Ημερολόγιο Μαθήματος Β’ Δημοτικού Τ.Π.Ε. – Πληροφορική

Περισσότερες εργασίες στο http://sch.androul.com

• Γνωριμία με τους μαθητές
Δίνεται σε όλους τους μαθητές έγγραφο με οδηγίες για το μάθημα της πληροφορικής:diaforaΟδηγίες προς γονείς.docx
Κανόνες χρήσης εργαστηρίου Η/Υ: diaforaΚανόνες χρήσης Εργαστηρίου Πληροφορικής.docx
• Συμπλήρωση εγγράφων για εργαστήριο: diaforaΈγγραφα για εργαστήριο.docx
• Ταυτότητα Μαθητή: Εκτύπωση μία για κάθε μαθητή. Χρήση της webcameras για λήψη φωτογραφία και εκτύπωση αμέσως. Ενημέρωση μαθητών για τη συλλογή βαθμών(αυτοκόλλητα για κάθε επιτυχημένη εργασία).diaforaΤαυτότητα_Μαθητή_πρότυπο.xlsx
• Να γνωρίζουν το άνοιγμα – κλείσιμο μιας εφαρμογής.
• Επιδεικνύεται στους μαθητές ο σωστός τρόπος ανοίγματος και κλεισίματος του υπολογιστή και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. 
• Εφαρμογή: Να ανοίξουν εφαρμογή από την επιφάνεια εργασίας (π.χ. word) από την έναρξη π.χ. word. Να μάθουν να κλείνουν σωστά τον Η/Υ
• Με τη χρήση των κατάλληλων εφαρμογών (ζωγραφική, κειμενογράφος, αριθμομηχανή) μαθαίνουν να ανοίγουν και να κλείνουν εφαρμογές.
• Εφαρμογή: Να δείξουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να ανοίξουν μία εφαρμογή. Π.χ. Microsoft word, Internet Explorer κτλ.
• Γίνεται συζήτηση για τη σωστή αξιοποίηση του υπολογιστή, της τηλεόρασης, των παιγνιδομηχανών κ.λπ. 
• Να κατανοούν ότι η συνεχής ενασχόληση με τις ψηφιακές συσκευές είναι ελκυστική αλλά τους στερεί τη χαρά της παρουσίας και της συμμετοχής τους σε οικογενειακές και φιλικές συζητήσεις, στο παιχνίδι κ.λπ.
• Εφαρμογή: Να αναφέρουν θετικές χρήσεις των Ηλεκτρονικών συσκευών. Να αναφέρουν βλάβες που προκαλεί η υπερβολική χρήση των Η/Υ
• Να εξοικειωθούν με τις ειδικές λειτουργίες του ποντικιού (Διπλό πάτημα, Πάτημα δεξιού πλήκτρου κ.λπ.)
• Εφαρμογή: Να κάνουν τις ασκήσεις: ergasiesΒ_Χρήση_Ποντικιού1.jpg ergasiesΒ_Χρήση_Ποντικιού2.jpg
• Tuxpaint: Γίνεται επανάληψη της προηγούμενης χρονιάς (αν απαιτείται)
• Να ζωγραφίζουν.
• Εφαρμογή: Να φτιάξουν σε μία ζωγραφιά την τροφική αλυσίδα. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι κάπως έτσι: ergasiesΒ_Τροφική_Αλυσίδα.jpg
• Εφαρμογή: Να γίνει η άσκηση με γεωμετρικά σχήματα:imagesfilesgeometrikasxhmata.jpg
• Πληκτρολόγηση: Να παίξουν την εφαρμογή Gcompris με κωδικό «222133 ή 123321»(1η κατηγορία-1η υποκατηγορία-4ο παιχνίδι) (Γράφουν λέξεις) Να γίνει από το πρώτο επίπεδο.
• Word: Να αποθηκεύουν και να ανακτούν το αρχείο με την εργασία τους.Μέσα από συζήτηση και διάλογο με τα παιδιά αναδεικνύεται η ανάγκη αποθήκευσης της εργασίας τους και συνακόλουθα η ανάκτησή της.
• Εφαρμογή: Να γνωρίσουν τις επιλογές αποθήκευση-αποθήκευση ως σε ένα κείμενο στο word.
• Ερώτηση: Για ποιους λόγους κάνουμε αποθήκευση μίας εργασίας μας;
• Word:Θεωρία πληκτρολόγηση.(εάν απαιτείται)
• Να γνωρίζουν τρόπους εναλλαγής της γλώσσας
• Να εξοικειωθούν με το πληκτρολόγιο και τη χρήση των βασικών πλήκτρων (Shift, PgDn, PgUp, Home, End κ.λπ.).
• Να γράφουν απλές προτάσεις
• Εφαρμογή:Να κάνουν την άσκηση: WordfilesΤα αγαπημένα μου.doc
• Εφαρμογή: Συνέχεια προηγούμενης άσκησης:WordfilesΤα αγαπημένα μου.doc
• Εφαρμογή:  Να πληκτρολογήσουν την άσκηση: ergasiesB_To_Kyliomeno_pezodromio.jpg
• Εφαρμογή: Συνέχεια προηγούμενης άσκησης: ergasiesB_To_Kyliomeno_pezodromio.jpg
• Εφαρμογή: Ολοκλήρωση προηγούμενης άσκησης από τους περισσότερους: ergasiesB_To_Kyliomeno_pezodromio.jpg . Μαθαίνουμε πως μπαίνουν διαλυτικά ή διαλυτικά και τόνος σε ένα φωνήεν.
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση: Wordfilesδεινοσαυ-φύλλο1.doc
• Το σχολείο μας θα συμμετάσχει φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα (15-23 Οκτωβρίου).ή στην Παγκόσμια ώρα του Κώδικα.
• Οι δραστηριότητες που θα παρουσιαστούν είναι:
η εφαρμογή The Foos: https://codespark.com/hour-of-code/
και το Angry Birds μέχρι και περίπου την 10 άσκηση.
• Συνέχεια το AngryBirds από την 10 μέχρι τέλος.
• Πρακτική εξάσκηση το AngryBirds – ώρα του Κώδικα στους υπολογιστές των μαθητών.
• E-mail: Σε συνεργασία με το δάσκαλο του τμήματος οι μαθητές θα μάθουν πως να στέλνουν ένα e-mail προς το δάσκαλο τους.
• Word:Θεωρία αναίρεση και η σημασία της. Πχ. Σβήνω κατά λάθος όλο ή μέρος του κειμένου λύση η αναίρεση ή κάνω μία αλλαγή στο κείμενο και δεν ξέρω πως θα φέρω το κείμενο στην προηγούμενη μορφή λύση η  αναίρεση. Προσοχή πρέπει να κάνω αναίρεση αμέσως μετά το λάθος για να μπορεί να εφαρμοστεί.
• Word:Θεωρία μορφοποίηση κειμένου(εάν απαιτείται)
• Εφαρμογή:Να κάνουν την άσκηση: ergasiesΒ_Άσκηση Μορφοποίησης 1.doc
• Εφαρμογή: Ολοκλήρωση προηγούμενης άσκησης: ergasiesΒ_Άσκηση Μορφοποίησης 1.doc
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση: WordfilesΜορφοποίηση χαρακτήρων 1.doc
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση(πληκτρολόγηση/draganddrop): Wordfilesaboutme.doc
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση: Wordfilesδεινοσαυ-φύλλο3.doc
• Ρομποτική: Εισαγωγή στην ρομποτική. Εργασίες (Αλιγάτορας-Αυτοκίνητο)
• Προβολή βίντεο ρομποτικής
• Word. Να θυμηθούν βασικά χαρακτηριστικά πληκτρολόγησης. (Αλλαγή γλώσσας, Εισαγωγικά(σύμβολα με χρήση shift), κόμμα+κενό, αλλαγή παραγράφου-Enter)
• Εφαρμογή: Να εξασκηθούν στην πληκτρολόγηση. Να πληκτρολογήσουν το παρακάτω κείμενο:WordfilesΓια Πληκτρολόγηση.doc
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση: Wordfilesπρόσωπο_ζώο_πράγμα.doc
• Word. Διόρθωση κειμένου. Χρήση του λεξικού δεξί κλικ-αυτόματος διορθωτής.
• (Να αναγνωρίζουν ότι οι ΤΠΕ τους δίνουν τη δυνατότητα να διορθώνουν και να βελτιώνουν μια εργασία τους με σύντομο και αποτελεσματικό τρόπο.) Διόρθωση κειμένου.
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση: WordfilesΑλεπού και το  σταφύλι (TONOI).doc
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση: WordfilesΟ Τζίτζικας και ο Μέρμυγκας.doc
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση: WordfilesΔιόρθωση κειμένου.doc
• Εφαρμογή:Να κάνουν την άσκηση: WordfilesCorrected.doc
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση(ορθογραφικό έλεγχος): 
ergasiesΑ_Πληκτρολόγηση_διόρθωση.PDF(1η σελίδα)
ergasiesΑ_Πληκτρολόγηση_διόρθωση2.PDF(2η σελίδα)
• Word. Δημιουργία/Κατάργηση  παραγράφων. 
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση: WordfilesΔημιουργία-Κατάργηση παραγράφων.doc
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση:WordfilesΔημιουργία Παραγράφων 1.doc
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση:WordfilesΔημιουργία Παραγράφων 2.doc
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση:WordfilesΚατάργηση παραγράφων 1.doc
• Εφαρμογή: Να κάνετε τις ανάλογες ενέργειες για να βελτιώσετε την μορφή του κειμένου και να γράψετε την τελευταία παράγραφο(έχει και μορφοποίηση):WordfilesΘέρετρα Μεσογείου.docΟι οδηγίες βρίσκονται εδώ: ergasiesΓ_Θέρετρα_Μεσογείου.jpg
• Word. Επιλογή Κειμένου
• Εφαρμογή: Να τα εφαρμόσουν στο παρακάτω κείμενο:WordfilesΕπιλογή κειμένου 1.doc
• Word. Αντιγραφή/Αποκοπή – Επικόλληση Κειμένου
• Να αξιοποιούν τις λειτουργίες αντιγραφής, αποκοπής και επικόλλησης. Οι μαθητές ανακαλύπτουν τις ιδιαίτερες δυνατότητες της κάθε εφαρμογής μέσα από τη λύση ενός προβλήματος την ανάγκη διόρθωσης ενός «λάθους», βελτίωσης ενός εγγράφου κ.λπ. στο πλαίσιο εργασιών που τους ανατίθενται (ατομικές, ομαδικές, ομαδοσυνεργατικές). Π.χ. εξασκούνται στη διαγραφή, αποκοπή, επικόλληση κειμένου διαρθρώνοντας σε παραγράφους ένα ανακατεμένο κείμενο. Για τη διευκόλυνση των μαθητών παρέχονται οι τίτλοι των παραγράφων.
• Εφαρμογή:Να κάνουν την άσκηση:ergasiesΒ_Αντιγραφή_Αποκοπή_Επικόλληση.PDF(1η σελίδα)
ergasiesΒ_Αντιγραφή_Αποκοπή_Επικόλληση2.PDF (2η σελίδα)
• Εφαρμογή:Να κάνουν την άσκηση:Wordfilesαντιγραφή-επικόλληση.doc
• Εφαρμογή: Να γράψετε με όποιο τρόπο θέλετε στο Microsoft Office Word 100 φορές το κείμενο: “Δε θα ξανακάνω φασαρία στο μάθημα της πληροφορικής”
• Εφαρμογή:Να κάνουν την άσκηση:WordfilesΜπισκότα-με-σταφίδες.doc
• Συμπληρώστε την εκτέλεση της συνταγής μετακινώντας τις οδηγίες από τα πλαίσια στην αρχή της σελίδας. Θυμηθείτε: για να μετακινήσουμε κείμενο πρώτα το επιλέγουμε, μετά το αντιγράφουμε και τέλος το επικολλούμε στο σημείο που θέλουμε.
Εφαρμογή:Να κάνουν την άσκηση:WordfilesΑντιγραφή-μετακίνηση.doc
Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση: Wordfilesσυμπλήρωση.doc
Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση(Πληκτρολόγιο/Αποκοπή/τονισμός/σημεία στίξης : ergasiesΒ_Πληκτρολόγηση_Μετακίνηση_Διόρθωση.PDF
• Word. Θεωρία μορφοποίηση
(εάν απαιτείται)
• Εφαρμογή:Να κάνουν την άσκηση: WordfilesΛεξικό.docx
• Word. Θεωρία εισαγωγή εικόνας από έτοιμες εικόνεςclipart.
Να χρησιμοποιούν έτοιμες εικόνες ή γραφικά για να εμπλουτίζουν την εργασία τους.
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση: Wordfilesβιογραφικό.doc
• Εφαρμογή:Να κάνουν την άσκηση με το αλφαβητάρι: WordfilesΑλφαβητάρι.docx
• Στην άσκηση αυτή γίνεται εισαγωγή εικόνας από έτοιμες εικόνες clip-art. Από το Microsoft Office 2007 και πάνω υπάρχει πρόβλημα με την αναζήτηση clipart με ελληνικές λέξεις. Λειτουργεί μόνο με Αγγλικές.
• Εναλλακτικά να γίνει η άσκηση εισαγωγής εικόνας από το διαδίκτυο με 2 άλλους τρόπους. π.χ. α) με αντιγραφή-επικόλληση από το διαδίκτυο β) με αποθήκευση εικόνας ως και πάλι από το διαδίκτυο.
• Μπορείτε να αναζητήσετε τις παρακάτω λέξεις: ergasiesΛέξεις για αναζήτηση Clipart.doc
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση: ergasiesΒ_Εισαγωγή_Εικόνας_Ψάρια.jpg χρησιμοποιώντας τα αρχεία που βρίσκονται στον φάκελο: WordfilesΨάρια έτσι ώστε να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα: WordfilesΨάριαpsaria-teliko.png
• Εφαρμογή: Να μετακινήσουν εικόνες, να αλλάξουν μέγεθος και χρώμα: Wordfilesformula.doc
• Word. Θεωρία παραγράφων. Να κάνουν πρακτική στην άσκηση: WordfilesΎφαλος.doc
• Εφαρμογή:Να κάνουν την άσκηση διαμορφώνοντας σωστά το παρακάτω έγγραφο: WordfilesΠαράγραφος.docx (θεωρία «Σωστή στοίχιση» και «έντονα» αν απαιτείται)
• Word. Θεωρία δημιουργία νέου εγγράφου 

• εναλλαγή μεταξύ εγγράφων
• αντιγραφή-επικόλληση εικόνων
• Εφαρμογή:Να κάνουν την άσκηση: WordfilesΤο τρένο.docx
• Εφαρμογή:Να κάνουν την άσκηση: ergasiesB_κασετίνα.pdf (και μορφοποίηση)
• Word. Θεωρία Εκτύπωση/ Προεπισκόπηση εκτύπωσης
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση: ergasiesΒ_Εκτύπωση_Προεπισκόπηση.jpg
• TuxofMath: Πρόσθεση μέχρι το 20.(π.χ. Playalone->MathCommandTrainingAcademy->Addition:Sums to 20 ήPlayalone->PlayArcade game ->Space Cadet)
• Ερωτήσεις επανάληψης από όλη την ύλη (chatlike) (μπορούν να συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων ).Περισσότερες πληροφορίες: ergasiesΕρωτήσεις_chatlike.docx
• Word. Άσκηση επανάληψηςWordfilesδεινοσαυ-φύλλο2.doc
• Άσκηση επανάληψης (γράψιμο/μετακίνηση/αντιγραφή) WordfilesΤο Βιβλίο με τα ζώα της φάρμας.doc
• PowerPoint. Δημιουργία νέας διαφάνειας και αντιγραφή-επικόλληση εικόνας
• Να κάνουν την  άσκηση: PowerpointfilesSButterflies.ppt .Παρουσιάσεις: 25η Μαρτίου
• Να φτιάξεις μια παρουσίαση για την εθνική επέτειο της «25ης Μαρτίου. Να βρεις ένα ποίημα που σου αρέσει από αυτά που βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα: http://www.mathima.gr/education/yliko/files_yliko/25h_Martiou_poihmata.html Αφού διαλέξεις ποιο σου αρέσει, άνοιξε μια καινούργια παρουσίαση και γράψε στην πρώτη διαφάνεια τον τίτλο του ποιήματος. Μοίρασε τις στροφές του ποιήματος σε διαφάνειες. Δηλαδή μια στροφή σε κάθε διαφάνεια. Να βάλεις εικόνες από το Internet δίπλα από τους στίχους. Αποθήκευσε την παρουσίασή σου στον προσωπικό σου φάκελο.
• Να φτιάξουν νέες διαφάνειες στις οποίες θα κάνουν αντιγραφή τις εικόνες και θα βάλουν ένα τίτλο  για την κάθε εικόνα.
• EXCEL:Να κάνουν την άσκηση με πράξεις μαθηματικές στο excel: ExcelfilesAlisidaPrakseon.xlsΟδηγίες: Να ελέγχουν κάθε φορά το αποτέλεσμα της κάθε πράξης γιατί αλλιώς θα χαθούν αν κάνουν λάθος.
• Επισκέπτονται επιλεγμένους δικτυακούς τόπους. αρχικά με βοήθεια και στη συνέχεια με σταδιακή αυτονόμηση. Αντλούν και αξιοποιούν πληροφορίες για έναν συγκεκριμένο σκοπό.
• Εφαρμογή: Αφου μπουν στο διαδίκτυο επισκέπτονται την ιστοσελίδα:https://el.wikipedia.org και κάνουν αναζητήσεις πχ. Ελλάδα, Ολυμπιακοί αγώνες.
• Κάνουν συνθετικές εργασίες για τα διάφορα μαθήματά τους γράφοντας, ζωγραφίζοντας, συγκεντρώνοντας στοιχεία από διάφορες πηγές και τις παρουσιάζουν αξιοποιώντας λογισμικό παρουσιάσεων.
• Εφαρμογή:  Μπορούν να κάνουν μία εργασία σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να την παρουσιάσουν με το powerpoint. Υλικό μπορούν να πάρουν από ζωγραφική (π.χ. TuxPaint-MSPaint), από το διαδίκτυο (http://el.wikipedia.org) και από οποιαδήποτε άλλη πηγή επιθυμούν. Μπορεί η κάθε ομάδα να ασχοληθεί με άλλη ολυμπιάδα). Χρήση Αντιγραφή-Επικόλληση.
• Παιχνίδι Πληκτρολόγησης: Να παίξουν το παιχνίδι λεξηδρομίες (εξάσκηση πληκτρολόγησης) εδώ: http://users.sch.gr/pavlos/apps/unity3d/leksidromies/
• Παιχνίδι Μαθηματικών: Να παίξουν το παιχνίδι αριθμοπάζλ (εξάσκηση στην πρόσθεση και αφαίρεση)
• εδώ: http://users.sch.gr/pavlos/apps/unity3d/arithmopuzzle/
• Υπόλοιπη Ύλη:
• Word(Να μορφοποιούν τα κείμενά τους ανάλογα με τους στόχους τους και το είδος τους (αφήγηση, πληροφορίες, γράμμα, εικονογραφημένη ιστορία, αφίσα, πρόσκληση κ.λπ.
• Συνεργάζονται και φτιάχνουν προσκλήσεις για τη γιορτή του σχολείου, το περιοδικό ή την εφημερίδα τους.)
• Να αναζητούν και να ανασύρουν πληροφορίες  από έτοιμες πολυμεσικές εφαρμογές. Μαθαίνουν απλές στρατηγικές για να εντοπίζουν πληροφορίες μέσα σε λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, λογισμικά του Π.Ι. κ.λπ. Ζητείται, παραδείγματος χάρη, να βρουν πληροφορίες για τον κύκλο του νερού.
• MSPaint:Να κάνουν τις παρακάτω ασκήσεις με copy/pasteμέσα σε εικόνες (δεν υποστηρίζεται μέχρι στιγμής από το TuxPaint):imagesfilessequence1.pngimagesfilessequence2.png

Περισσότερες εργασίες στο http://sch.androul.com

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος