentation_recycle 1.pptx και PowerpointfilesΒραβείο ανακύκλωσηςPresentation_recycle 2.pptx να καταλήξετε στα αρχεία PowerpointfilesΒραβείο ανακύκλωσηςPresentation_recycle 1_τελικό.pdf και PowerpointfilesΒραβείο ανακύκλωσηςPresentation_recycle 2_τελικό.pdf αντίστοιχα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω φωτογραφίες PowerpointfilesΒραβείο ανακύκλωσηςΦωτογραφίες Ανακύκλωσης.zip ή και όποιες άλλες θέλετε να κατεβάσετε από το διαδίκτυο.
• Αξιοποιούν εφαρμογές ψηφιακών χαρτών (π.χ.  GoogleEarth, GoogleMaps). Βρίσκουν τον χάρτη της περιοχής τους, του νομού τους, της χώρας μας  ή άλλων χωρών. Αξιοποιούν την εφαρμογή για διερεύνηση ποικίλων θεμάτων σχετικών με την Ιστορία,  τη Μελέτη Περιβάλλοντος τα Μαθηματικά κ.λπ.
• Π.χ. Ένα ταξίδι σε μια περιοχή της Ελλάδας. Χάραξη της διαδρομής, υπολογισμός της απόστασης, κατάδειξη τόπων που θεωρούν σημαντικούς και θα ήθελαν να επισκεφτούν.
• Άλλα θέματα.
• Η γειτονιά μου. 
• Προσδιορισμός της διαδρομής από το σπίτι μου στο σχολείο ή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
• Η πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
• Εφαρμογή:  άσκηση στο googleearthergasiesΔ_google_earth.docx
• Σενάριο με κυκλοφοριακή αγωγή με χρήση του προγράμματος «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια»
• Επίσκεψη στη σελίδα  http://www.wildwebwoods.org
• Οι μαθητές εμπλέκονται σε ιστοεξερευνήσεις (Webquests). (Πιθανό να έγινε και στην Γ?)
• Εφαρμογή: Να κάνουν ιστοεξερεύνηση σχετικά με τον ENIAC: ergasiesΔ_webquest-eniac.pdf
• Οι μαθητές αναλαμβάνουν ομαδικές αποστολές διεπιστημονικής διερεύνησης ενός θέματος με τη μέθοδο των ιστοεξερευνήσεων (Webquests).Χρήση Powerpoint-Internet Ενδεικτικά θέματα:ergasiesΕργασίες-Powerpoint-Internet ή εναλλακτικά https://docs.google.com αρχείο εργασίες.doc
• Εργασίαδιαθεματική μετά τη μέση της χρονιάς. Χρήση word-excel-internet-powerpoint. Τα θέματα μπορεί να είναι από το παρακάτω: ergasiesΘέματα_Διαθεματικών.doc(η εργασία μπορεί να γίνει και στις τρεις τελευταίες τάξεις) (Παραδείγματα:Παράδειγμα – Ερωτηματολόγιο.doc ΠαράδειγμαΕρωτηματολόγιο για ζώα.xlsx Παράδειγμα ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΖΩΑ.pdf Παράδειγμα ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΖΩΑ.ppt)
• Webmail(Επανάληψη χρήσης gmail)
• Εφαρμογή: (Για 25 Μαρτίου!!!!Μπορεί να αλλαχθεί ανάλογα με την εποχή) Να τους σταλεί στο e-mailτα αρχεία από το ErgasiesΕικόνες Ελληνικής Επανάστασης.doc και ο κάθε υπολογιστής να κάνει το δικό του και να το στείλει πίσω με τις οδηγίες π.χ. : «(Ο κάθε υπολογιστής ανοίγει το κείμενο που του αντιστοιχεί. Προσπαθείτε να βάλετε την εικόνα πάνω στο κέντρο και από κάτω ένα χαρακτηριστικό κείμενο που να περιγράφει την εικόνα. Για να έχουμε όλοι τις ίδιες ρυθμίσεις να έχετε: Κεφαλαίο το πρώτο γράμμα και μικρά τα υπόλοιπα (εκτός και αν είναι κύριο όνομα που θέλει κεφαλαίο το πρώτο).
• Γραμματοσειρά Tahoma μέγεθος 16-18, Έντονα»
• Εφαρμογή: Να δημιουργηθεί μια ιστορία στέλνοντας ανά δύο υπολογιστές μηνύματα e-mailμε μία λέξη επιπλέον ο καθένας (το άρθρο δεν περιλαμβάνεται).
• Επανάληψη στο e-mail και απάντηση του Τεστ: testsword-mail.docx και testsword-mail_B.docx
• Ερωτήσεις επανάληψης από όλη την ύλη (chatlike) (μπορούν να συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων ).Περισσότερες πληροφορίες: ergasiesΕρωτήσεις_chatlike.docx
• Lysias.grΣυμμετοχή στο διαγωνισμό http://www.lysiasedu.org/ (Περίπου Μάρτιο). 
• Εφαρμογή: Μπορούν να εκτελέσουν το demo: http://www.lysias.gr/procedure/demo.asp
• Παρουσίαση τρόπους σύνθετης αναζήτησης για να μπορούν οι μαθητές να βελτιώσουν τη δυνατότητα αναζήτησης στο διαγωνισμό Λυσίας. Π.χ.:https://www.google.gr/advanced_search
• (π.χ. αναζήτηση: ακριβώς της φράση(“”), καμία λέξη (-), μαθηματικές πράξεις, αναζήτηση σε τομέα (site: , αναζήτηση με βάση την εικόνα, μετάφραση λέξης σε άλλη γλώσσα (Ελληνικά σε Τούρκικα) κ.τ.λ. Παραδείγματα με tricks στο google π.χ.: do a barrel roll, zerg rush, atari breakout στο google images, tilt, περισσότερα εδώ:http://elgoog.im/
• Powerpoint (Να σχεδιάζουν, να δομούν, να οργανώνουν τις παρουσιάσεις τους και να έχουν ευχέρεια στην ταξινόμηση των διαφανειών και την μετακίνηση εντός του εγγράφου.
• Να εισάγουν μουσική και ήχο στις παρουσιάσεις  τους από διαφορετικές πηγές και να δικαιολογούν  τις επιλογές τους.
• Να ενισχύουν την επιτυχία των στόχων τους χρησιμοποιώντας σταδιακά τα εφέ εναλλαγής διαφανειών και τη δημιουργία υπερσυνδέσεων.
• Να χρησιμοποιούν τη μαγνητοφώνηση της φωνής τους όταν χρειάζεται.)
• Να εισάγουν εικόνες από σαρωτή και φωτογραφική μηχανή.
• Να τηρούν στις παρουσιάσεις τους κανόνες προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων αναφερόμενοι στις πηγές.
• Να προβληματίζονται για την αισθητική ενός εγγράφου, μιας παρουσίασης ή ενός σχεδίου, τη σαφήνεια του κειμένου κλπ .
• Εμβαθύνουν και επεκτείνουν θεματικές του αναλυτικού προγράμματος, ερευνώντας και παρουσιάζοντας περιοχές που τους ενδιαφέρουν ή είναι δυσνόητες όπως:
• Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα
• Εφαρμογή:  Να κάνουν μία παρουσίαση με θέμα από τα μαθήματα τους. Π.χ. τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα εφαρμόζοντας τις παραπάνω δυνατότητες.
• Εφαρμογή:  Να κάνουν μία παρουσίαση με θέμα η γειτονιά μου (χρήση googleearth) και φωτογραφίες από κοντά.
• Εφαρμογή: Να κάνουν μια παρουσίαση σχετικά με αθλήματα των ολυμπιακών αγώνων. (1 διαφορετικό η κάθε ομάδα) βλέπε: ergasiesΔ_Ιδέες για παρουσιάσεις.pdf
• Να δημιουργήσουν μία παρουσίαση με θέμα ένα παραμύθι(π.χ. του Αισώπου). Μπορούν να βάλουν και την φωνή τους ηχογραφημένη μέσα στο παραμύθι.
• GIMP(Να εξοικειωθούν με βασικές λειτουργίες τροποποίησης ? μορφοποίησης έτοιμων εικόνων.)
• Ενημερώνονται για την ύπαρξη Ελεύθερου Λογισμικού που διατίθεται στο Διαδίκτυο και ανακαλύπτουν με καθοδήγηση εργαλεία των ΤΠΕ που θα τους βοηθήσουν στη υλοποίηση των επιλογών τους.
• Εφαρμογή:  Π.χ. να ενημερωθούν για τα είδη λογισμικού opensource και free. Και ότι για τις περισσότερες λειτουργίες υπάρχουν εναλλακτικές εφαρμογές οι οποίες διατίθενται δωρεάν. Π.χ. Open Office, IrfanView, Gimpκτλ.
• Internet: Να εξοικειωθούν με τη χρήση εφαρμογών πλοήγησης στο Διαδίκτυο.
• Οι μαθητές συνεργάζονται, ανακαλούν γνώσεις και εμπειρίες και ανακαλύπτουν λειτουργίες και δυνατότητες της εφαρμογής πλοήγησης (Εισαγωγή διεύθυνσης ιστοσελίδας. Κατανόηση της κατηγοριοποίησης των ιστοσελίδων σύμφωνα με το τελευταίο τμήμα της διεύθυνσής τους :gr, cy, gov, edu, com, net, org. Αναγνώριση συνδέσμων και υπερσυνδέσμων. Αρχική σελίδα. Πλοήγηση σε σελίδες που έχουν επισκεφθεί, Μπρος, Πίσω, Σελιδοδείκτες.  
• Ιστορικό. Άνοιγμα ιστοσελίδας σε νέα καρτέλα ή σε νέο παράθυρο κ.λπ.).
• Παρουσίαση: ΠαρουσιάσειςΑ_12_Ο Παγκόσμιος Ιστός.ppt
• Εφαρμογή:  Να κάνουν την άσκηση: ergasiesΔ_Διαδίκτυο_Φυλλομετρητές.jpg
• Βίντεο στο διαδίκτυο: Το παρακάτω φύλλο εργασίας συμπληρώνεται από τους μαθητές στο τέλος της ενότητας για το βίντεο στο διαδίκτυο (κυρίως το YouTube). Κάθε ομάδα (= σταθμός εργασίας) συμπληρώνει ένα φύλλο εργασίας. WordfilesΒίντεο στο διαδίκτυο.doc
• Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της κριτικής χρήσης του Διαδικτύου.
• Να ευαισθητοποιηθούν στην επιλογή εικόνων και πληροφοριακού υλικού κατάλληλου για την ηλικία τους και σχετικού με το θέμα τους.
• Να αναπτύξουν πρακτικές καλής χρήσης του Διαδικτύου.
• Να εξοικειωθούν στη διατύπωση εύστοχων ερωτημάτων σε μηχανές αναζήτησης για να ανασύρουν από το Διαδίκτυο υλικό που να είναι σχετικό με το θέμα τους και να μπορούν να διαλέξουν τις χρήσιμες πληροφορίες.
• Εφαρμογή: Παρουσίαση τρόπους σύνθετης αναζήτησης για να μπορούν οι μαθητές να βελτιώσουν τη δυνατότητα αναζήτησης στο διαγωνισμό Λυσίας. Π.χ.: https://www.google.gr/advanced_search
• (π.χ. αναζήτηση: ακριβώς της φράση(“”), καμία λέξη (-), μαθηματικές πράξεις, αναζήτηση σε τομέα (site:), αναζήτηση με βάση την εικόνα, μετάφραση λέξης σε άλλη γλώσσα (Ελληνικά σε Τούρκικα) κ.τ.λ. Παραδείγματα με tricks στο google π.χ.: do a barrel roll, zerg rush, atari breakout στο google images, tilt, περισσότερα εδώ: http://elgoog.im/
• Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν ότι οποιοσδήποτε μπορεί να είναι συντάκτης στο Διαδίκτυο και μερικές φορές τα περιεχόμενο ορισμένων ιστοσελίδων μπορεί να είναι αγενές, προσβλητικό και παράνομο.  Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις να αποφεύγουν την χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και να ενημερώνουν τον εκπαιδευτικό τους και τους γονείς τους.
• Αξιοποιούν το Διαδίκτυο για τη διερεύνηση ποικίλων  θεμάτων π.χ. αναζήτηση πληροφοριών για τα ήθη και τα έθιμα μιας περιοχής, ανάκτηση φωτογραφικού  υλικού (φωτογραφίες της Ακρόπολης) κ.λπ. Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των ιστολογίων και την ανάπτυξη «εξ αποστάσεως» συνεργασιών.
• Να δημιουργούν λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
• Να κατανοούν την αναγκαιότητα, τη χρηστικότητα και την απαραίτητη μυστικότητα των passwords στην ηλεκτρονική επικοινωνία.
• Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης  της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
• Να κατανοούν τη λειτουργία των διαφόρων μερών ενός ηλεκτρονικού μηνύματος
• Αποστολέας
• Παραλήπτης
• Θέμα
• Μήνυμα
• Κοινοποίηση κ.λπ.
• Να εξοικειωθούν με τη λειτουργία επισύναψης αρχείου σε ηλεκτρονικό μήνυμα. 
• Να αναγνωρίζουν τις διαφορές διαχείρισης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
• α) με τη βοήθεια προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και β) με την υπηρεσία webmail.
• Ενθαρρύνονται και καθοδηγούνται, αξιοποιώντας  το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να επικοινωνήσουν  και να αναζητήσουν ή να ανταλλάξουν πληροφορίες και απόψεις με συμμαθητές τους από σχολεία άλλων περιοχών, καθώς και με αρμόδιους φορείς  ή ειδικούς σχετικούς με θέματα του ενδιαφέροντός τους. Π.χ. ανταλλαγή πληροφοριών τις οποίες χρειάζονται στην εκπόνηση μιας έρευνάς τους για τοπικά θέματα, ειδικές πληροφορίες που αφορούν το δήμο τους ή περιβαλλοντικά θέματα, θέματα ιατρικής φύσης κ.λπ.
• Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και για τη συγγραφή ηλεκτρονικού συνεργατικού παραμυθιού
• Να εξοικειωθούν με τη δυνατότητα που παρέχουν οι ΤΠΕ σε ανθρώπους που βρίσκονται μακριά να  συνεργάζονται.
• Να ευαισθητοποιηθούν στη χρήση σωστής γλώσσας και κατάλληλης έκφρασης στις ηλεκτρονικές  επικοινωνίες τους.
• Εξοικειώνονται με τη μορφή επικοινωνίας σε ιστολόγια (blogs) ξεκινώντας από το ιστολόγιο του σχολείου ή της τάξης τους στο οποίο με καθοδήγηση μπορούν να αναρτούν εργασίες τους, να βρίσκουν οδηγίες και δραστηριότητες αναρτημένες από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου κ.ά. Να κάνουν συζητήσεις.
• Σύνδεση με σύνεση (Δραστηριότητες από σημειώσεις σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο)
• Δημιουργία λογαριασμού στο  androul.mysch.gr.  Επίδειξη androul.mysch.gr.
• Hot Potatoes: Δημιουργία σταυρόλεξου με το Hot potatoes

• Υπόλοιπη ύλη
• Word(Να συνθέτουν κείμενα και παρουσιάσεις εισάγοντας εικόνες και γραφήματα έχοντας υπόψη τους το σκοπό για τον οποίο συντάσσουν το κείμενο καθώς και τους αναγνώστες ή το ακροατήριο στους οποίους πρόκειται να απευθυνθούν.)
• Οι μαθητές ανακαλύπτουν τις ιδιαίτερες δυνατότητες της κάθε εφαρμογής μέσα από τη λύση ενός προβλήματος, την διερεύνηση και την παρουσίαση ενός θέματος, την ανάγκη διόρθωσης ενός «λάθους», βελτίωσης ενός εγγράφου κ.λπ. στο πλαίσιο εργασιών που τους ανατίθενται (ατομικές, ομαδικές, ομαδοσυνεργατικές).
• Ενδεικτικά:
• Διορθώνουν και βελτιώνουν έγγραφα που τους δίνονται με περιεχόμενο σχετικό με ένα project πάνω στο οποίο εργάζονται. Συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο, παίρνουν αποφάσεις διόρθωσης ή βελτίωσης του εγγράφου λαμβάνοντας υπόψη το στόχο και το κοινό που θέλουν να απευθυνθούν.
• Να αναγνωρίζουν ότι η επανεξέταση και η βελτίωση των παραγόμενων έργων είναι στενά συνδεδεμένα με τις ΤΠΕ οι οποίες επιτρέπουν τις διεργασίες αυτές να γίνονται γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά (αντιγραφή, διαγραφή, επικόλληση, μορφοποίηση, ανεύρεση υλικού κ.λπ.).
• Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης των εργαλείων στο πλαίσιο μιας καινοτόμας δράσης (ενός περιβαλλοντικού ή διαπολιτισμικού προγράμματος κ.λπ.)  «ενδοταξιακά» ή «διαταξιακά» με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και μαθητών όπως:
• γράφουν και εικονογραφούν ένα ποίημα ή μια ιστορία, μια αφίσα, ένα ερωτηματολόγιο, άρθρο για εφημερίδα, ένα ενημερωτικό φυλλάδιο, προσκλήσεις, προγράμματα εκδηλώσεων κ.ά.
• αξιοποιούν ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (εφόσον διατίθεται) για λήψη φωτογραφιών, τις οποίες επεξεργάζονται τις εισάγουν σε έγγραφα, οργανώνουν «έκθεση φωτογραφίας» ή τις παρουσιάζουν χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό και videoprojector, τηλεόραση ή ψηφιακή κορνίζα (digitalframe).
• Να βρίσκουν πληροφορίες για έναν συγκεκριμένο σκοπό χρησιμοποιώντας ποικιλία πηγών: Διαδικτυακών (π.χ. εγκυκλοπαίδειες), Ψηφιακών Λεξικών, Βάσεων δεδομένων κ.ά.
• Kidspiration(Να αξιοποιούν εφαρμογή εννοιολογικής χαρτογράφησης και για να καταγράφουν, να αναλύουν, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα μιας μικρής έρευνας.
• Χρησιμοποιούν την εννοιολογική χαρτογράφηση και για ανίχνευση των πρότερων γνώσεων στην αρχή  ενός σχεδίου εργασίας. Στο τέλος διορθώνουν, βελτιώνουν, συμπληρώνουν τον αρχικό χάρτη αξιολογώντας εμμέσως την εργασία τους.)
• Excel(Να αξιοποιούν εφαρμογή ημιδομημένα λογιστικά φύλλα για να καταγράφουν, να αναλύουν, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα μιας μικρής έρευνας).
• Να εισάγουν δεδομένα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο λογιστικό φύλλο. 
•Να μορφοποιούν τα κελιά του λογιστικού φύλλου. 
• Να παρατηρούν σε γραφική παράσταση τα αποτελέσματα των ερευνών τους και να εξάγουν συμπεράσματα.
• Να αξιοποιούν πίνακες, γραφήματα και εννοιολογικούς χάρτες σε άλλες εφαρμογές.
• Να κατανοούν ότι η συγκέντρωση, οργάνωση, συσχέτιση και επεξεργασία πληροφοριών για ένα πρόβλημα μπορεί να μας οδηγήσει στην ανακάλυψη λύσεων ή νέων πληροφοριών.
• Να συνειδητοποιούν ότι οι οπτικοποιήσεις (γραφήματα, εννοιολογικοί χάρτες κ.λπ.) και τα άλλα εργαλεία που μας προσφέρουν οι ΤΠΕ μας επιτρέπουν να εξερευνούμε πτυχές ενός προβλήματος  για τον έλεγχο και την επαλήθευση των αρχικών μας προβλέψεων.
• Να προβλέπουν, να εκτιμούν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των εφαρμογών που δημιουργούν.
• Αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή μικρών ερευνών 
• όπως:
• τη διερεύνηση των προτιμήσεων των συμμαθητών τους σε φαγητά και αναψυκτικά (αγωγή υγείας)
• τη διερεύνηση των προτιμήσεών τους στα σπορ (ελεύθερος χρόνος)
• τη σύγκριση των καιρικών συνθηκών της περιοχής τους με άλλες περιοχές της πατρίδας μας αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες από το Διαδίκτυο (μελέτη περιβάλλοντος).
• Συντάσσουν μετά από συζήτηση και διατύπωση υποθέσεων τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια στον επεξεργαστή κειμένου. Συλλέγουν τα δεδομένα και τα εισάγουν σε ημιδιαμορφωμένα λογιστικά φύλλα. 
• Τα μορφοποιούν. Τα απεικονίζουν γραφικά, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, τα παρατηρούν, τα αναλύουν και συζητούν. Συγκρίνουν τα αποτελέσματα με τις αρχικές τους υποθέσεις. Θέτουν ερωτήματα, κάνουν προτάσεις. Σχεδιάζουν και δομούν την   παρουσίαση όλης της εργασίας τους.
• Συζητούν για το πώς εργάστηκαν και με ποιον  τρόπο τους βοήθησαν οι ΤΠΕ. Ανταλλάσσουν απόψεις.

Περισσότερες εργασίες στο http://sch.androul.com

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος